Sedatie tijdens een onderzoek of behandeling (Folder)

Anesthesiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Sedatie tijdens een onderzoek of behandeling (Folder)

Binnenkort wordt u in het Catharina ziekenhuis onderzocht of behandeld. U of uw arts heeft besloten dat deze behandeling of onderzoek onder sedatie gaat plaatsvinden. Met deze folder informeren wij u over uw sedatie en de mogelijkheden. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier beschreven is.

Wat is sedatie?

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn van een patiënt. Dit betekent dat u in slaap wordt gebracht door middel van medicijnen. Deze medicijnen worden via een infuus aan u gegeven. Sedatie zorgt ervoor dat u het onderzoek of de behandeling comfortabel ondergaat en dat uw behandelend arts de procedure veiliger kan uitvoeren. De sedatie wordt uitgevoerd door een Sedatie Praktijk Specialist (SPS-er).

Effecten van sedatie

U krijgt vaak een slaapmiddel en pijnstiller als sedatie. Deze middelen samen zorgen ervoor dat u comfortabel het onderzoek of behandeling ondergaat. In overleg met u kunnen we ervoor kiezen om u volledig te laten slapen of om u te laten ontspannen. Dit ontspannen kan door middel van medicatie. Ook is het mogelijk om te ontspannen met een Virtual-Reality bril (hypnosebril).

De sedatie

De sedatie praktijk specialist zorgt ervoor dat uw vitale lichaamsfuncties steeds in de gaten worden gehouden. Dit betekent dat tijdens de behandeling of het onderzoek uw hartslag, bloeddruk, zuurstofgehalte van uw bloed en ademhaling worden gemeten. Als het onderzoek of de behandeling klaar is, wordt u nog enige tijd gecontroleerd. Meestal is één uur hiervoor voldoende.

Voorbereiding op de sedatie

Voor de sedatie ontvangt u een digitale vragenlijst met vragen over uw gezondheid. Het is belangrijk dat u de vragen zo volledig mogelijk invult. Zo krijgen wij een goed beeld van uw gezondheidssituatie waarop wij onze sedatie kunnen afstemmen.
Mochten wij naar aanleiding van uw vragenlijst nog meer informatie nodig hebben, nemen wij contact met u op of nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek op de afdeling Pre-operatieve Screening in het ziekenhuis.
Verandert er iets in uw situatie (gezondheid of medicatiegebruik) tussen het moment van invullen van de vragenlijst en het moment van de behandeling? Neem dan contact met ons op. 

Eten en drinken

Om de sedatie veilig te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat u niet eet en drinkt voor het onderzoek of de behandeling.
Dit betekent:
Tot 6 uur voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u:

  • Twee beschuitjes met jam eten.
  • Een kopje thee (zonder melk) of één glas water drinken.

Bijvoorbeeld: als u zich om 08.00 uur ’s ochtends in het ziekenhuis moet melden, mag u na 02.00 uur ’s nachts niets meer eten en drinken.
Als u zich om 14.00 uur ’s middags moet melden, dan mag u ’s ochtends na 08.00 uur niets meer eten en drinken.

Het kan zijn dat u vanwege de soort behandeling of onderzoek moet afwijken van dit beleid. Houdt u zich in dat geval aan de afspraken die uw behandelend arts over eten en drinken met u maakt.

Roken

U mag 24 uur voor de sedatie niet roken.

Medicijnen

U mag uw medicijnen innemen met een klein slokje water, tenzij uw behandelend arts anders met u heeft afgesproken.

Sieraden, make-up en hulpmiddelen

Wij willen u vriendelijk vragen uw horloge en sieraden af te doen. Het meest veilige is dan ook om deze thuis te laten.

Heeft u contactlezen? Wij adviseren om deze uit te doen en een bril te dragen. Een bril, eventueel gehoorapparaat of gebitsprothese kunt u blijven dragen totdat we starten met de sedatie.

Verwijder make-up. Het is belangrijk dat we de natuurlijke kleur van uw huid kunnen zien. Het kan zijn dat u een operatiehemd aan krijgt dat u tijdens de behandeling draagt.

Overige aandachtspunten
  • Omdat u onder sedatie gaat en dus onder invloed van medicatie bent, mag u in de 24 uur na de behandeling geen belangrijke of ingrijpende beslissingen nemen. U mag die dag bijvoorbeeld niet besluiten om uw huis te gaan verkopen.
  • Om dezelfde reden dient u die dag onder begeleiding naar huis te gaan. Het is wettelijk niet toegestaan om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

Start van de behandeling of het onderzoek

Op de behandelkamer ontmoet u uw Sedatie Praktijk Specialist. Samen met uw behandeld arts nemen wij gezamenlijk nog een checklist door. Er is voor u dan ook de gelegenheid nog vragen te stellen. Uw hartritme, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte van het bloed houden wij nauwlettend in de gaten. Ook krijgt u wat extra zuurstof. Via het ingebrachte infuus krijgt u de sedatiemedicatie. Nadat de Sedatie Praktijk Specialist heeft gecontroleerd of u comfortabel bent, start uw behandelend arts met de behandeling of het onderzoek.

Na de behandeling of het onderzoek

Wanneer uw behandelend arts klaar is met de behandeling of het onderzoek, krijgt u geen sedatiemiddelen meer. U wordt dan snel weer wakker. U wordt dan nog enige tijd in de gaten gehouden. Als u na de behandeling ongemak ervaart, kunt u dit aangeven. Uw Sedatie Praktijk Specialist heeft hier in veel gevallen een oplossing voor.

Herstel

Het kan soms even duren voordat u weer helemaal comfortabel bent. Dit is normaal. Uw lichaam heeft tijd nodig om te herstellen van de behandeling of het onderzoek en de sedatie.
U kunt zelf een grote bijdrage leveren aan uw herstel en de kans op complicaties verkleinen door uw lichamelijke conditie te verbeteren, gezonde voeding te eten en te stoppen met roken. Mocht het zijn dat u bij thuiskomst niet comfortabel bent neemt u dan gerust contact op met de polikliniek van uw behandelaar of buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over de sedatie, dan kunt u tijdens kantoortijden bellen naar 040 – 239 8509.

Contactgegevens

Catharina ziekenhuis
Eindhoven
040-239 11 11
www.catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden