Terugplaatsen van een ontdooid embryo (CRYO-ET) (Folder)

Gynaecologie IVF centrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Terugplaatsen van een ontdooid embryo (CRYO-ET) (Folder)

Omdat er embryo’s van u zijn ingevroren, ontvangt u extra informatie over het mogelijke vervolg van uw behandeling. Voordat u mag starten met een eventuele nieuwe IVF- of ICSI-behandeling, dienen de ingevroren embryo’s te worden gebruikt voor een terugplaatsing.

Op welke manier de embryo’s teruggeplaatst kunnen worden, bespreekt de arts met u op de polikliniek tijdens het evaluatiegesprek na de voorafgaande IVF- of ICSI-behandeling. U kunt zelf bepalen in welke cyclus u een cryo-terugplaatsing wenst. Dit kan na een rustperiode van één of meerdere maanden. De arts adviseert in sommige gevallen om even te wachten met het terugplaatsen van de ingevroren embryo’s. Dit is afhankelijk van het verloop van uw IVF- of ICSI-behandeling en hoe groot het effect van de hormonen en medicatie was. Wij gaan ervan uit dat u het advies van de arts opvolgt.

Leeftijdsgrens

Terugplaatsen van ingevroren embryo’s is mogelijk voor vrouwen tot 50 jaar.

De terugplaatsing van ontdooide embryo’s

Het invriezen van embryo’s vindt meestal plaats op de 4e of 5e dag na de punctie. De arts/echoscopiste van de IVF-afdeling bespreekt met u wanneer uw embryo wordt teruggeplaatst tijdens de cryocyclus.

Voor de innesteling van uw ingevroren embryo’s dient het baarmoederslijmvlies in de juiste conditie te zijn. Om dit te bereiken, stelt uw arts een behandelschema op.

In de kunstmatige cyclus nemen patiënten een periode medicijnen in. Deze medicijnen zorgen voor ontwikkeling van het baarmoederslijmvlies. Ook is het mogelijk om de terugplaatsing in een natuurlijke cyclus te laten plaatsvinden.

Kunstmatige cyclus

Van uw arts krijgt u tabletten Progynova (Estradiol 2 mg) en capsules Utrogestan (Progesteron 200 mg) voorgeschreven. Op de eerste dag van uw menstruatie start u met Progynova 2 mg, tweemaal daags. Hierbij is er geen follikelgroei, maar wordt het baarmoederslijmvlies gestimuleerd tot groei. U belt het IVF-centrum op de eerstvolgende werkdag voor het afspreken van een echo. Deze echo wordt gedaan op cyclusdag 11, 12 of 13. Als het baarmoederslijmvlies de gewenste dikte heeft bereikt, krijgt u van de echoscopiste/arts het moment door wanneer u met de Utrogestan (200 mg) gaat beginnen. De Utrogestan brengt u drie maal 1 capsule per dag in. Als bij de eerste echo blijkt dat het baarmoederslijmvlies nog te dun is, verhogen we de dosering Progynova en geven we het baarmoederslijmvlies nog wat meer tijd om te groeien. We zullen de groei met echo’s volgen tot het baarmoederslijmvlies goed is ontwikkeld en u met de Utrogestan kunt beginnen.

Indien u geen eigen cyclus heeft, krijgt u van de arts medicijnen voorgeschreven om een menstruatie op te wekken.

Natuurlijke cyclus

  • Aan het begin van de cyclus waarin u een cryo embryo wilt laten terugplaatsen, meldt u zich telefonisch bij de secretaresse van het IVF-Centrum. U maakt een afspraak rond dag 10 van uw cyclus (geen afspraak in het weekend) voor een echoscopische follikelmeting. Daarna wordt de echo elke twee tot drie dagen herhaald. Met de echo’s volgen we de groei van de dan aanwezige follikel (eiblaasje).
  • Als de follikel groot genoeg is, zal de arts of echoscopiste u vragen om thuis de Ovitrelle injectie toe te dienen. Deze injectie zorgt voor de rijping van de follikel en voor de ovulatie. Ook dan wordt de dag uitgerekend waarop de eventuele terugplaatsing plaatsvindt.

Vervolg voor beide groepen; dag van de terugplaatsing

  • Op de dag van de terugplaatsing wordt u alleen maar gebeld door het IVF-laboratorium in Tilburg als de terugplaatsing niet doorgaat. Als het embryo van goede kwaliteit is, zal het worden teruggeplaatst en krijgt u geen bericht.
  • Het terugplaatsen van het embryo verloopt als bij een gewone IVF-poging. De terugplaatsing zal plaatsvinden in het Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant (CVB) in Tilburg.

Niet altijd terugplaatsing

Helaas leidt niet iedere invries- en ontdooiprocedure tot een terugplaatsing. Het IVF-laboratorium in Tilburg weet vaak pas de ochtend van de terugplaatsing of er inderdaad een terugplaatsing mogelijk is. Het is dus mogelijk dat u te horen krijgt dat er na het ontdooien geen embryo geschikt is voor de terugplaatsing. Dit kan ook voorkomen terwijl nog niet alle embryo’s zijn ontdooid, omdat er op de dag van de ontdooiing een inschatting van de ontwikkeling van de embryo’s moet worden gemaakt. In een volgende cyclus kunt u dan de embryo’s laten ontdooien die nog voor u in bewaring zijn.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.00 uur contact opnemen met de secretaresse van de IVF-afdeling. U kunt ook een bericht sturen via MijnCatharina. Heeft u voor 12 uur gebeld of een bericht gestuurd? Dan wordt u dezelfde dag tussen 08.00 en 14.00 uur teruggebeld door de IVF verpleegkundige.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

IVF-afdeling
040 – 239 81 90

Routenummers en overige informatie over het IVF-Centrum vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/ivf-centrum

Procedure

Op de volgende pagina’s vindt u een schematisch overzicht van de procedure bij een kunstmatige en een natuurlijke cyclus.

Schematisch overzicht bij kunstmatige cyclus
Gebeurtenis Actie Opmerkingen
1e dag menstruatie/
cyclusdag 1
Bellen met de IVF-afdeling op de eerstvolgende werkdag voor afspraak op cyclusdag 11, 12 of 13 Telefoonnummer
040 – 239 81 90
  Starten met Progynova/Estradiol 2x per dag 2mg Doorgaan t/m dag zwangerschapstest of menstruatie
Echo cyclusdag 11, 12 of 13 Indien endometriumdikte voldoende, dan start met Utrogestan: 3 dd 1 capsule en doorgaan met Progynova 2x per dag 2mg Doorgaan t/m dag zwangerschapstest of menstruatie
  De echoscopiste/arts vertelt u op welke dag de terugplaatsing gepland wordt.  
Dag terugplaatsing Het laboratorium in Tilburg belt u alleen als de terugplaatsing NIET doorgaat. Bij geen bericht kunt u ervan uitgaan dat terugplaatsing zal plaatsvinden. U parkeert op de normale parkeerplaats van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis.
Zwangerschapstest Zwangerschapstest thuis, uitslag doorgeven aan IVF-verpleegkundige.
Bij een positieve test doorgaan met Progynova en Utrogestan tot aan de eerste zwangerschapsecho..
Bij een negatieve test stoppen met Progynova en Utrogestan
 Stuur een bericht via MijnCatharina of bel ma t/m vr 08.00-12.00 uur naar de IVF afdeling
040 – 239 81 90
 
Schematisch overzicht bij natuurlijke cyclus
Gebeurtenis Actie Opmerkingen
1e dag menstruatie/
cyclusdag 1
Bellen met secretaresse voor afspraak op cyclusdag 9, 10 of 11 Telefoonnummer
040 – 239 81 90 tussen 08.00 en 12.00 uur
Follikelmetingen d.m.v. echo’s Afspraak maken met secretaresse op aangeven van de arts of echoscopiste  
Follikeldoorsnede groot genoeg Injectie Ovitrelle op aangeven van de arts of echoscopiste. Datum van de eventuele terugplaatsing wordt vastgelegd.  
Dag terugplaatsing Het IVF-laboratorium in Tilburg belt u alleen als de terugplaatsing NIET doorgaat. Bij geen bericht kunt u ervan uitgaan dat de terugplaatsing doorgaat. U parkeert op de normale parkeerplaats van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
Zwangerschapstest Zwangerschapstest thuis, uitslag doorgeven aan IVF-verpleegkundige. Stuur een bericht via MijnCatharina of bel ma t/m vr 08.00-12.00 uur naar de IVF afdeling 040-2398190

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden