Synacthen test bij kinderen

Kindergeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Synacthen test bij kinderen

Uw kind moet een Synacthen test ondergaan. Dit is een onderzoek naar de capaciteit van de bijnierschors om cortisol (en in specifieke gevallen ook andere hormonen) te produceren. Synacthen (Synthetisch ACTH) stimuleert de bijnierschors om tijdelijk extra cortisol af te geven. In de test bekijken we hoeveel cortisol uw kind aan kan maken. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor uw kind anders kan zijn dan hier beschreven is.

De voorbereiding

Uw kind mag geen corticosteroïden (inclusief zalven, cremes, puffs, neusspray) gebruiken de uren en/of dagen voorafgaand aan de test. Hoe lang dit precies gestopt moet worden, zal uw behandelend arts bespreken.
Voor uw kind is het belangrijk dat hij/zij weet wat er gaat gebeuren. Het is van belang dat u goed op de hoogte bent van het verloop van het onderzoek. Op die manier kunt u uw kind goed voorbereiden op deze test. Door uw aanwezigheid kunt u tijdens het onderzoek een belangrijke steun voor uw kind zijn. Voor deze test hoeft uw kind niet nuchter te zijn maar 30 min vooraf aan de test en tijdens de test mag uw kind niet meer eten of drinken. Omdat er op meerdere momenten bloed afgenomen moet worden krijgt uw kind een infuus.
1,5 uur voor de afspraak smeert u de EMLA-crème in allebei de ellenboogplooien, afgedekt met een doorzichtige pleister, zodat deze goed kan inwerken en de huid verdoofd is als het infuus ingebracht wordt.

De test

Samen met uw kind meldt u zich op de afgesproken tijd op de Dagbehandeling Kindergeneeskunde. Daar wordt u kind voorbereid door de pedagogisch medewerker op het krijgen van het infuus. De verpleegkundige brengt het infuusnaaldje in de arm en neemt hieruit bloed af. Daarnaast moet uw kind een watje 1 minuut in zijn/haar mond houden om zo cortisol in het speeksel te kunnen meten. Via het infuus krijgt uw kind de stof Synacthen toegediend. Op verschillende tijden wordt bloed afgenomen via hetzelfde infuusnaaldje en op die tijden moet uw kind ook elke keer een watje 1 minuut in zijn/haar mond houden. Uw kind blijft tijdens de test ongeveer 1,5 uur op bed liggen. U kunt voor uw kind iets te lezen of spelen meenemen. Na de laatste bloedafname verwijdert de verpleegkundige het infuusnaaldje.
De test is dan afgerond.

Nazorg

Nadat het infuus verwijderd is mogen jullie weer naar huis. Uw kind mag alles weer doen wat hij/zij anders ook doet. Van de toegediende Synacthen zijn geen belangrijke bijwerkingen te verwachten tijdens of na de test. Heel soms zijn overgevoeligheidsreacties beschreven.

Uitslag

De uitslag van de test krijgt u van uw arts bij het volgende polikliniekbezoek of via een telefonisch consult.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen?

Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, kunt u hiermee terecht bij de Dagbehandeling Kindergeneeskunde op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis 
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Dagbehandeling Kindergeneeskunde
040 – 239 82 06


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden