Sinuslifting en botopbouw (Folder)

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Sinuslifting en botopbouw (Folder)

Uw behandelend arts heeft geconstateerd dat bij u een vergroting van de bovenkaak of onderkaak plaats moet vinden. Dit is nodig om implantaten te kunnen plaatsen waar een kunstgebit op wordt vastgezet. In deze folder kunt u lezen waar u na de behandeling rekening mee moet houden. Voor u persoonlijk kan de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven. Als dat zo is dan informeert de arts u hierover.

De behandeling

Het benodigde bot kan uit de mondholte worden gewonnen, bijvoorbeeld aan de zijkant van de onderkaak of in het gebied van de verstandskies of de kin. Dit kan met een plaatselijke verdoving of u kunt hiervoor onder narcose.

Vaak wordt er een combinatie van eigen bot en kunstbot gebruikt. Als er veel bot nodig is, dan wordt gebruik gemaakt van bot uit de bekkenkam (heup). Het bot dat uit de bekkenkam is genomen wordt getransplanteerd naar de boven- of onderkaak en kaakholte. Bij een operatie onder narcose blijft u meestal 1 nacht opgenomen.

Aandachtspunten voor na de behandeling

U kunt na de ingreep de voorgeschreven pijnstillers gebruiken, en na 1 tot 2 weken worden de hechtingen verwijderd.

De nawerkingen zijn meestal beperkt en kunnen bestaan uit een pijnlijke wond in de mond, enige zwelling en een bloeduitstorting in de wang. Deze klachten kunnen enkele dagen aanhouden. Soms verandert het gevoel in de boven- of onderlip. Meestal is dit tijdelijk maar in uitzonderlijke gevallen is het blijvend. Dit geldt ook voor gebieden in de mond waar het bot wordt gewonnen. Als er bot uit de bekkenkam wordt genomen dan is er een kleine kans op een veranderd gevoel in het bovenbeen aan de kant waar u geopereerd bent.

Als er bot uit de bekkenkam verwijderd is, dan mag u de dag van de operatie niet uit bed. De eerste dag na de operatie mag u rustig aan uit bed komen. Het lopen gaat in het begin meestal moeizaam. Na een aantal weken is dit weer normaal.

Het bottransplantaat heeft tijd nodig om goed met de kaak te vergroeien. De implantaten worden daarom pas twee tot vier maanden later geplaatst. Uw gebitsprothese past na de operatie niet meer. Als u wel een gebit wilt dragen, kan de tandarts soms een tijdelijke, aangepaste prothese voor u maken. Soms lukt dit niet waardoor u enkele maanden geen kunstgebit kunt dragen.

Mondverzorging

Na een opbouw van het kaakbot met een bottransplantaat (of ander materiaal) kan een ontsteking in het kaakbot ontstaan. Zo’n ontsteking kan leiden tot (gedeeltelijk) verlies van het bottransplantaat. Het is daarom belangrijk dat de u de mond goed schoonhoudt. U wordt geadviseerd uw mond drie maal daags, na de maaltijd, te spoelen met chloorhexidine 0,2%. Hiermee start u de eerste dag na de operatie. U krijgt hiervoor een recept mee naar huis. Als bijwerking kan een zwarte verkleuring van de tanden en de tong ontstaan, dit gaat vanzelf weg als u stopt met de spoeling.

Wat u verder moet weten

  • Gebruik geen alcohol in combinatie met de voorgeschreven medicatie.
  • Na het opbouwen van het bot mag u de eerste twee weken uw neus niet snuiten of blazen.
  • Roken heeft een nadelige invloed op de wondgenezing.
  • Als u na de ingreep moeite heeft met eten, kunt u de eerste dagen het beste vloeibaar en zacht voedsel gebruiken. Geleidelijk kunt u het normale eetpatroon weer oppakken. Bij een opbouw van de hele boven- of onderkaak mag u 2 tot 4 maanden alleen zacht voedsel eten.
  • Pas de dag van de behandeling  op met warme dranken. Warme dranken kunnen nabloedingen veroorzaken.
  • U mag niet sporten of zware fysieke activiteiten ondernemen totdat de kaakchirurg u hier toestemming voor geeft.
  • Wanneer u weer kunt gaan werken is afhankelijk van de pijn, het ongemak en de aard van uw werkzaamheden. Hou er rekening mee dat u twee weken uit de roulatie bent.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis

Het spreekt vanzelf dat de arts alles in het werk zal stellen om complicaties tot een minimum te beperken. Toch bestaat er altijd een geringe kans op een nabloeding of een wondinfectie. U kunt contact opnemen met de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie als:

  • de pijn, zwelling en slikklachten na twee dagen niet verminderen;
  • of als er sprake is van koorts (boven de 39° C).

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Neem ’s avonds, ’s nachts en in het weekend contact op met de Spoedeisende Hulp.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
040 – 239 70 30

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/kaakchirurgie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden