Schildklierscintigrafie (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Schildklierscintigrafie (Folder)

In overleg met uw behandelend arts is besloten een schildklierscintigrafie te laten doen op de polikliniek Nucleaire geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. In deze folder vindt u belangrijke informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven. Als dit zo is, dan bespreekt een medisch nucleair werker van de afdeling Nucleaire geneeskunde dit met u.

Wat is een schildklierscintigrafie?

Een schildklierscintigrafie is een onderzoek waarbij de schildklier zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactief jodium. Nadat u deze stof via een capsule heeft binnengekregen, ontstaat in de schildklier een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo klein, dat  u en uw omgeving hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn.
  • Sommige medicijnen mag u vanaf enkele dagen voor het onderzoek niet meer innemen. Als dit op u van toepassing is, dan bespreekt uw behandelend arts of een medewerker van de polikliniek Nucleaire geneeskunde dit met u.
  • Homeopathische middelen waarin jodium of kelp is verwerkt, mogen vanaf minimaal 2 weken vóór het onderzoek niet worden ingenomen.
  • Als u binnen 8 weken voorafgaand aan dit onderzoek contrastvloeistoffen toegediend heeft gekregen (bijvoorbeeld voor een CT-scan), meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde.  De afspraak moet dan namelijk verzet worden.   
  • Als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft,  meldt u dit zo spoedig mogelijk  bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. De radioactieve stof die  wordt gebruikt bij het onderzoek kan invloed hebben op ongeboren kinderen en zuigelingen. Zwangerschap is een reden om het onderzoek enige tijd uit te stellen. Borstvoeding moet korte tijd onderbroken worden.

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zicht bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Het onderzoek

Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucleair werker u ophalen in de wachtkamer. In de voorbereidingsruimte krijgt u een capsule met een kleine hoeveelheid radioactief jodium met een bekertje water. Het is belangrijk dat u de capsule in zijn geheel doorslikt. U merkt niets van de radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en het beïnvloedt de rijvaardigheid niet. Aan dit onderzoek zijn verder geen risico’s of bijwerkingen verbonden.

Vervolgens moet u ongeveer drie uur wachten totdat voldoende radioactief jodium in de schildklier aanwezig is. U kunt tijdens deze wachttijd de polikliniek Nucleaire geneeskunde verlaten. U kunt gewoon eten of drinken tijdens deze wachttijd.

Het maken van de foto’s

U hoeft zich voor het onderzoek niet  uit te kleden. Het is wel noodzakelijk dat er zich tijdens het onderzoek geen metalen voorwerpen in het gezichtsveld van de camera bevinden. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld sieraden. De medisch nucleair werker die het onderzoek uitvoert, bespreekt dit met u.

Vervolgens gaat u liggen op  het onderzoeksbed. De camera wordt vlak boven uw hoofd en hals gebracht, om de foto’s zo duidelijk mogelijk te kunnen maken. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen, omdat de foto’s anders mislukken.

Het maken van de foto’s duurt ongeveer  10 minuten. De nucleair geneeskundige (arts van de afdeling Nucleaire geneeskunde) controleert of de foto’s voldoende informatie geven. Soms wil de nucleair geneeskundige ook uw hals controleren om de vorm van de schildklier te bepalen. Hierna kunt u naar huis.  Het gehele onderzoek, inclusief de wachttijd, duurt ongeveer 3,5 uur.

De uitslag

De beelden worden  digitaal opgeslagen en bewerkt. Aan de hand van deze beelden maakt de nucleair geneeskundige een verslag dat naar uw behandelend arts wordt gestuurd. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Mocht u om dringende reden uw afspraak niet kunnen nakomen, dan dient u tenminste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden