Schildklierscintigrafie (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Schildklierscintigrafie (Folder)

In overleg met uw behandelend arts is besloten een schildklierscintigrafie te laten doen op de polikliniek Nucleaire geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. In deze folder vindt u belangrijke informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven. Als dit zo is, dan bespreekt een medisch nucleair werker van de afdeling Nucleaire geneeskunde dit met u.

Wat is een schildklierscintigrafie?

Een schildklierscintigrafie is een onderzoek waarbij de schildklier zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactief jodium. Nadat u deze stof via een capsule heeft binnengekregen, ontstaat in de schildklier een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo klein, dat er geen nadelige gevolgen zijn voor u en uw omgeving.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. U kunt dus gewoon eten en drinken.
  • Als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft, moet u dit zo spoedig mogelijk melden aan de polikliniek Nucleaire geneeskunde. De radioactieve stof die bij het onderzoek gebruikt wordt, kan invloed hebben op ongeboren kinderen en zuigelingen. Zwangerschap is een reden om het onderzoek enige tijd uit te stellen. Borstvoeding moet korte tijd onderbroken worden.
  • Sommige medicijnen mag u vanaf enkele dagen voor het onderzoek niet meer innemen. Als dit op u van toepassing is, dan bespreekt uw behandelend arts of een medewerker van de polikliniek Nucleaire geneeskunde dit met u.
  • Als u binnen 8 weken voorafgaand aan dit onderzoek contrastvloeistoffen toegediend heeft gekregen (bijvoorbeeld voor een CT-scan), dan is het belangrijk om dat zo snel mogelijk te melden. De afspraak  voor de schildklierscintigrafie wordt dan verzet.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op het afgesproken tijdstip =bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Het onderzoek

Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucleair werker u ophalen in de wachtkamer. In de behandelruimte krijgt u een capsule met een kleine hoeveelheid radioactief jodium met een bekertje water. Het is belangrijk dat u de capsule in zijn geheel doorslikt. U merkt niets van de radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en het beïnvloedt de rijvaardigheid niet. Aan dit onderzoek zijn verder geen risico’s of bijwerkingen verbonden.

Vervolgens moet u ongeveer drie uur wachten totdat voldoende radioactief jodium in de schildklier aanwezig is. U kunt tijdens deze wachttijd de polikliniek Nucleaire geneeskunde verlaten. U kunt gewoon eten of drinken tijdens deze wachttijd.

Het maken van de foto’s

U hoeft zich voor het onderzoek niet te uit te kleden. Het is wel noodzakelijk dat er zich tijdens het onderzoek geen metalen voorwerpen in het gezichtsveld van de camera bevinden. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld sieraden. De medisch nucleair werker die het onderzoek uitvoert, bespreekt dit met u. Vervolgens gaat u liggen op de onderzoekstafel. De gammacamera wordt boven uw hoofd en hals gebracht, om de foto’s zo duidelijk mogelijk te kunnen maken.

Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen, omdat de foto’s anders mislukken.

Het maken van de foto’s duurt ongeveer 20 minuten. De nucleair geneeskundige (arts van de afdeling Nucleaire geneeskunde) controleert of de foto’s voldoende informatie geven. Na de foto controleert de arts uw hals om de vorm van de schildklier te bepalen. Inclusief de wachttijd duurt het totale onderzoek ongeveer 3,5 uur.

De uitslag

De beelden worden in de computer opgeslagen en bewerkt. Aan de hand van deze beelden maakt de nucleair geneeskundige een verslag. Dit verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Mocht u om dringende reden uw afspraak niet kunnen nakomen, dan dient u ten minste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren terecht bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden