Thuismonitoring influenza en corona (COVID-19) (Folder)

Inwendige geneeskunde Longgeneeskunde Monitoringscentrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Thuismonitoring influenza en corona (COVID-19) (Folder)

Het Catharina Ziekenhuis is gestart met thuismonitoring van influenza- en coronapatiënten. Met behulp van een app kunnen patiënten eerder naar huis om in hun vertrouwde omgeving met een veilig gevoel aan hun herstel te werken.

Na ontslag uit het ziekenhuis houden we uw gezondheid via thuismonitoring in de gaten. Dit betekent dat u via de app  (‘Thuismeten’ van Luscii) gegevens over uw gezondheid aan ons doorgeeft.

Via ‘Thuismeten’ beantwoordt u vragen en voert u de meetgegevens in van het zuurstofgehalte in uw bloed (zuurstofsaturatie) en van uw temperatuur. De gegevens die u aan ons doorgeeft controleren wij regelmatig.

Hoe installeert u de app?

U ontvangt een mail van Luscii op het door u opgegeven mailadres. U kunt de app dan gaan installeren. Als u de mail niet direct ziet, check dan uw spam of inbox ‘Ongewenste e-mail’.

U downloadt de app op uw telefoon of tablet via de App Store als Luscii vitals of via de Play Store als Luscii. Om de registratie te voltooien, ontvangt u per mail een controlecode. Vul deze code binnen 15 minuten in, anders verloopt de code en moet u zich opnieuw registreren.

Als u technische vragen heeft over de app, kunt u terecht bij Luscii Support: support@luscii.com en/of (085) 13 05 851.

Metingen en vragenlijsten

In ‘Thuismeten’ staan vragen klaar die u dagelijks dient in te vullen. Het is belangrijk dat u zich aan onderstaand schema houdt:

 • 1 uur na het ontbijt noteert u in ‘Thuismeten’ uw zuurstofsaturatie (gehalte van zuurstof in uw bloed) en temperatuur en beantwoordt u de vragen.
 • Direct na de lunch noteert u opnieuw in ‘Thuismeten’ uw zuurstofsaturatie en uw temperatuur.
 • Bij toename van klachten, zoals benauwdheid of zieker voelen, meet u altijd de zuurstofsaturatie nog een keer extra en registreert u deze meting in ‘Thuismeten’.
 • In het ziekenhuis worden al uw ingevoerde gegevens regelmatig gecontroleerd. Bij afwijkende waarden nemen we contact met u op.

Zuurstof

Als u geen zuurstof meer nodig heeft, regelt de longverpleegkundige dat deze bij u opgehaald wordt. Dit hoeft u niet zelf te doen. 

Hoe meet u uw zuurstofsaturatie?

De zuurstofsaturatie geeft aan hoeveel zuurstof er in uw bloed aanwezig is. Zuurstoftransport door het lichaam is nodig om goed te kunnen functioneren. Zuurstofopname gebeurt in de longen. Omdat het influenza- en coronavirus invloed heeft op de longen is de zuurstofsaturatie een belangrijke indicatie voor de ernst van de ziekte. Hieronder leggen we uit hoe u de zuurstofsaturatie kunt meten.

Instructie meten van de zuurstofsaturatie
 • Ga voordat u de zuurstofsaturatie meet, 10 minuten rustig zitten of liggen.
 • Warm uw handen goed op voordat u meet.
 • Plaats vervolgens de zuurstofsaturatiemeter op een vinger. Er mag geen nagellak op de vinger zitten, want dat verstoort de meting.
 • Het kan enige tijd duren voor de zuurstofsaturatie gemeten is, wacht dus rustig af. 
 • Als u een afwijkende waarde meet, meet dan direct nog een keer.
 • Stuur na gebruik, in overleg met de longverpleegkundige, de saturatiemeter zo spoedig mogelijk retour via de bijgeleverde envelop!

 In de onderstaande afbeeldingen is de zuurstofsaturatie (SpO2) rood omlijnd (in afbeelding 1 is de waarde 98 en in afbeelding 2 is de waarde 99).


Afbeelding 1


Afbeelding 2

Hoe meet u uw temperatuur?

Uw temperatuur meet u met een thermometer. Er zijn verschillende thermometers verkrijgbaar via de apotheek of drogist. Voor een goede meting dient u een thermometer voor het oor of de anus te gebruiken. Lees de gebruiksaanwijzing van uw thermometer goed door.

Omgaan met zuurstof: ophogen en afbouwen

Uw zuurstofsaturatie is 88% of lager
 • Uw zuurstofsaturatie is 88% of lager > Bel direct (040) 239 91 11 en vraag naar de afdeling waar u opgenomen bent geweest.
Uw zuurstofsaturatie is 88% tot en met 93% 

Meet uw zuurstofsaturatie na 1 uur opnieuw en volg onderstaande instructies op:

 • Uw zuurstofsaturatie bij de 2e meting is 88% of lager. Bel direct (zie ‘Wie kunt u bellen?’)
 • Uw zuurstofsaturatie bij de 2e meting is tussen de 88% – 93% en u heeft uw zuurstof in de afgelopen 24 uur niet verlaagd . Bel direct (zie ‘Wie kunt u bellen?’)
 • Uw zuurstofsaturatie is bij de 2e meting tussen de 88% – 93% en u heeft uw zuurstof in de afgelopen 24 uur verlaagd. Verhoog uw zuurstof de volgende ochtend met 1 L/min. Meet na 30 minuten opnieuw uw saturatie. Als uw zuurstofsaturatie bij de 3e meting lager is dan 93%, bel dan direct. (zie ‘Wie kunt u bellen?’)
Uw zuurstofsaturatie is 94% of hoger

Is uw streefsaturatie gedurende 24 uur 94% of hoger. Verlaag uw zuurstof de volgende ochtend met 1 L/min. Meet 1 uur na het verlagen opnieuw de saturatie.

 • Uw zuurstofsaturatie is bij de 2e meting onder 93%. Verhoog de zuurstof naar de vorige stand.
 • Uw zuurstofsaturatie is bij de 2e meting gelijk aan of meer dan 93%. Houd de zuurstof op deze op deze stand. Verlaag maximaal één keer per dag uw zuurstof.
Wat moet u doen als u meer klachten krijgt?

Bij toename van klachten, zoals benauwdheid of u voelt zich zieker doet u het volgende:

 • Meet uw zuurstofsaturatie en registreer dit in ‘Thuismeten’.
 • Zijn uw klachten zeer hevig en kunt u niet wachten tot morgen? Bel direct (zie ‘Wie kunt u bellen?’).

Wie kunt u bellen?

Tijdens kantooruren belt u met het Medisch Callcentrum.
Kantoortijden Medisch Callcentrum:
Maandag t/m vrijdag: 09.00 tot 17.00, tel. 010 – 291 27 17.

Buiten kantoortijden belt u naar het Catharina Ziekenhuis, tel. 040 – 239 91 11) en vraagt u naar de afdeling waar u opgenomen bent geweest.

Meer informatie

Voor algemene adviezen over bijvoorbeeld hoesten en koorts, kijkt u op  de website van Thuisarts.nl

Voor meer informatie over het coronavirus, kijkt u op de website van het RIVM.

Eigen risico 

De Thuismeten app is een onderdeel van uw zorgtraject. De kosten hiervan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Let op: is uw eigen risico nog niet op? Dan worden deze kosten mogelijk niet vergoed en kunnen ze voor uw eigen rekening komen. Neem voor meer informatie en vragen over uw eigen risico contact op met uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Longgeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Longgeneeskunde
040 – 239 56 00

Afdeling Inwendige geneeskunde
040-239 59 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Longgeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden