Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling (Folder)

Psychiatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling (Folder)

Deze folder geeft u informatie over de stabilisatiegroep, een onderdeel van de deeltijdbehandeling. De stabilisatiegroep start nadat u ontslagen bent van de afdeling Psychiatrie. Indien u in behandeling bent op de polikliniek en u iets extra’s nodig heeft in uw behandeling, kunt u ook starten in de stabilisatiegroep. Het kan ook zijn dat u elders in behandeling bent en u tijdelijk gebruik kunt gaan maken van het aanbod van de stabilisatiegroep bij het Catharinaziekenhuis. U krijgt dan ook tijdelijk een psychiater bij ons op de poli toegewezen.

U krijgt deze informatie omdat uw huidig behandelteam vindt dat deze therapievorm een goede behandeling voor u is. Indien u niet bekend bent in het Catharinaziekenhuis en een verwijzing krijgt voor de stabilisatiegroep, vindt er eerst een intake plaats met een van onze therapeuten.

Doelgroep

Tijdens uw behandeling klinisch of poliklinisch bent u behandeld voor uw psychische klachten, problemen of ziektes. U heeft tijdens deze periode een zeker psychisch evenwicht bereikt. Dat wilt u in het dagelijkse leven behouden en zelfs steviger maken. Als dit evenwicht nog niet stevig genoeg is, kunt u ondersteuning krijgen van de poliklinische stabilisatiegroep.

Een voorwaarde is dat u concreet weet waar u aan wilt werken (leerdoel). Daarbij is het van belang dat u gemotiveerd bent om aan dat doel te gaan werken.

Wat houdt de stabilisatiegroep in?

 Na het voorbereidende gesprek wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de stabilisatiegroep. Deze bestaat uit vier therapieonderdelen:

 • groepsgesprek
 • psychomotorische therapie
 • cognitieve gedragstherapie
 • beeldende therapie.

Om de therapie optimaal te laten slagen, is het belangrijk dat u 16 bijeenkomsten aaneengesloten aanwezig bent (8 weken). Deze therapieën vinden plaats in groepsverband, maar ieder werkt aan zijn of haar persoonlijke leerdoel.

Tijdens de bijeenkomsten zal er afwisselend aandacht zijn voor alle deelnemers, dus het kan zijn dat u de ene keer meer aan bod komt dan de andere keer. De groepstherapeuten proberen tijdens de therapieën het persoonlijke leerdoel van ieder groepslid te verbinden met dagelijkse gebeurtenissen en/of belangrijke personen in zijn of haar leven. Door aan uw persoonlijk leerdoel te werken, verminderen de psychische klachten of kunnen deze zelfs verdwijnen.

Groepsgesprek

 In het groepsgesprek praat u over uzelf, uw leerdoel en de actuele problemen die u hierbij ondervindt. Het maken van huiswerk kan een onderdeel van deze therapie zijn. Door het herkennen en uitwisselen van ervaringen, ervaart u meestal dat u niet de enige bent. U kunt merken dat u steun kunt hebben en elkaar kunt helpen om uw vaardigheden te versterken. Hierdoor krijgt u meer grip op uzelf en uw omgeving.

Psychomotorische therapie

Binnen de Psychomotorische therapie (PMT) staat het lichaam en de beweging centraal. De psychomotorische therapeut werkt thema- en ervaringsgericht en focust zich met name op wat uw lichaam aangeeft: lichamelijk spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, uw manier van bewegen, ademhalings- en lichaamsbeleving. U leert probleemsituaties anders te benaderen en beperkingen te accepteren. Door middel van bewegings- en ervaringsgerichte werkvormen (zoals bijvoorbeeld: sport-, spel-, dans- en ontspanningsvormen) wordt u zich meer bewust van uw eigen gedachten en gevoelens, uw sterke kanten en waar u moeite mee heeft. Daarnaast kan u in de PMT oefenen met nieuw gedrag wat meer bij u past.

Cognitieve gedragstherapie

 Het doel van de cognitieve gedragstherapie (afgekort CGT) is om u handvatten aan te reiken die u helpen om te gaan met problemen in het dagelijkse leven en uw weerbaarheid kunnen verhogen. De therapie geeft inzicht in de kracht van uw gedachten die hierbij een rol kunnen spelen. Daarnaast wordt aangegeven wat u zelf kunt doen om uw band met mensen die belangrijk voor u zijn te verstevigen. Er is ook ruimte voor onderwerpen die u zelf in wilt brengen. Het oefenen van vaardigheden is ook een onderdeel van deze therapie.

Beeldende therapie

 U werkt individueel en in samenwerkingsverband aan thema’s of onderwerpen. Gebruikte materialen hierbij zijn bijvoorbeeld tekenmateriaal, klei, hout of metaal. Werken met beeldende middelen is meer dan ‘dingen’ maken: u geeft vorm aan uw eigen ideeën, ervaringen, gedachten en gevoelens. Niet praten maar doen staat voorop. De ervaringen en gevoelens die u tijdens het werken met materiaal opdoet, worden aan het eind van de bijeenkomst besproken. Daarbij is vooral aandacht voor verbanden leggen, tussen werkwijze, werkstuk, persoon en problematiek.

Verwachting tijdens de therapieën

Tijdens het groepsgesprek en CGT is het de bedoeling dat u zo openhartig mogelijk probeert te praten over wat u bezighoudt. Voor PMT geldt dat u zo openhartig mogelijk in de beweging probeert te stappen. Voor beeldend werk geldt dat u zich durft laten verleiden tot vormgeving. Openhartig zijn is in het begin vaak moeilijk, omdat u zich in de groep nog niet thuis voelt. Het is om die reden dan ook belangrijk dat u iedere bijeenkomst iets probeert te zeggen of in actie probeert te komen. De groepstherapeuten en de overige groepsleden helpen u hierbij. U hoeft niets te forceren, u bepaalt zelf waar u wel en niet aan toe bent. Wel is het goed om af en toe wat risico te nemen. Het is ook belangrijk dat u bij alle 4 de onderdelen aanwezig bent i.v.m. het (groeps) proces wat u doormaakt.

Willen groepsleden zich veilig en vrij voelen, dan moeten zij erop kunnen vertrouwen dat wat zij vertellen, doen en/of laten zien ook binnen de groep blijft. In een groepstherapie is het belangrijk dat u alles wat u hoort of ziet vertrouwelijk behandelt. De stabilisatiegroep vindt in deeltijd plaats onder leiding van vier therapeuten.

Als u besluit tussentijds te stoppen met de behandeling, neem dan altijd contact op met één van de therapeuten. Mocht u tijdens de behandeling er onverhoopt niet kunnen zijn, neem dan contact op met het Secretariaat Psychiatrie Het telefoonnummer vindt u bij ‘Contactgegevens’.

Aanmelden

 Aanmelding voor deze deeltijdbehandeling/stabilisatiegroep loopt via verwijzing van uw behandelend arts, psychiater of psycholoog. Na aanmelding volgt een gesprek met één van de therapeuten over het gewenste leerdoel dat u wilt behalen. Tijdens deze deeltijdbehandeling krijgt u een gesprek met uw behandelend psychiater. Dan wordt samen met u bekeken of verdere passende behandeling nodig is als u de poliklinische nazorggroep afsluit. Als u medicatie gebruikt, dan blijft uw behandelend psychiater verantwoordelijk voor het verstrekken van nieuwe recepten en de beantwoording van medicatievragen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw behandelaar bespreken.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze therapeuten. Zij zijn telefonisch te bereiken via de afdeling Psychiatrie.

Contactgegevens

Poli Psychiatrie
Secretariaat telefoonnummer 040-2399000

Gegevens bijeenkomsten

Locatie:
Catharina Ziekenhuis
Gebouw M, PAAZ-afdeling, route 530
Groepsruimte en PMT-zaal (2e etage)

Frequentie:

Wekelijks

Tijden dinsdag:

 • 13.00 – 14.30 uur
  Groepsgesprek
 • 15.00 – 16.30 uur
  PMT

Tijden donderdag:

 • 13.00 – 14.30 uur
  Cognitieve Gedragstherapie
 • 15.00 – 16.30 uur
  Beeldende therapie

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden