U heeft geen verwijzing van huisarts, verloskundige of medisch specialist (Folder)

Algemeen
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

U heeft geen verwijzing van huisarts, verloskundige of medisch specialist (Folder)

Ziekenhuiszorg na verwijzing door een huisarts, verloskundige of medisch specialist, valt onder de wet Zorgverzekering. Dat betekent dat wij de rekeningen bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren als u een geldige verwijzing heeft. Als u geen verwijzing heeft, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de zorgkosten. In deze folder leest u wat dat voor u betekent.

Als u een specialist wilt bezoeken, dan adviseren wij u om altijd eerst een afspraak te maken met uw huisarts of verloskundige. Zij kunnen u adviseren over uw specifieke situatie en besluiten of, en welke doorverwijzing wenselijk is. Daarmee voorkomt u dat u zelf moet betalen voor ziekenhuiszorg.

Soms accepteren zorgverzekeraars ook verwijzingen door andere artsen. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg daarom altijd eerst uw polisvoorwaarden, of neem contact op met uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen worden de volgende artsen geaccepteerd als verwijzer:

  • arts verstandelijk gehandicapten;
  • specialist ouderengeneeskunde/verpleeghuisarts;
  • jeugd(gezondheidszorg)-arts, voor verwijzing naar kinderarts, oogarts of orthopeed;
  • consultatiebureau-arts, voor verwijzing naar kinderarts, oogarts of orthopeed;
  • bedrijfsarts;
  • tandarts, voor mondziekten, kaak en aangezichtschirurgie;
  • optometrist, voor verwijzing naar oogarts.

Als u geen verwijzing heeft, gelden dezelfde regels als bij een patiënt die onverzekerd is. U betaalt dan, voorafgaand aan het eerste consult, een voorschot van 200 euro. U kunt dit betalen met een pintransactie op de volgende locaties:

  • Bij de receptie in de centrale hal;
  • Spoedeisende hulp;

Van uw pinbetaling ontvangt u een betalingsbewijs.

Als u na het eerste bezoek aan de arts wilt weten wat de te verwachten behandelkosten zijn, dan kunt u een offerte aanvragen bij de afdeling Debiteurenadministratie. Het telefoonnummer van deze afdeling vindt u onder het kopje ‘Contactgegevens’.

Na afronding van uw onderzoek of behandeling, ontvangt u van het Catharina Ziekenhuis een eindafrekening. Het voorschotbedrag is hierop in mindering gebracht.

U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van deze rekening.

Spoedeisende hulp

Voor spoedeisende zorg is een uitzondering gemaakt. Als u spoedeisende zorg nodig heeft, dan valt die zorg onder uw zorgverzekering en declareert het Catharina Ziekenhuis bij uw zorgverzekeraar.

Toch een verwijzing?

Als u kunt aantonen dat u alsnog een verwijzing van uw huisarts of verloskundige heeft gekregen, dan stort het Catharina Ziekenhuis het door u betaalde voorschot terug. Hiervoor kunt u terecht bij afdeling Debiteurenadministratie.

De verwijzing zelf stuurt u op naar de polikliniek van het specialisme waar u onder behandeling bent. Zij voegen deze dan toe aan uw medisch dossier.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de Debiteurenadministratie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Debiteurenadministratie
040 – 239 89 43
Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Debiteurenadministratie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden