Stress echocardiogram met Dobutrex® (Folder)

Cardiologie Catharina Hart- en Vaatcentrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Stress echocardiogram met Dobutrex® (Folder)

Binnenkort komt u naar de afdeling Hartfunctie van het Catharina Ziekenhuis voor een Dobutrex®-echocardiogram. Bij dit onderzoek wordt de hartfunctie gestimuleerd door middel van een medicijn, dobutamine genaamd. Dit heeft hetzelfde effect als forse lichamelijke inspanning. De cardioloog wil weten hoe uw hart hierop reageert. Uw hart is tijdens het onderzoek dan ook steeds zichtbaar op een beeldscherm en er worden regelmatig afbeeldingen (echofoto’s) gemaakt. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereiding

U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken. Indien van toepassing, kunt u uw medicijnen innemen zoals gebruikelijk, tenzij de cardioloog dit anders met u heeft besproken.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afdeling Hartfunctie. U kunt een begeleider meenemen, die tijdens het onderzoek bij u mag blijven. Tijdens het onderzoek krijgt u plakelektroden op uw borst om uw hartslag te registreren. Bij heren is het soms nodig wat borsthaar weg te scheren. Daarna brengt de cardioloog in uw arm een infuusnaald in. Via deze naald wordt later de dobutamine toegediend. Om de andere arm krijgt u een manchet om de bloeddruk te meten.

Na deze voorbereidingen verzoeken wij u op uw linkerzij te gaan liggen. Zorg ervoor dat u gemakkelijk ligt, omdat u enige tijd in deze houding moet blijven liggen. Het licht in de kamer wordt tijdens het maken van de echobeelden gedimd. Tijdens het onderzoek wordt via een zendertje op de huid uw hart zichtbaar op het beeldscherm. Na de eerste echofoto start de cardioloog met de toediening van dobutamine. Stap voor stap krijgt u steeds een beetje meer dobutamine toegediend. Na elke stap wordt er een afbeelding van het hart gemaakt.

Dobutamine kan een aantal bijwerkingen veroorzaken, die overigens niet bij iedereen optreden. De arts legt ze u ter plekke uit. Vanwege deze mogelijke bijwerkingen gebeurt dit onderzoek onder bewaakte omstandigheden.

Het is van groot belang, dat u eventuele klachten steeds direct aangeeft. De cardioloog stopt dan met de toediening van dobutamine. De nadelige effecten verdwijnen dan na een paar minuten.

Nazorg

Na het onderzoek moet u nog 15 minuten uitrusten in de wachtruimte. Hierna mag u gewoon naar huis. U mag zelf autorijden.

Duur van het onderzoek

De toediening van dobutamine duurt maximaal 20 minuten. Het totale onderzoek duurt één tot anderhalf uur.

Uitslag

Het moment waarop u de uitslag van de Dobutrex®-echocardiografie krijgt, hangt af van eventuele berekeningen die nog gemaakt moeten worden. Meestal krijgt u de uitslag van het onderzoek bij uw volgende polikliniekbezoek aan de cardioloog. Als er geen berekeningen nodig zijn dan krijgt u de uitslag meteen na het onderzoek.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Hartfunctie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de afdeling Hartfunctie.

Als u opgenomen bent in het ziekenhuis, kunt u met uw vragen terecht bij een verpleegkundige van de afdeling waar u verblijft.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Hartfunctie
040 – 239 87 60

Routenummer(s) en overige informatie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/hartenvaatcentrum


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden