Snel duidelijkheid bij een longafwijking (Folder)

Catharina Kanker Instituut Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Snel duidelijkheid bij een longafwijking (Folder)

Uw huisarts heeft bij u een longfoto laten maken, waarop een afwijking te zien was. Er zijn verdere onderzoeken nodig om vast te kunnen stellen wat er precies aan de hand is en welke behandelingsmogelijkheden er zijn.

Meestal vinden deze onderzoeken en de gesprekken met de longarts plaats binnen enkele weken. Veel mensen vinden het echter fijn om zo snel mogelijk te horen wat er aan de hand is en welke behandeling mogelijk is. Het Catharina Ziekenhuis heeft daarom een programma opgezet waarbij het doel is u binnen drie dagen duidelijkheid te geven over uw mogelijke aandoening en behandeling hiervoor. U heeft aangegeven deel te willen nemen aan dit programma. Deze folder bevat informatie die nodig is om het programma te kunnen doorlopen.

Om u zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen bieden, is het belangrijk dat de benodigde onderzoeken goed verlopen. Dit kan alleen als u precies weet welke voorbereidingen voor u gelden en u weet wanneer wanneer u waar verwacht wordt.

Wij raden u aan om telkens een vertrouwd persoon mee te nemen, vooral naar de gesprekken met de longarts. Er gebeurt veel met u deze dagen en u krijgt veel informatie. Ook raden wij u aan iets mee te nemen als tijdverdrijf tijdens het wachten tussen de afspraken.

In deze folder staat uw programma voor deze drie dagen kort beschreven. Naast deze folder heeft u ook de informatie ontvangen over de onderzoeken die gepland zijn. Voor de meeste onderzoeken is voorbereiding door uzelf nodig. Deze staat beschreven in de bijbehorende folder. Voor sommige onderzoeken moet u de dag van tevoren al voorbereidingen treffen. Lees daarom alle folders uiterlijk drie dagen vóór uw programma goed door en neem deze telkens mee naar het Catharina Ziekenhuis.

Als iets u niet duidelijk is, neem dan contact op met de polikliniek Longgeneeskunde.

Uw programma

Uw programma vindt plaats op:

  • ………………………………
  • ………………………………
  • ………………………………
Aandachtspunten vooraf

In de volgende gevallen dient u uiterlijk twee werkdagen vóór uw programma contact op te nemen met het secretariaat van de polikliniek Longgeneeskunde:

  • als u diabetes (suikerziekte) heeft;
  • als u bloedverdunnende middelen gebruikt.

De medewerker van de polikliniek Longgeneeskunde spreekt dan met u af welke medicijnen u mag blijven gebruiken, welke niet en hoe lang niet.

Als u inhalatiemedicijnen (pufjes) gebruikt mag u deze voorafgaande aan de onderzoeken niet gebruiken. Na afloop van de onderzoeken die dag, mag u uw gebruikelijke inhalatiemedicijnen weer hervatten.

Als u nog andere medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon gebruiken tijdens de onderzoeksdagen.

Voorbereiding op dag 1
  • U mag vanaf zes uur voor het PET/CT-onderzoek niet meer eten. Drinken mag wel, maar alleen water of koffie en thee zonder melk, suiker of zoetstof.
  • In de twee uur direct voorafgaand aan het PET/CT-onderzoek, moet u 6 glazen (ongeveer 1 liter) water, koffie of thee (zonder melk, suiker of zoetstof) drinken. Vruchtensappen en gewone frisdranken zijn niet toegestaan.

Wat gebeurt er op dag 1 (……………………. dag)

Tijd Afspraak voor Waar
……………………….. uur gesprek met uw longarts/longarts in opleiding polikliniek Longgeneeskunde
……………………….. uur bloed prikken Laboratorium
……………………….. uur longfunctie afdeling Longfunctie
……………………….. uur PET/CT-scan afdeling Nucleaire geneeskunde
Gesprek met de longarts

Uw longarts bespreekt met u uw klachten en uw ziektegeschiedenis. De longarts vertelt welke onderzoeken u nodig heeft en de reden daarvan. Ook legt de arts u uit wat er tijdens de onderzoeken gebeurt.

Longfunctieonderzoek

Bij dit pijnloze onderzoek wordt de inhoud van uw longen en de kracht van uw longfunctie gemeten. Hierbij moet u een blaastest doen, waarbij u ademt via een mondstuk. Lees vóór dit onderzoek de folder over het longfunctieonderzoek.

PET/CT-scan

Bij een PET/CT-scan wordt een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten, waarna röntgenfoto’s worden gemaakt. De te onderzoeken weefsels nemen de radioactieve stof op. Deze stof zendt straling uit die wordt opgevangen en vertaald in foto’s. Het is belangrijk dat u de folder over de PET/CT-scan vóór het onderzoek  leest. Hierin staan belangrijke zaken over hoe u zich moet voorbereiden op de scan. Na deze onderzoeken kunt u weer naar huis.

Belangrijk

U moet vanavond vanaf vanavond 24.00 uur nuchter blijven tot anderhalf uur na de bronchoscopie die op dag twee gepland staat. Dit betekent: niet eten, drinken of roken. Lees verder de folder ‘Bronchoscopie’.

Wat gebeurt er op dag 2 (……………………. dag)

Tijd Afspraak voor Waar
……………………….. uur bronchoscopie behandelkamer Longgeneeskunde
Bronchoscopie

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts letterlijk in uw luchtwegen kijkt. Hij doet dit met een bronchoscoop, een dunne slang (doorsnede ongeveer 5 mm) die een kleine videocamera bevat. Verder kunnen hiermee slijm of kleine stukjes weefsel worden weggenomen. Deze worden naar het laboratorium gestuurd voor onderzoek.

Na dit onderzoek kunt u weer naar huis.

Soms is het nodig dat op vrijdag nog een zogeheten fietstest, of een longonderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde wordt gedaan. Als dit voor u van toepassing is, hoort u dit ’s ochtends via de medewerker van de afdeling Longfunctie. Deze licht de onderzoeken toe en vertelt u welke voorbereidingen u moet treffen. Ook krijgt u dan de betreffende folder(s) mee.

Morgen vindt het gesprek met uw longarts plaats. Tijdens dit gesprek krijgt u mogelijk veel informatie. Wij raden u aan een vertrouwd persoon mee te nemen naar dit gesprek. Neem ook pen en papier mee zodat u of uw begeleider belangrijke dingen kan noteren.

Wat gebeurt er op dag 3 (……………………. dag)

Tijd Afspraak voor Waar
alleen als dit afgesproken is longscintigram afdeling Nucleaire geneeskunde
alleen als dit afgesproken is fietstest afdeling Longfunctie
……………………….. uur gesprek longarts/longarts in opleiding polikliniek Longeneeskunde

 

Alleen als dit met u is afgesproken:
Fietstest

Alleen als dit met u is afgesproken:
Longscintigram

Gesprek met de longarts

Uw longarts bespreekt met u de resultaten van de onderzoeken. Als nog meer onderzoek nodig is, legt de longarts dit aan u uit. Als duidelijk is wat er aan de hand is en wat de behandelingsmogelijkheden zijn, bespreekt de arts deze met u en uw begeleider. Het is verstandig om van tevoren te bedenken of u zelf vragen aan de longarts heeft en deze te noteren.

Vragen

Als iets niet duidelijk is of u heeft nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Longgeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Longgeneeskunde
040 – 239 56 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Longgeneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden