Thoracoscopie (Folder)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Thoracoscopie (Folder)

In deze folder vindt u algemene informatie over een thoracoscopie. Bij dit onderzoek bekijkt de arts met een kijkbuis (thoracoscoop) uw longen en de binnenkant van de borstwand. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Wanneer een thoracoscopie?

Dit onderzoek wordt toegepast als er vocht tussen de longbladen aanwezig is, bij een klaplong of als er andere afwijkingen in de longen of op het borstvlies zijn geconstateerd na een CT-scan of röntgenfoto. Voor een thoracoscopie is een opname in het ziekenhuis noodzakelijk omdat u na afloop van dit onderzoek een drain heeft. Een drain is een slangetje dat de borstholte ingaat dat wondvocht of overtollige lucht afvoert om de long weer te laten ontplooien.

De voorbereiding

U meldt zich bij de afdeling Longfunctie. Patiënten die al zijn opgenomen in het ziekenhuis komen in een rolstoel of in bed naar de afdeling Longfunctie. Dit onderzoek vindt meestal plaats op de behandelkamer van de afdeling Longfunctie. Maar in sommige gevallen wordt de thoracoscopie onder narcose uitgevoerd en vindt het onderzoek plaats op de operatieafdeling. Als dit voor u van toepassing is, wordt u door uw longarts op de hoogte gebracht.

Het gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet gestaakt worden voor de ingreep. Als u deze medicijnen gebruikt, wordt er op de dag van het onderzoek nog bloed bij u afgenomen. De longarts bespreekt dit met u.

U dient vanaf 24.00 uur nuchter te zijn op de dag van de ingreep, dit betekent dat u niks mag eten, drinken of roken. Welke vooronderzoeken nodig zijn, wordt bepaald door uw longarts en is afhankelijk van uw gezondheid en de reden voor het onderzoek.

Afhankelijk van de reden van het onderzoek krijgt u een epiduraal katheter (ruggenprik) om pijnstilling toe te dienen. Een epiduraal katheter is een infuus dat tussen de ruggenwervels wordt geplaatst en zorgt voor een continue pijnstilling. Voor het onderzoek krijgt u op de afdeling een infuusnaaldje ingebracht. Het totale onderzoek duurt ongeveer een uur.

Thoracoscopie

Thoracoscopie betekent in de borstholte kijken. Met een thoracoscoop, een buis met een sterke lichtbron en speciale lenzen, kan de holte tussen het borstvlies en het longvlies worden bekeken. De thoracoscoop wordt tussen de ribben door in de borstholte gebracht, op deze manier kunnen afwijkingen van de long of de borstwand worden opgespoord. Tijdens dit onderzoek kan via de thoracoscoop weefsel worden verkregen voor verder onderzoek.

Op het einde van de ingreep wordt een drain geplaatst. Dit betekent dat er een slangetje in de borstholte geplaatst wordt om lucht en vocht af te voeren. U mag met de drain niet over de afdeling lopen, dit betekent dat u alleen rondom het bed mag lopen en alleen zover de slang reikt.

Risico’s en complicaties

Bij een drain is het belangrijk dat u goed doorademt, en als er slijm in de keel zit dit ophoest. Als u dit niet doet bestaat er de kans dat u een longontsteking krijgt. Als dit niet goed lukt bespreek dit dan met de verpleegkundige zodat zij u hierin kan begeleiden.

De insteekopening van de drain en de wond van de ingreep worden elke dag verzorgd, toch kan het gebeuren dat het gaat ontsteken. Als de wond meer pijn gaat doen of warm aanvoelt, geef dat dan aan bij de verpleegkundige.

Nazorg

U krijgt pijnstilling op voorschrift van uw longarts, via tabletten of via een epiduraal katheter. Geef aan bij de artsen en de verpleegkundigen als u toch nog pijn hebt, dan wordt – als dit mogelijk is – de hoeveelheid pijnstilling verhoogd.

Enige tijd na het onderzoek wordt een röntgenfoto gemaakt van de borstkas om te kunnen beoordelen of de drain goed ligt en of de long zich ontplooit. Deze foto wordt meestal meerdere malen tijdens de opname gemaakt.

De verpleegkundige controleert en verzorgt iedere dag de drain. Na het onderzoek krijgt u meestal bloedverdunnende medicijnen voorgeschreven, in de vorm van tabletten of via een spuitje. Deze medicijnen voorkomen stolsels in het bloed en worden dagelijks toegediend tot u met ontslag gaat, en mogelijk langer.

Als de long weer volledig is ontplooid en er niet veel vocht meer afloopt, wordt de drain verwijderd. Eerst wordt nog een röntgenfoto van de borstkas gemaakt voordat de drain wordt verwijderd. De hechting mag na vijf dagen worden verwijderd, dit kan eventueel ook door uw huisarts worden gedaan. De uitslag van eventueel weefselonderzoek is na drie tot vijf dagen beschikbaar. Uw longarts informeert u hierover tijdens de opname of eventueel tijdens uw controleafspraak op de polikliniek Longgeneeskunde.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek of verpleegafdeling Longgeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Longgeneeskunde
040 – 239 56 00

Verpleegafdeling Longgeneeskunde
040 – 239 74 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Longgeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden