Röntgenonderzoek van de urineleider (Folder)

Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Röntgenonderzoek van de urineleider (Folder)

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat bij u een röntgenonderzoek van de urineleider wordt uitgevoerd. In deze folder vindt u algemene aanvullende informatie over dit onderzoek. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dit het geval is, legt uw behandelend arts dit aan u uit.

Röntgenonderzoek van de urineleider

De urineleiders zijn de afvoergangetjes van de nieren naar de blaas. Bij dit onderzoek bekijkt de uroloog de urineleiders (en de nieren). Eerst brengt hij via de urinebuis een metalen buisje in de blaas. Via het buisje schuift hij een dun slangetje in de mond van één of beide urineleiders. Door het slangetje spuit hij contrastvloeistof. Nu worden de röntgenfoto’s gemaakt. De foto’s geven de arts waardevolle informatie over de doorgankelijkheid van de urineleiders.

Aandachtspunten vooraf

  • Als u weet dat u allergisch bent voor contrastvloeistof, moet u dit van te voren doorgeven. Een dergelijke allergie komt overigens zelden voor.
  • Als u (mogelijk) in verwachting bent, dan moet u dit ook melden. De röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
  • Gebruikt u bloedverdunnende middelen? Geef dit door aan uw behandelend arts.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op het Urologisch Behandelcentrum van het Catharina Ziekenhuis. Op de afgesproken dag meldt u zich bij de secretaresse van de polikliniek Urologie.

Verloop van het onderzoek

In de kleedcabine trekt u de kleding van het onderlichaam uit. De verpleegkundige ontsmet met water de huid rondom de urinebuis. Dit voelt even koud aan. U krijgt enkele steriele doeken over uw lichaam, om infecties te voorkomen. De verpleegkundige brengt na het reinigen, een glijmiddel aan in uw plasbuis. Daarna brengt de uroloog via de urinebuis een metalen buisje in.

Het is belangrijk dat u zich probeert te ontspannen als de arts het metalen buisje via de urinebuis in de blaas schuift. Via het buisje schuift de arts een dun slangetje tot aan het begin van de urineleider. Nu spuit de arts door het slangetje de contrastvloeistof en kunnen de röntgenfoto’s worden gemaakt.

Het totale onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. De uroloog bespreekt na het onderzoek de uitslag met u.

Nazorg

Na het onderzoek kunt u wat last van een geprikkelde blaas en blaasuitgang hebben, omdat het kwetsbare slijmvlies geïrriteerd is geraakt door het inbrengen van het buisje. U merkt dat u meer aandrang tot plassen hebt, waarbij het eerste toiletbezoek wat pijnlijk kan zijn. Ook kan de urine één dag blauw van kleur zijn. Dit is een normaal verschijnsel waarover u zich niet ongerust hoeft te maken.

Leefregels

  • Wij raden u aan na dit onderzoek één tot twee dagen extra te drinken; ongeveer 1 tot 1½ liter water of thee (géén koffie) om de blaas als het ware goed door te spoelen. Als uw urine rood van kleur was, dan is dit na enkele dagen verdwenen.
  • Neem na het onderzoek een warm bad of een warme douche om de blaas tot rust te brengen.

Wanneer neemt u direct contact op?

In de onderstaande gevallen is het belangrijk dat u contact opneemt met uw behandelend arts of huisarts:

  • Als uw urine na enkele dagen extreem bloederig is of blijft . Dit komt overigens heel zelden voor.
  • Als u koorts krijgt en het plassen is pijnlijk. U heeft dan mogelijk een blaasinfectie. Dit komt soms voor na dit onderzoek.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren door aan de polikliniek Urologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie of het Urologisch Behandelcentrum.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Urologisch Behandelcentrum

040 – 239 70 40

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Urologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/urologie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden