Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis (Folder)

Infectiepreventie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis (Folder)

U heeft in het buitenland medische hulp gekregen. Daardoor heeft u een verhoogd risico op besmetting met een Bijzonder Resistent Micro Organisme (BRMO). In deze folder leest u meer informatie over een BRMO en het onderzoek om vast te stellen of u een drager bent.

Waarom deze informatie?

Wereldwijd worden bacteriën steeds ongevoeliger (resistent) voor antibiotica. Het gevolg is dat infecties daardoor moeilijker te behandelen zijn. Dit is de reden dat Nederlandse ziekenhuizen speciale maatregelen nemen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan. Als u tijdens een verblijf in het buitenland medische hulp nodig heeft gehad, kan het zijn dat u een (tijdelijke) drager bent geworden van een resistente bacterie.

Wat is BRMO?

BRMO is de afkorting van een Bijzonder Resistent Micro Organisme. Bepaalde micro-organismen, in het bijzonder bacteriën, kunnen ongevoelig (resistent) worden voor de gangbare antibiotica. Infecties die worden veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn voor deze gangbare antibiotica dienen te worden behandeld met een middel dat minder effectief kan zijn en meer bijwerkingen kan hebben. Daardoor kunnen infecties met deze bacteriën lastiger te behandelen zijn. Resistente bacteriën zorgen niet per se vaker voor een infectie dan gevoelige bacteriën. Bacteriën behorend tot BRMO zijn bijvoorbeeld; VRE (Vancomycine Resistente Enterokok), MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) en bepaalde bacteriën uit de darm (zoals een ESBL-bacterie).

Niet iedereen die een resistente bacterie bij zich draagt, zal daarmee een infectie krijgen. Veel mensen dragen deze resistente bacteriën bij zich zonder klachten te ontwikkelen. Dit noemen we dragerschap. Op dit moment kunnen we van de meeste resistente bacteriën het dragerschap nog niet behandelen. Het geven van antibiotica kan juist bijdragen aan meer resistentie. Sommige mensen kunnen deze resistente bacteriën echter na verloop van tijd wel weer vanzelf kwijtraken.

Hoe verspreiden resistente bacteriën zich?

Bacteriën kunnen zich op verschillende manieren verspreiden. Dit kan door direct contact (zoals de handen van verpleegkundigen en artsen) of indirect contact (zoals met hulpmiddelen die gebruikt worden). Ook zijn er bacteriën die zich kunnen verspreiden door druppeltjes (niezen of hoesten) of door stofdeeltjes via de lucht. In een ziekenhuis bevinden zich veel patiënten dicht bij elkaar, wat de kans op het verspreiden van bacteriën vergroot. Daarnaast hebben patiënten in het ziekenhuis vaak een verminderde weerstand. De landelijke richtlijnen schrijven voor dat ziekenhuizen maatregelen moeten nemen om het verspreiden van resistente bacteriën tegen te gaan.

Hoe weet u of u drager bent van een resistente bacterie?

Dragerschap met een BRMO kan eenvoudig worden vastgesteld door het afnemen van een aantal kweken. Totdat de uitslagen van de kweken bekend zijn zult u bij opname in isolatie verpleegd worden. U ontvangt dan informatie over de isolatievorm die op u van toepassing is.

Waarom is het belangrijk te weten of u drager bent van een BRMO?

Over de uitslag van de kweken wordt u altijd geïnformeerd. Indien uit de kweken blijkt dat u drager bent van een BRMO dan informeren we u, uw huisarts en uw behandeld arts. Ook wordt een signalering aangemaakt in het digitale ziekenhuis informatiesysteem. Medewerkers van het ziekenhuis zien dit als zij uw patiëntengegevens raadplegen. Bij een opname in het ziekenhuis worden aanvullende hygiënemaatregelen genomen die moeten voorkomen dat de resistente bacteriën zich kunnen verspreiden naar andere patiënten en medewerkers. Welke aanvullende maatregelen dat zijn, hoort u op dat moment van uw behandeld arts en/of verpleegkundige.

Vragen

Bij vragen over uw behandeling kunt u altijd terecht bij uw behandeld arts of verpleegkundige. Voor algemene vragen over een BRMO kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Infectiepreventie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Infectiepreventie
040 – 239 86 59


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden