Transoesofageale echografie met punctie (Folder)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Transoesofageale echografie met punctie (Folder)

Binnenkort komt u naar de afdeling Longgeneeskunde voor een echografie van het mediastinum (ruimte in de borstkas tussen beide longen). Dit is een inwendig onderzoek waarbij het mediastinum vanuit de slokdarm wordt bekeken en eventueel weefsel wordt weggenomen. Deze folder geeft u algemene informatie over een transoesofageale echografie met punctie.Het is goed u te realiseren dat voor u de persoonlijke situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Plaats van het onderzoek

Dit onderzoek vindt plaats op de behandelkamer van de afdeling Longfunctie.

Voorbereidingen

  • De avond voor het onderzoek moet u vanaf 24.00 uur nuchter blijven.
  • Bloedverdunners dienen voor het onderzoek gestaakt te worden. Het tijdstip van stoppen van marcoumar en sintrom(itis) dient in overleg met de behandelend arts te gebeuren. Als u deze middelen gebruikt wordt bij u bloed geprikt. Hierin wordt bepaald of uw bloed de juiste dikte heeft.
  • Tenminste 4 dagen voor het onderzoek stoppen met het innemen van bepaalde ontstekingsremmende medicijnen. Uw behandelend arts zal u aangeven welke dit zijn.
  • Op de behandelkamer wordt een infuus in uw arm ingebracht.
  • Na het onderzoek wordt u in een bed naar de afdeling Kortverblijf en dagverpleging of de afdeling Longgeneeskunde gebracht om uit te slapen.

Het onderzoek

Doel van het onderzoek is om celmateriaal uit de lymfeklieren van het mediastinum (ruimte in de borstkas tussen beide longen) te verkrijgen. De longarts heeft met u besproken waarom dit onderzoek bij u noodzakelijk is.

Als u een gebitsprothese heeft, wordt deze voor het onderzoek verwijderd. Daarna wordt de keel verdoofd met een spray.

U krijgt dan een slaapverwekkend medicijn via het infuus toegediend. Wij verzoeken u om op de linker zijde te gaan liggen met de kin op de borst. U krijgt een mondstuk (bitje) in de mond zodat u niet op de scoop kunt bijten. Een buigzame slang, de echo-endoscoop, wordt via de mond ingebracht tot in het onderste deel van de slokdarm. Tijdens het inbrengen van de scoop wordt u gevraagd mee te slikken, zodat de scoop gemakkelijker kan worden ingebracht. Met behulp van geluidsgolven worden het hart, het mediastinum en de lymfeklieren in beeld gebracht. Een speciale naald wordt via de scoop ingebracht. De arts voert onder geleide van de echobeelden de naald door de slokdarmwand heen in de lymfeklieren. Over het algemeen is dit pijnloos. Met behulp van de naald wordt weefsel weggenomen, die daarna in het laboratorium wordt onderzocht. Als er voldoende weefselmateriaal is afgenomen, wordt de scoop verwijderd. Het mondstuk wordt daarna ook verwijderd. Tijdens het onderzoek wordt het zuurstofgehalte in het bloed en de hartslagfrequentie in de gaten gehouden via een knijpertje aan de vinger.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 60 minuten

Nazorg

Na het onderzoek mag u 1,5 uur niets eten of drinken, omdat u zich kunt verslikken zolang de verdoving in de keel niet is uitgewerkt. Na het onderzoek wordt u naar de afdeling Kortverblijf & dagbehandeling gebracht. Als u kortademig bent of moeilijk wekbaar bent worden de bloeddruk, pols en het zuurstofgehalte in het bloed gemeten. Als u weer goed helder bent en het verder goed met u gaat, mag u naar huis. De goedkeuring voor het ontslag wordt bepaald door de arts-assistent op de afdeling. Wij raden u aan om vervoer te regelen na het onderzoek omdat u nog suf kunt zijn van de medicijnen.

De uitslag

De uitslag van het weefselonderzoek is niet meteen beschikbaar. Bij een volgend polikliniek bezoek bespreekt uw behandelend arts de resultaten met u van het onderzoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Longgeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Afdeling Longgeneeskunde
040 – 239 56 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Longgeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden