Röntgenonderzoek van de vena spermatica (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Röntgenonderzoek van de vena spermatica (Folder)

Binnenkort heeft u een afspraak voor een röntgenonderzoek van de vena spermatica. Bij dit onderzoek wordt de bloedvatvoorziening van het mannelijk geslachtsorgaan zichtbaar gemaakt met behulp van contrastvloeistof. In enkele gevallen maakt de arts het bloedvat dicht met een zeer klein spiraaltje (emboliseren).

In deze folder kunt u de informatie over dit onderzoek nog eens nalezen. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier beschreven.

Belangrijk vóór het onderzoek

  • Neemt u minstens drie dagen voor het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie als u:
    • suikerziekte heeft en daarvoor metformine of glucophage gebruikt
    • onder behandeling bent omdat uw nieren slecht functioneren.
    • overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen of jodium.
    • (vermoedt dat u) zwanger bent
  • Als u medicijnen gebruikt, moet u deze gewoon blijven gebruiken.

Voorbereiding

Vanaf drie uur vóór het onderzoek mag u niets meer eten. Drinken van helder vocht (zoals water, thee en bouillon) mag wel tot één uur voor het onderzoek. Houd er rekening mee dat u na afloop van het onderzoek niet zelf naar huis kunt rijden. Het is belangrijk om vervoer te regelen.

Houd er rekening mee dat u na afloop van het onderzoek niet zelf naar huis kunt rijden. Het is belangrijk om vervoer te regelen..

Het onderzoek

U meldt zich op de afdeling Radiologie. Op de röntgenkamer wordt u gevraagd om zich uit te kleden. U doet uw onderbroek ook uit; uw hemd of t-shirt mag u wel aanhouden.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug onder een steriel laken. U krijgt een injectie in uw lies om de huid plaatselijk te verdoven. Vervolgens schuift de arts via uw liesader een slangetje in het juiste bloedvat. De contrastvloeistof wordt door dit slangetje gespoten, zodat het bloedvat kan worden afgebeeld. U kunt hier even een warm gevoel van krijgen. Na de foto’s krijgt u een drukverband rondom uw lies, om een bloeduitstorting te voorkomen.

Duur

Het onderzoek zelf duurt ongeveer één uur. Inclusief de voor- en de nazorg bedraagt de tijdsduur zo’n tweeënhalf uur. Het onderzoek is nagenoeg pijnloos.

Nazorg

Na afloop van het onderzoek blijft u ongeveer één uur op de afdeling Radiologie. U dient extra te drinken, omdat het belangrijk is dat u de contrastvloeistof snel via de urine kwijtraakt. Na controle van het wondje kunt u weer naar huis. U mag niet zelf naar huis rijden en moet de hele dag rustig aan doen. Vermijd lichamelijke inspanning (sporten, tillen, fietsen, enzovoort). U mag het drukverband de volgende dag zelf verwijderen.

Uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek bij uw eerstvolgende polikliniekbezoek van uw arts.

Verhinderd

Kunt u niet naar een afspraak komen? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de afdeling Radiologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden