Transrectale prostaatbiopsie (Folder)

Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Transrectale prostaatbiopsie (Folder)

U hebt een afspraak voor een prostaatbiopsie. Bij een prostaatbiopsie neemt de arts of verpleegkundig specialist verschillende stukjes weefsel weg voor microscopisch onderzoek. Dit zijn zogenaamde biopten. Het doel van het onderzoek is vaststellen of u prostaatkanker hebt of niet. Het onderzoek verloopt op dezelfde manier als een echografie van de prostaat. De arts of verpleegkundig specialist heeft u hierover al ingelicht. In deze folder kunt u nog eens rustig lezen wat u kunt verwachten. De situatie kan voor u persoonlijk anders zijn dan hier is beschreven. Als dit zo is, dan bespreekt een arts of verpleegkundige dit met u.

Voorbereidingen door de patiënt

Aandachtspunten vooraf
 • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Uw arts moet dit weten voordat het onderzoek plaatsvindt. De arts kan het noodzakelijk vinden om het gebruik van deze medicijnen tijdelijk te stoppen. Overleg met de uroloog wanneer u mag herstarten met het gebruik van uw bloedverdunners.
 • U heeft antibiotica meegekregen. Deze dient u volgens voorschrift van de arts in te nemen.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij het Urologisch Behandel Centrum (UBC). De verpleegkundige brengt u naar de onderzoekkamer. Hier doet u uw kleding omlaag. Dan gaat u op uw linkerzij en met opgetrokken knieën op de onderzoektafel liggen.

Het onderzoek begint met een echografie van de prostaat. De arts of verpleegkundig specialist brengt daarbij een echosonde (kunststof buisje) enkele centimeters uw anus in. Hiermee wordt de prostaat in beeld gebracht. Daarna wordt er een biopsienaald via de echosonde ingebracht om kleine stukjes weefsel uit de prostaat weg te nemen. Via de echosonde kan de uroloog de verdoving toedienen middels een aantal prikjes in uw prostaat. Het totale onderzoek duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Wij adviseren u om begeleiding en vervoer naar huis te regelen.

Uw uroloog vertelt u tijdens het volgende polikliniekbezoek de uitslag van het weefselonderzoek.

Nazorg

Verschijnselen direct na het onderzoek

Door ongeveer twee liter water of thee (géén koffie) te drinken, spoelt u de blaas door. Hierdoor wordt de urine meestal minder bloederig.

 • Licht bloedverlies kan voorkomen in de urine als u weer thuis bent. U ziet dat uw urine dan rood van kleur is. Dit verschijnsel is niet verontrustend, maar moet na 1 week wel verdwenen zijn.
 • Ook kan er tijdelijk bloed bij de ontlasting zitten. Dit is meestal onschuldig en verdwijnt vanzelf.
Leefregels na het onderzoek

Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt:

 • De dag na de ingreep mag u uw werkzaamheden hervatten.
 • U mag de eerste drie dagen na het onderzoek geen alcohol drinken. Dit heeft een nadelig effect op de bloedstolling.
 • Het is beter om de eerste zeven dagen geen seks te hebben. Door rust genezen de wondjes beter en kunnen complicaties zoals bloedingen voorkomen worden. Na de rustperiode van zeven dagen kan uw zaad roestbruin van kleur zijn. Dit is niet verontrustend en verdwijnt vanzelf.
 • Het is beter de eerste twee weken na de biopsie niet te fietsen. Ook hier geldt dat rust zorgt voor een betere genezing en dat dit helpt om complicaties zoals bloedingen te voorkomen.

Wanneer neemt u direct contact op

In de onderstaande gevallen dient u telefonisch contact met ons op te nemen:

 • Als uw urine zeer bloederig is;
 • Als u via de anus veel bloed verliest;
 • Wanneer het bloeden langer dan een week aanhoudt;
 • Wanneer u koorts krijgt boven 38,5 graden Celsius.

Bel in bovenstaande situaties

 • tijdens kantooruren met polikliniek Urologie.
 • buiten kantooruren met de Spoedeisende hulp.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met polikliniek Urologie

Verhinderd

Kunt u om dringende redenen uw afspraak niet nakomen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan ons. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Urologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/urologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden