Skeletscintigrafie (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Skeletscintigrafie (Folder)

In overleg met uw behandelend arts is besloten een skeletscintigrafie te laten doen op de polikliniek Nucleaire geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. In deze folder vindt u belangrijke informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven. Als dit zo is, dan bespreekt een medisch nucleair werker dit met u. 

Een skeletscintigrafie is een onderzoek waarbij het skelet zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof. Nadat deze stof via een injectie is toegediend, ontstaat in het skelet een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gamma-camera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo klein, dat er geen nadelige gevolgen zijn voor u en uw omgeving.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. Dit betekent dat u gewoon mag eten en drinken;
  • Het onderzoek duurt inclusief wachttijd ongeveer 3,5 tot 4 uur;
  • Als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft, moet u dit zo spoedig mogelijk melden aan de polikliniek Nucleaire geneeskunde. De radioactieve stof die bij het onderzoek gebruikt wordt, kan invloed hebben op ongeboren kinderen en zuigelingen. Zwangerschap is een reden om het onderzoek enige tijd uit te stellen. Borstvoeding moet korte tijd onderbroken worden.

 

 

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Het onderzoek

Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucleair werker u ophalen in de wachtkamer. In de behandelruimte dient de medisch nucleair werker u de radioactieve stof (radiofarmacon) toe in de vorm van een injectie in een ader. Hierbij voelt u even het prikje van de injectienaald. U merkt niets van de ingespoten radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en uw rijvaardigheid wordt er niet door beïnvloed. Er zijn geen risico’s of bijwerkingen aan dit onderzoek verbonden. Vervolgens moet u ongeveer 3 uur wachten, totdat voldoende radioactieve stof in het skelet aanwezig is. U dient tijdens deze wachttijd ongeveer 1 liter vocht te drinken. Hierdoor raakt u een gedeelte van de radioactieve stof sneller via de urine kwijt. Ook bevordert de liter vocht de kwaliteit van de foto’s. Tijdens de wachttijd kunt u de polikliniek Nucleaire geneeskunde verlaten en mag u eten en drinken.

Het maken van de foto’s

U hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden. Wel is het noodzakelijk dat metalen voorwerpen zoals sieraden, muntgeld, metalen knopen of een gesp, zich niet in het gezichtsveld van de camera bevinden. De medisch nucleair werker die het onderzoek uitvoert, bespreekt dit met u.

U gaat liggen op de onderzoekstafel. De gammacamera wordt zo dicht mogelijk bij het te onderzoeken lichaamsdeel gebracht om de foto’s zo duidelijk mogelijk te maken. Wanneer het gehele skelet in beeld gebracht moet worden, schuift het bed langzaam onder de camera door zonder dat deze u raakt.

Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen, omdat de foto’s anders mislukken.

Het is mogelijk dat hierna nog een SPECT/CT gemaakt wordt. Dit wordt gedaan om een zeer gedetailleerd 3D-beeld te krijgen van een bepaald lichaamsdeel. U ligt hierbij op het onderzoeksbed terwijl de camera om u heen draait.

Het maken van de foto’s duurt ongeveer 20 tot 50 minuten. Dit is afhankelijk van het aantal opnames dat gemaakt wordt.

Nadat de nucleair geneeskundige (arts van de afdeling Nucleaire geneeskunde) heeft gecontroleerd of de foto’s voldoende informatie geven, kunt u naar huis.

De uitslag

De beelden worden in de computer opgeslagen en bewerkt. Van deze beelden maakt de nucleair geneeskundige een verslag. Dit verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Verhinderd

Mocht u om dringende reden uw afspraak niet kunnen nakomen, dan dient u tenminste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u tijdens kantooruren terecht bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden