Stereotactisch biopt borstonderzoek (Folder)

Catharina Kanker Instituut Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Stereotactisch biopt borstonderzoek (Folder)

Uw arts heeft bij u een verdachte afwijking in de borst gevonden. Om deze afwijking verder te onderzoeken bent u verwezen naar de afdeling Radiologie voor een stereotactisch biopt.

Om te bepalen of een verdachte afwijking borstkanker is, moet er weefsel worden afgenomen (biopt) dat onder de microscoop wordt onderzocht. Dit gebeurt meestal onder geleide van een echografie. Soms is de verdachte afwijking in een borst echter niet te zien op de echografie maar alleen zichtbaar op de mammografie. Er kan dan een biopt worden verricht met behulp van röntgenstraling zoals bij de mammografie, oftewel een stereotactisch biopt.

In deze folder kunt u de informatie over het onderzoek nog eens nalezen. Het is goed om u te realiseren dan het de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier beschreven.

Voorbereiding

Als u bloedverdunners gebruikt, is het belangrijk om dit te overleggen met de mammacare verpleegkundige.

De dag van het onderzoek

Op het tijdstip van uw afspraak, meldt u zich bij de aanmeldzuil van de afdeling Radiologie. Deze verwijst u naar de wachtruimte, waarna een laborant u binnenroept. Vervolgens wordt u gevraagd uw bovenkleding uit te doen. De radioloog voert het onderzoek uit, geassisteerd door twee laboranten.

Het onderzoek

U gaat op uw buik op een tafel liggen. In deze tafel zit een opening waar de borst in komt te liggen. De borst wordt aangedrukt door middel van een plaatje dat de borst gedurende het onderzoek op zijn plaats houdt.

RAD-031 Onderzoekstafel.jpg
Onderzoekstafel

De laborant maakt vervolgens röntgenfoto’s van de borst om de afwijking in beeld te brengen. De radioloog zal door middel van de computer de plaats van de afwijking en de exacte positie voor de naald bepalen. Voordat de naald wordt geplaatst, wordt de huid en het borstweefsel verdoofd.

De radioloog plaatst vervolgens de naald. Er wordt weer een foto gemaakt om te controleren of deze op de juiste plaats zit. Vervolgens wordt met de naald weefsel verwijderd.

Na het nemen van het biopt wordt er op de plek van de afwijking een marker achtergelaten. De marker is een klein staafje van titanium en is zichtbaar op de mammografie, echografie en MRI. Hierdoor kan de biopsieplek altijd worden teruggevonden bij eventuele latere controles.

Het onderzoek vindt poliklinisch plaats. Dit wil zeggen dat u na het onderzoek gewoon naar huis kunt. Het onderzoek duurt ongeveer drie kwartier.

Na het onderzoek

De insteekplaats wordt verbonden met een hechtpleister en een gaasje. Deze hechtpleister zal er binnen enkele dagen vanzelf af vallen. Het beste kunt u de dag van de procedure dan ook niet douchen. Het is raadzaam om na de procedure de arm en borst te ontzien gedurende een dag.

Na het nemen van het biopt wordt de borst ongeveer 10 minuten gekoeld door middel van een icepack om eventuele zwelling en blauwe plekken te verminderen. Thuis kunt u na ongeveer een uur opnieuw 10 minuten koelen. Als u veel pijn ervaart en de borst erg gezwollen is, kunt u het koelen elk uur weer 10 minuten herhalen. Daarnaast kunt u bij pijnklachten paracetamol gebruiken (geen aspirine).

Uitslag

Voor de uitslag van het onderzoek komt u na ongeveer een week terug in het Borstkankercentrum. De afspraak hiervoor krijgt u tegelijk met de afspraak voor het onderzoek mee.

Wanneer moet u direct contact opnemen?

Het is belangrijk om bij roodheid, blijvende zwelling van de borst of koorts contact op te nemen met uw behandelend specialist of met de verpleegkundig specialist.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Bij dringende vragen of problemen kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Verpleegkundig specialist
040 – 239 66 00

Borstkankercentrum
040 – 239 66 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden