Urinecytologie (Folder)

Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Urinecytologie (Folder)

Uw behandelend specialist heeft met u besproken dat het nodig is om uw urine te onderzoeken. Hierbij wordt de urine onder de microscoop bekeken en onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van kwaadaardige cellen. Dit onderzoek heet urinecytologie.

Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u thuis een beetje urine in een potje opvangt. U krijgt hiervoor van de polikliniekassistent een zakje, met daarin een potje mee. Daarbij krijgt u een laboratoriumbon, waarop uw gegevens staan. Deze bon moet u later samen met het potje inleveren.

U ziet dat het potje gedeeltelijk gevuld is met alcohol. Dit dient om de urine tot aan het moment van onderzoek te kunnen bewaren. Gooi het potje dus niet leeg.

Het onderzoek

U gaat als volgt te werk:

  • Noteer de gevraagde gegevens op het etiket op de urinepotjes.
  • Gebruik de urine vanaf de tweede keer dat u die ochtend moet plassen, dus niet de zogeheten ‘ochtend-urine’.
  • Plas eerst een beetje in het toilet, dan een beetje in het potje en tenslotte plast u de rest uit in het toilet.
  • Sluit het potje goed.
  • Doe het urinepotje samen met de bon in het zakje.
  • Geef dit zakje af bij het laboratorium voor pathologie (PAMM). U kunt hier terecht op werkdagen, tussen 8.30 en 16.00 uur. Doe dit bij voorkeur op de dag dat u de urine heeft opgevangen, of de volgende dag.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts bij het volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Kunt u niet naar de afspraak voor het bespreken van de uitslag komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de polikliniek Urologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek? Aarzel dan niet om te bellen naar de polikliniek Urologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Urologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/urologie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden