Slow-Mohs (Folder)

Dermatologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Slow-Mohs (Folder)

In overleg met uw behandelend arts is besloten dat u behandeld wordt volgens de zogenaamde ‘Slow’ Mohs micrografische chirurgie procedure, oftewel ‘Breuninger’ chirurgie. Dit is een speciale operatietechniek voor de behandeling van huidkanker. In deze folder vindt u alles wat voor u van belang is in verband met deze ingreep.

U meldt zich 15 minuten voor het afgesproken tijdstip aan bij de aanmeldzuil centraal in de poli hal en volgt de instructie op de loopbrief.

Deze operatie vindt plaats op de Polikliniek Dermatologie onder plaatselijke verdoving.

Wat is ‘Slow’ Mohs micrografische chirurgie?

Mohs micrografische chirurgie is vernoemd naar Frederick Mohs, de bedenker van deze manier van opereren. Het is een techniek waarbij heel nauwkeurig onder de microscoop wordt bekeken of de tumor volledig verwijderd is.

Bij basaalcelcarcinomen kan door middel van vriescoupe onderzoek het weefsel op de dag zelf beoordeeld worden; de zogenaamde Mohs micrografische chirurgie. Sommige tumoren zijn echter niet geschikt voor deze snellere beoordelingstechniek omdat ze bijvoorbeeld met kleine sprietjes groeien. Het weefsel dient dan eerst bewerkt te worden. Dit wordt de ‘Slow’ Mohs micrografische chirurgie genoemd.

Slow Mohs chirurgie is onder andere geschikt voor huidkanker van het type plaveiselcelcarcinoom, grote basaalcelcarcinomen, lentigo maligna en enkele zeldzame andere huidtumoren (onder andere atypisch fibroxanthoom en dermatofibrosarcoma protuberans).

Wat zijn de voordelen?

Omdat 100% van de snijvlakken worden gecontroleerd, kunt u er na de operatie van uitgaan dat de huidkanker geheel verwijderd is. Bovendien kan er vaak een kleinere operatiemarge worden genomen, doordat alle snijranden worden nagekeken.

De kans op terugkeer van de huidkanker is aanzienlijk verkleind.

Voorbereiding en aandachtspunten voor de operatie

Gebruikt u bloedverdunners?

Als u bloedverdunners gebruikt, meldt dit dan z.s.m. bij de dermatoloog of verpleegkundige.

Indien de behandelend arts wil dat u met de bloedverdunners stopt, dan is dit tijdens het polikliniek consult met u besproken. Het kan zijn dat u contact moet opnemen met de trombosedienst om de gewenste bloeddikte in te stellen. Bij twijfel kunt u met uw behandelend arts contact opnemen.

Indien u een pacemaker of een defibrillator (ICD) heeft, graag het zakkaartje van de pacemaker of ICD meenemen. Er zijn geen verdere maatregelen nodig.

Overig

U hoeft niet nuchter te zijn. Als u toch nuchter moet blijven, wordt u dit uitdrukkelijk gezegd. In principe kunt u de medicijnen die u gebruikt door blijven gebruiken rondom de operatie.

Verkeersdeelname na de operatie

Houd er rekening mee dat u na de Slow-Mohs operatie niet zelf mag deelnemen aan het verkeer. Dit heeft te maken met uw eigen verzekering. Regel van tevoren dat iemand u ophaalt. De arts bespreekt hoe lang u niet mag rijden.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden

http://www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

De operatie

Waar meldt u zich?

Op de dag van de operatie meldt u zich bij de polikliniek dermatologie en kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Tijdens de operatie mogen er geen begeleiders aanwezig zijn in de behandelkamer. Tijdens het in-en uitchecken zijn zij welkom.

Verloop operatie

Voordat de operatie begint nemen wij een vragenlijst met u door.

Indien nodig wordt de te opereren plek geschoren. Het operatiegebied wordt gedesinfecteerd en afgedekt met steriele doeken. Met een speciale huid-stift tekent de arts de huidkanker inclusief een marge af.

Daarna krijgt u een plaatselijke verdoving ter plaatste ingespoten. Het inspuiten van de verdovingsvloeistof kan een brandend gevoel geven. Tijdens de operatie voelt u wel dat de arts bezig is, maar het zal niet pijnlijk zijn. Als dit toch het geval is, laat dit dan weten; er kan extra verdoving worden ingespoten. Na het verdoven plaatst de operateur een aantal hechtingen als markeerpunten rondom het operatiegebied. Deze hechtingen blijven na de ingreep zitten totdat u terugkomt voor de uitslag.

Als de huidkanker weggesneden is, worden meestal nog enkele kleine bloedvaatjes dicht gebrand. De wond wordt niet gesloten met hechtingen maar afgedekt met een verband. Op het hoofd wordt wel vaak een zogenaamde ‘knikkerzakhechting’ geplaatst. Hierbij wordt er een hechting rondom in de huidgeplaatst en naar elkaar toe getrokken. Zo wordt de wond kleiner en geneest deze sneller.

Het weggenomen weefsel wordt in het pathologisch laboratorium bewerkt en microscopisch onderzocht. De uitslag is na enkele dagen tot een week bekend.

Na twee tot zeven dagen komt u terug voor de uitslag. Wanneer blijkt dat nog niet alle huidkanker weg is, moet u opnieuw geopereerd worden.

Aan de hand van een vooraf gemaakte tekening en de geplaatste hechtingen is vervolgens precies te bepalen waar een extra stukje huid moet worden weggenomen. Deze procedure wordt herhaald totdat alle huidkanker weg is. Het kan dus zijn dat u een paar keer achter elkaar moet terugkomen.

Als na één of meerdere ingrepen blijkt dat alle huidkanker verwijderd is, wordt de wond gesloten en gehecht. Soms kunnen we de wondranden niet direct aan elkaar hechten. Dan kan er huid uit de omgeving naar de wond worden verschoven of kan er een huidtransplantaat in worden gehecht dat we op een andere plaats op uw lichaam afnemen. Op het behaarde hoofd groeit een wond ook vaak netjes uit zichzelf dicht wanneer deze goed wordt verzorgd (=secundaire granulatie). Wondzorg gebeurt in overleg met patiënt, door patiënt zelf of door thuiszorg.

Na het sluiten van de wond wordt deze bedekt met een (druk)verband. Soms sluit de plastisch chirurg de wond. Dit is afhankelijk van de grootte en de plaats van de wond. Meestal gebeurt dit onder plaatselijke verdoving, maar soms is het nodig om de wond onder algehele narcose te sluiten. In dat geval moet eerst naar de anesthesist. Een operatie onder algehele narcose vindt altijd op een andere dag plaats.

Na de operatie

Na de operatie kunt u meteen naar huis.

Meestal valt de pijn mee maar als de pijn te erg is, kunt u een paracetamol nemen, maximaal 4x daags 2 tabletten van 500 mg. Andere pijnstillers niet innemen zonder overleg met de operateur. Dit omdat sommige pijnstillers een bloed verdunnende werking hebben en daarom een nabloeding kunnen veroorzaken.

De eerste dagen na de operatie adviseren wij het rustig aan te doen, niet bukken en zware voorwerpen tillen. Eventueel voor de nacht een extra kussen onder het hoofd.

Het drukverband blijft zitten tot aan  het volgende polibezoek. Het verband drooghouden.  

Na de operatie verschijnt soms een rode of blauwe kleur rond het operatiegebied, een soort blauwe plek die kan gaan zwellen, vooral rond de ogen. Dat is normaal en geen reden tot ongerustheid.

De hechtingen in uw gezicht worden vaak na een week verwijderd. Dit kan eventueel ook bij uw huisarts of uw verwijzend dermatoloog.

Soms wil uw arts u nog een keer terugzien bij de polikliniek Dermatologie voor wondcontrole.

Omdat er bij u huidkanker geconstateerd is, zal er mogelijk de eerste jaren controle nodig zijn. Het litteken wordt daarbij goed in de gaten gehouden en de rest van de huid wordt gecontroleerd.

Mogelijke complicaties en risico’s

Zoals bij elke operatie bestaat de kans op een bloeding. Om dit te voorkomen, krijgt u na de operatie een drukverband.

Als de wond toch gaat nabloeden, moet u met een schone doek minimaal 15 minuten stevig tegen de wond drukken. Stopt de bloeding niet, neem dan overdag contact op met de polikliniek Dermatologie.

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend belt u met de Spoedeisende hulp (SEH).

Als de bloeding wel stopt, neem dan de volgende dag contact op met de polikliniek om te bespreken of uw verband verwisseld moet worden.

 Infectie

Ook bestaat er een kans op infectie. Dit uit zich vaak op de volgende manier:

  • Toenemende pijn of een kloppend gevoel rond de wond.
  • De wond wordt dikker
  • Wond ziet rood en voelt warm aan.
  • De wond ruikt
  • Pussend wondvocht
  • Koorts boven de 38 °C

Als u een van deze verschijnselen heeft, neem dan contact op met de polikliniek Dermatologie of de Spoedeisende hulp (SEH).

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en -ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een coassistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet geholpen wenst te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Dermatologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040-239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl  

Spoedeisende Hulp
040-239 96 00

Polikliniek Dermatologie
040-239 72 70

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Dermatologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/dermatologie

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden