Schaamlipverkleining (Folder)

Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Schaamlipverkleining (Folder)

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over binnenste schaamlipverkleining. De folder heeft niet de intentie volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Binnenste schaamlippen

Veel vrouwen zijn ontevreden over de grootte van de binnenste schaamlippen (labia minora). Wanneer deze ver buiten de grote schaamlippen uitsteken, kan dat soms een pijnlijk of ongemakkelijk gevoel veroorzaken. Ook kan het voor schaamte zorgen. Schaamlipcorrectie is een ingreep waarover niet vaak over wordt gesproken.

Behandeling

Bij een schaamlipverkleining (labiareductie) wordt een stuk van het uitstekende deel van de binnenste schaamlippen verwijderd. De operatie vindt meestal plaats onder een roesje (sedatie) of algehele verdoving.

Onderzoek

Tijdens een eerste afspraak wordt de behandeling bepaald. De plastisch chirurg vraagt naar uw gezondheid en medische achtergrond. Ook worden de behandelmethode, het te verwachten resultaat, mogelijke risico’s en nazorg met u besproken.

Vóór de operatie

De operatie vindt meestal plaats onder plaatselijke of algehele narcose. De plastisch chirurg bespreekt van tevoren met u welke vorm van verdoving voor u het meest geschikt is of door u wordt gewenst.

Pre-operatieve screening en anesthesie

Bij elke patiënt die een operatie ondergaat bekijkt de anesthesioloog eerst of de operatie extra gezondheidsrisico’s oplevert. Dit noemen we pre-operatieve screening. Nadat u met de plastisch chirurg heeft afgesproken dat u geopereerd wordt, krijgt u een verwijzing naar de polikliniek Pre-operatieve screening. U kunt hier alleen op afspraak terecht. U wordt tevens doorgestuurd naar de medisch fotograaf voor een kleurenfoto voor in uw medisch dossier.

Bij de pre-operatieve screening vult u een vragenlijst in over uw medische geschiedenis. Daarna heeft u een gesprek met een verpleegkundige of anesthesioloog. Dit gaat over uw gezondheid, medicijnen die u gebruikt, allergieën, doorgemaakte ziekten en eerdere operaties. Ook krijgt u uitleg over de vorm van verdoving (anesthesie). Afhankelijk van uw leeftijd en ziektegeschiedenis, is het mogelijk dat de anesthesioloog u doorverwijst naar een internist, cardioloog of longarts voor aanvullend onderzoek.

Gebruikt u medicijnen? Neem dan een overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt. De anesthesioloog spreekt met u af hoe u met uw medicijnen om moet gaan op de dagen rondom de operatie. U krijgt de folder ‘Anesthesie’ van de arts of verpleegkundige op de polikliniek Pre-operatieve
screening. In die folder leest u meer over de vorm van verdoving die u krijgt en de gang van zaken op de dag van de operatie. Ook leest u belangrijke informatie over hoe u die dag om moet gaan met eten, drinken en roken.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Aandachtspunten voor de operatie

 • Wij adviseren u twee uur voor de operatie twee tabletten paracetamol van 500mg in te nemen.
 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dient u hiermee mogelijk (in overleg met uw arts) voor de operatie mee te stoppen. Vaak is dit een week, maar is afhankelijk van het type bloedverdunner. Neem hiervoor tijdig contact op.
 • Roken wordt ten zeerste afgeraden vanaf zes weken vóór tot zes weken na de operatie. Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Bij narcose of regionale verdoving mag u zes uur vóór de operatie niets meer eten of drinken, bij plaatselijke verdoving hoeft u niet nuchter te zijn.
 • U kunt na de operatie niet zelf autorijden; regelt u dus van tevoren vervoer naar huis.

De opname

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de afdeling. U wordt ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige wijst u de weg op uw kamer, bespreekt alle gegevens met u en meet uw temperatuur, polsslag en bloeddruk. De verpleegkundige geeft u een operatiehemd en een
polsbandje met uw naam en geboortedatum. Als u aan de beurt bent, rijdt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingskamer van de operatiekamers. Hier neemt een operatiekamermedewerker de zorg voor u over. Meestal kunt u dezelfde dag naar huis

Wat gebeurt er bij de operatie?

Bij een schaamlipverkleining (labiareductie) wordt het uitstekende deel van de schaamlippen verwijderd. Tijdens de operatie ligt u in beensteunen. Er wordt op de schaamlippen getekend welk deel er precies weggehaald zal worden. Nadat de plastisch chirurg het te verwijderen deel heeft weggesneden, worden enkele bloedvaatjes dichtgeschroeid. Hierna zal de huid weer gesloten worden met oplosbare hechtingen.

Na de operatie

 • U kunt meestal dezelfde dag nog naar huis.
 • U krijgt een afspraak voor nacontrole op de polikliniek Plastische chirurgie.
 • U krijgt een netbroekje en een maandverband, thuis kunt u een stevige onderbroek dragen. Dus geen string.
 • Leg elke 15 minuten een bevroren maandverband in een washandje tegen de schaamlippen gedurende twee dagen. ’s Nachts hoeft dit niet.
 • Wij raden u aan iedere zes uur twee tabletten paracetamol van 500mg in te nemen.
 • Houdt u de wond schoon door tijdens het douchen de wond te spoelen.
 • Zelf autorijden wordt afgeraden.
 • De eerste week kan het gaan zitten en het gebruik van het toilet pijnlijk zijn. Als u tijdens het plassen het wondgebied spoelt met water, zult u minder pijn hebben.
 • Na een week kunt u de dagelijkse bezigheden waarbij u geen pijn heeft weer oppakken.
 • De meeste vrouwen gaan na enkele dagen weer aan het werk
 • U mag de eerste twee weken na de ingreep niet fietsen, geen zware lichamelijke inspanningen verrichten en ook niet zwaar tillen..
 • Draag gedurende 6 weken geen jeans of kleding met een harde naad tussen de benen.
 • Wij raden u aan de eerste zes weken na de operatie seksueel contact te vermijden.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s

Een schaamlipcorrectie heeft dezelfde algemene risico’s als andere operaties, zoals:

 • risico’s van de narcose;
 • trombose;
 • een nabloeding;
 • het optreden van wondinfecties;
 • stoornissen in de wondgenezing;
 • lelijke littekenvorming.
Specifieke complicaties en risico’s
 • De wond kan opengaan. Dit gebeurt wanneer er te veel spanning op de hechtingen staat of wanneer er een ontsteking ontstaat. De genezing zal dan vertraagd verlopen, soms duurt het dichtgaan van de wond 2-3 maanden. Als u rookt, heeft u meer kans op deze complicatie.
 • Asymmetrie van de schaamlippen. Symmetrie is niet te garanderen, alleen al door het feit dat de uitgangssituatie vaak niet symmetrisch is.

 

Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van u dat u zich aan de leefregels houdt.

Wanneer moet u contact opnemen?

In de volgende gevallen is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven 38,5°C;
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied;
 • Bij een hevig bloedende operatiewond.

 

Tijdens kantooruren neemt u contact op met het secretariaat Plastische chirurgie. Buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp (SEH). De telefoonnummers vindt u onder het kopje Contactgegevens.

Kosten

De kosten van deze behandeling worden in de meeste gevallen niet vergoed door de zorgverzekeraar. Kijk daarom goed naar uw polisvoorwaarden.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u een afspraak maken voor een informatief gesprek met een plastisch chirurg. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van de polikliniek Plastische chirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden