Sedatie tijdens een onderzoek of behandeling (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Sedatie tijdens een onderzoek of behandeling (Folder)

Binnenkort wordt u in het Catharina Ziekenhuis onderzocht of behandeld. Hiervoor kan sedatie door een sedatieteam nodig zijn. Met deze folder informeren we u over sedatie, waarom dit nodig kan zijn en waar u rekening mee moet houden.

Wat is sedatie

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn van een patiënt. Dit gebeurt door het toedienen van geneesmiddelen via een infuusnaald in een ader van uw hand of arm. Sedatie zorgt ervoor dat u een onplezierig onderzoek of behandeling als acceptabel ervaart. De sedatie wordt uitgevoerd door een Sedatie Praktijk Specialist (SPS). Dit is een ervaren anesthesie medewerker die hier speciaal voor is opgeleid.

Waarom sedatie?

Sedatie kan worden toegepast om een onaangenaam of pijnlijk onderzoek en/of behandeling zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Dat wil zeggen met minder ongemak zoals angst, pijn en stress.  Ook de eventuele lange tijdsduur van een onderzoek en/of behandeling kan een reden van sedatie zijn.

Waarmee wordt de sedatie uitgevoerd?

Voor de sedatie gebruikt de Sedatie Praktijk Specialist twee soorten medicijnen. Een slaapmiddel om het bewustzijn te verlagen en een pijnstiller om de pijn te bestrijden. Sedatie vermindert angst en verlaagt het bewustzijn zodanig dat de onaangename procedure beter verdragen wordt. Pijnstilling wordt gegeven om de pijnlijke momenten van het onderzoek te verminderen of te onderdrukken.

Effecten van sedatie

Het toedienen van sedatie en pijnstilling heeft een aantal effecten op het lichaam:

  • Het vermindert het bewustzijn. U wordt slaperig en suf. Daarom maakt u het onderzoek niet helemaal bewust mee. U kunt het allemaal beter verdragen. Het kan ook zijn dat u het onderzoek of behandeling zelfs vergeet.
  • Het onderdrukt de pijnprikkel. U voelt minder of geen pijn. Pijnstillers maken u ook slaperig en suf.
  • U blijft wekbaar. Dit betekent dat uw toestand tijdens sedatie vergelijkbaar is met slapen en niet met narcose. Daarom behoudt u belangrijke reflexen als ademhalen en slikken.

Het sedatieteam

Tijdens het onderzoek of de behandeling met sedatie worden de belangrijkste lichaamsfuncties bewaakt. Dit betekent dat uw hartactiviteit, bloeddruk en ademhaling continue worden gemeten. Wanneer het onderzoek of de behandeling is afgerond wordt u nog enkele uren in de gaten gehouden. Dit kan zijn op de uitslaapkamer van het operatiekamercomplex maar ook de verpleegafdeling. Dit is afhankelijk van het type onderzoek of de behandeling.

Voorbereiding op de sedatie

Voor de sedatie ontvangt u een vragenlijst met vragen over uw gezondheid. U stuurt deze terug naar het Catharina Ziekenhuis. Probeert u de vragen zo volledig mogelijk in te vullen. Eerdere ervaringen met sedatie, anesthesie of pijnbestrijding kunt u ook vermelden. Als wij naar aanleiding daarvan nog vragen hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op. Het kan zijn dat we u uitnodigen voor een persoonlijke screening in het ziekenhuis.

Als u nog vragen heeft of ons bepaalde zaken wil meedelen dan kunt u contact opnemen, zie ‘Contactgegevens’.

Eten en drinken

De sedatie procedure kan alleen plaatsvinden als u de uren ervoor nuchter bent gebleven. Dit houdt in dat u een aantal uren niet mag eten en drinken en roken. Dit betekent:

Tot 6 uur voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u:

  • Twee beschuitjes met jam eten.
  • Een kopje thee of één glas water drinken.

Voorbeelden: als u zich om 08.00 uur in het ziekenhuis moet melden dan mag u na 02.00 uur niets meer eten en drinken.
Moet u zich om 14.00 uur melden dan mag u ’s ochtends na 08.00 uur niets meer eten en drinken.
De afgesproken medicatie mag u wel met een slokje water innemen.

Het kan zijn dat u vanwege de soort behandeling of onderzoek langere tijd niet mag eten en drinken. Houdt u zich in dat geval aan de afspraken die uw behandelend arts over eten en drinken met u maakt. Lees hiervoor ook de patiëntenfolder over uw behandeling, bijvoorbeeld in het geval van een coloscopie.

Roken

U mag 24 uur voor de sedatie niet roken.

Het kan zijn dat uw behandelend arts andere afspraken met u maakt  vanwege de soort behandeling of onderzoek. Houdt u zich aan de afspraken die uw arts met u maakt.

Medicijnen

U mag uw medicijnen wel als gebruikelijk innemen met een klein slokje water, tenzij uw behandeld arts anders met u heeft afgesproken. Bijvoorbeeld in het geval van een coloscopie.

Sieraden, make-up en overige zaken

U dient uw horloge en sieraden af te doen. We adviseren u om deze thuis te laten. Berg uw bril of contactlenzen goed op. Een gehoorapparaat kunt u inlaten. Verwijder make-up en nagellak. Het is belangrijk dat we de natuurlijke kleur van de huid en nagels kunnen zien. Het kan zijn dat u een operatiehemd aan krijgt dat u tijdens de behandeling draagt.

Overige aandachtpunten
  • Neem op de dag van de behandeling nadien geen belangrijke of ingrijpende beslissingen.
  • U mag na de behandeling niet zelf of alleen naar huis rijden. Dus ook niet alleen per taxi of bus. Er moet altijd begeleiding aanwezig zijn.
  • Als er veranderingen zijn in uw gezondheid of medicijngebruik tussen het invullen van de vragenlijst en de behandeling of onderzoek neem dan contact met ons op.

Start van de behandeling of het onderzoek

Op de behandelkamer neemt u plaats op een behandeltafel of bed. Hier ontmoet u de Sedatie Praktijk Specialist die elektroden op uw borst of armen plakt. Hiermee wordt uw hart bewaakt. Op één van uw vingers krijgt u een rubberen bandje. Dit is de saturatiemeter waarmee het zuurstofgehalte in uw bloed wordt gemeten. Om de arm krijgt u een manchet die elke 5 minuten uw bloeddruk meet. Tijdens de eerste metingen krijgt u een infuusnaaldje en wordt de zuurstofvoorziening aangesloten. Daarna start de behandelend arts de de behandeling of het onderzoek.

Na de sedatie procedure

Wanneer de behandelend arts klaar is met de behandeling of het onderzoek, wordt de toediening van de sedatiemiddelen gestaakt. U wordt dan snel wakker. Misselijkheid kan optreden als bijwerking van de verschillende medicijnen. U wordt nog enkele uren in de gaten houden. Afhankelijk van wat de afspraken zijn met uw behandelend arts, kunt u na enkele uren weer naar huis. U krijgt van ons een brief mee waarin ook het telefoonnummer staat dat u kunt bellen als u vragen of problemen heeft die samenhangen met de sedatie.

Complicaties en risico’s

Tijdens de behandeling:

Door de medicijnen kan de ademhaling vertragen. Dit wordt opvangen door u extra zuurstof te geven.

Wanneer neemt u contact op

Neem contact op met uw arts als u klachten of verschijnselen heeft die u niet vertrouwt.

Herstel

Het kan soms even duren voordat u zich helemaal fit voelt, dit is normaal. Uw lichaam heeft tijd nodig om te herstellen van de sedatie. Dit kan 1 tot 3 dagen duren.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over de sedatie, noteer deze en stel ze vóór de sedatie aan uw Sedatie Praktijk Specialist.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Sedatie Praktijk Specialist
Polikliniek Anesthesiologie & pijngeneeskunde
040 – 239 85 09

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Pijngeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden