Trombolyse (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Trombolyse (Folder)

U krijgt binnenkort een onderzoek van de bloedvaten en eventueel een trombolyse behandeling. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek en de behandeling.

Wat is een angiografie en een trombolyse behandeling?

De bedoeling van een angiografie onderzoek is om aan te tonen of er ergens in uw bloedvaten een afwijking zit, zoals een vernauwing of afsluiting. Een angiografie is een röntgenonderzoek, waarbij de bloedvaten zichtbaar worden gemaakt door middel van een contrastvloeistof. Als er op de foto’s een vernauwing of afsluiting in een bloedvat is gezien, dan kan de radioloog starten met een zogeheten ’trombolyse behandeling’. Dit is een behandeling waarbij er een katheter wordt achtergelaten ter hoogte van de afsluiting. Door die katheter wordt, door middel van een pomp, medicatie afgegeven die de vernauwing moet opheffen. Deze behandeling kan zes uur tot een paar dagen duren. Regelmatig wordt de doorgankelijkheid van het bloedvat gecontroleerd. Pas als de doorgankelijkheid van het bloedvat weer volledig is hersteld, wordt de behandeling gestopt. Het kan echter voorkomen dat de behandeling niet het juiste resultaat geeft na een aantal dagen. In dat geval wordt de behandeling ook gestopt en worden de overige mogelijkheden bekeken voor het herstellen van de doorgankelijkheid.

Aandachtspunt

In de contrastvloeistof zit een jodiumverbinding. Jodiumhoudende stoffen kunnen een allergische reactie veroorzaken bij mensen die overgevoelig zijn voor deze stoffen. Dit kan tot een onaangename reactie leiden. Daarom is het belangrijk te weten of u hier overgevoelig voor bent. Als dat zo is, moet u dit bespreken met uw behandelend specialist. Wilt u het ook voor het onderzoek zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?

Voorbereiding

U bent voor deze behandeling al opgenomen op een afdeling.

Verloop van het onderzoek

Om het onderzoek uit te kunnen voeren moet er een bloedvat aangeprikt worden, dit gebeurt meestal in de lies. Als u op de röntgenkamer bent, zal de laborant uw lies desinfecteren (reinigen met alcohol) en u daarna toedekken met steriele doeken. Dit is om infectie te voorkomen. De radioloog geeft u eerst een prik in de liesstreek voor de plaatselijke verdoving. Daarna wordt de ader/slagader van uw lies aangeprikt en  wordt er vervolgens een dun slangetje (sheath, 2 mm) ingeschoven. Daarna wordt onder röntgendoorlichting een katheter op de juiste plaats geschoven. Hierna wordt de contrastvloeistof ingespoten. Deze vloeistof geeft een warm gevoel op verschillende plaatsen in uw lichaam. Ook kunt u tijdelijk een vieze smaak in de mond krijgen. Dit alles verdwijnt binnen enkele minuten. Tijdens het inspuiten van de vloeistof worden er foto’s gemaakt. Voor het slagen van het onderzoek is het belangrijk dat u heel stil blijft liggen.

Nadat de foto’s zijn gemaakt, worden ze direct bekeken op een monitor. Het kan zijn dat er nog aanvullende foto’s moeten worden gemaakt, waarbij opnieuw contrastvloeistof wordt ingespoten. Het kan voorkomen dat ook de andere lies(slag)ader wordt aangeprikt. Als er op de foto een vernauwing of afsluiting van een bloedvat te zien is, wordt er gestart met de ’trombolyse behandeling’.

Deze behandeling kan zes uur tot een aantal dagen duren en in die periode komt u regelmatig terug op de afdeling Radiologie voor een controle van de vaten. Het kan  voorkomen dat de radioloog een zogeheten dotterbehandeling of een stentplaatsing uitvoert wanneer dat nodig is. Als dat het geval is, wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie. Het kan ook voorkomen dat u wordt opgenomen op de afdeling Intensive Care/Medium Care.

Vanwege de medicatie die u krijgt voor de trombolyse behandeling, wordt u hier nauwlettend in de gaten gehouden. U mag, in overleg met uw afdelingsarts, gewoon eten en drinken.

Omdat u een katheter in de lies heeft, moet u plat op de rug in bed blijven liggen gedurende de hele behandeling.

Mogelijke complicaties

De diverse onderzoeken, waarbij katheters in de bloedvaten worden ingebracht, verlopen meestal zonder problemen. Soms treden er bijverschijnselen op, zoals een bloeduitstorting op de plaats waar het slangetje werd ingebracht of een overgevoeligheidsreactie op het contrastmiddel. Daarnaast treden zeer zelden complicaties op, bijvoorbeeld stolselvorming, die kunnen leiden tot afsluiting van een bloedvat. Een liesbloeding langs de sheath (tijdelijke buisje in de lies) komt ook een enkele keer voor.

Ook kan het voorkomen dat, door het hoge gehalte aan bloedverdunnende middelen die u toegediend krijgt, er een bloeding in de hersenen optreedt. Dit is echter een zéér zeldzame complicatie. Dit alles wordt dan goed in de gaten gehouden door de verpleegkundigen op de intensive/medium care. Het team dat het onderzoek uitvoert is gespecialiseerd in het voorkómen en het behandelen van dergelijke problemen. De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de geringe kans op dergelijke complicaties goed af tegen de voordelen van de belangrijke informatie die de angiografie geeft.

Mocht er onverhoopt thuis een complicatie voordoen, belt u dan tussen 08.00 en 17.00 uur  naar de afdeling Radiologie. U wordt dan doorverbonden met de interventie radiologie.

Als er zich een complicatie na 17.00 uur of in het weekend voordoet belt u dan naar het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden