SA-ECG (signal averaged elektrocardiogram) (Folder)

Cardiologie Catharina Hart- en Vaatcentrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

SA-ECG (signal averaged elektrocardiogram) (Folder)

Binnenkort komt u naar de afdeling Hartfunctie voor een signal averaged elektrocardiogram (SA-ECG). Een SA-ECG is een hartfilmpje waarbij wordt gezocht naar gebie­den met een trage geleiding. Als deze gebieden bestaan kunnen ze hartritmestoornissen veroorzaken.Uw arts heeft met u besproken waarom dit onderzoek bij u wordt uitgevoerd. In deze folder vindt u meer informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereiding

U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken en als dat voor u van toepassing is, uw gebruikelijke medi­cijnen innemen.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling Hartfunctie. Een hartfunctielaborant voert het onderzoek bij u uit. Voordat het onderzoek begint vragen wij u het bo­venlichaam te ontbloten. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeks­bed. Op uw borst en rug plakken wij elektroden, waarmee u verbonden wordt met het elektrocardiogramap­paraat. Bij heren is het soms nodig wat borsthaar weg te scheren.

Gedurende 250 hartslagen verzoeken wij u heel stil en ontspannen op het onderzoeksbed te blijven liggen. Be­wegingen en spierspanning verstoren het maken van het elektrocardiogram.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt ongeveer 20 mi­nuten afhankelijk van uw hartritme.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de cardioloog bij uw volgende polikliniekbezoek. De afspraak hier­voor is vóór dit onderzoek al met u gemaakt. Als u bent opgenomen in het ziekenhuis krijgt u de uitslag van de arts-(assistent) op de afdeling.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Hartfunctie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Hartfunctie. Als u opgenomen bent in het zieken­huis, kunt u met uw vragen terecht bij een verpleegkundige op de verpleegafdeling waar u verblijft.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Hartfunctie
040 – 239 87 60

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Hartfunctie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/hartenvaatcentrum


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden