Veneuze stentplaatsing (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Veneuze stentplaatsing (Folder)

Binnenkort wordt bij u een stent geplaatst om de bloeddoorstroming in uw aders te verbeteren. In deze folder vindt u informatie over deze behandeling.  

Wat is een veneuze stentplaatsing?

Bij u is geconstateerd dat er in een ader een vernauwing zit. De bedoeling van een veneuze stentplaatsing is om een dun buisje (stent) in de vernauwde ader te brengen waardoor de ader weer goed open gaat en de bloeddoorstroming verbetert.

Aandachtspunten

  • Voor vrouwen: röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet het onderzoek worden gedaan binnen tien dagen na de eerste dag van de menstruatie. Verander zo nodig uw afspraak. Tevens mag na contrasttoediening 24 uur lang geen borstvoeding gegeven worden.
  • Contrastvloeistof: in de contrastvloeistof zit een jodiumverbinding. Jodiumhoudende stoffen kunnen een allergische reactie veroorzaken bij mensen die overgevoelig zijn voor deze stoffen. Dit kan tot een onaangename reactie leiden. Daarom is het belangrijk te weten of u hier overgevoelig voor bent. Als dat zo is, moet u dit bespreken met uw behandelend specialist. Wilt u het ook voor het onderzoek zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?
  • Bloedverdunners: wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld marcoumar of sintrom) kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meld het uw arts indien u deze middelen gebruikt.
  • Diabetus mellitus patiënt: als u daarvoor Metformine of Glucophage gebruikt kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meld het uw arts als u deze middelen gebruikt.
  • Slechte nierfunctie: als u onder behandeling bent bij een specialist wegens slecht functioneren van uw nieren is het belangrijk dat u dit meldt aan uw arts.

Voorbereiding

U verblijft momenteel op een verpleegafdeling. Voor de behandeling mag u een licht ontbijt of een lichte lunch nemen, indien de behandeling in de middag plaatsvindt.

De behandeling
De plaats waar u geprikt zal worden, hangt af van de plaats waar de stent uiteindelijk moet komen. Dit wordt u voorafgaand aan het onderzoek verteld. Om het onderzoek uit te kunnen voeren, moet er een bloedvat aangeprikt worden. Dit gebeurt in uw nek of in uw lies. Als u op de röntgenkamer bent, zal de laborant deze plek desinfecteren (reinigen met alcohol) en u daarna toedekken met steriele doeken. Dit is om infectie te voorkomen.

Vervolgens wordt de ader aangeprikt en wordt er een dun slangetje (sheath) ingebracht dat tijdelijk toegang geeft tot het bloedvat. Daarna wordt onder röntgendoorlichting de katheter op de juiste plaats geschoven. Hierna wordt de contrastvloeistof ingespoten. Tijdens het inspuiten van de vloeistof worden er foto’s gemaakt. Na het maken van de foto’s worden ze direct bekeken op een monitor. Het kan zijn dat er nog aanvullende foto’s moeten worden gemaakt, waarbij opnieuw contrastvloeistof wordt ingespoten. Zodra er een goede positie is gekozen, wordt de stent geplaatst. Wanneer het onderzoek klaar is, wordt het slangetje uit uw bloedvat gehaald. Daarna wordt het gaatje enkele minuten dichtgedrukt.

Het onderzoek duurt één tot twee uur.

Na de behandeling

Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de afdeling. Daar moet u nog minimaal een uur bedrust houden om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te houden. Op de afdeling is steeds iemand aanwezig om te kijken of u iets nodig heeft en te controleren of alles goed gaat. U mag daarna, in overleg met uw afdelingsarts, weer eten en drinken.

Mogelijke complicaties

De diverse onderzoeken, waarbij katheters in de bloedvaten worden ingebracht, verlopen meestal zonder problemen. Soms treden er bijverschijnselen op, zoals een bloeduitstorting op de plaats waar het slangetje werd ingebracht of een overgevoeligheidsreactie op het contrastmiddel. Daarnaast treden zeer zelden complicaties op, bijvoorbeeld stolselvorming, die kan leiden tot afsluiting van een bloedvat. Het team dat het onderzoek uitvoert, is echter gespecialiseerd in het voorkómen en het behandelen van dergelijke problemen. De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de geringe kans op dergelijke complicaties goed af tegen de voordelen van de belangrijke informatie die de behandeling geeft.

Mocht er onverhoopt thuis een complicatie voordoen belt u dan tussen 08.00 en 17.00 uur naar de afdeling Radiologie. U wordt dan doorverbonden met de interventie radiologie. Als er zich een complicatie na 17.00 uur of in het weekend voordoet belt u dan naar het algemene telefoonnummer van het Catharina Ziekenhuis. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende arts.

Verhinderd of te laat

Als u verhinderd bent en de afspraak wilt verzetten, belt u dan ruim van tevoren op (tenminste twee dagen voor het onderzoek). Bent u later op de dag van het onderzoek? Meld dit dan ook. De medewerkers van de afdeling Radiologie zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur.

Spoedprocedures

Op de afdeling Radiologie worden geregeld spoedprocedures aangemeld. Deze moeten dan direct uitgevoerd worden. Hierdoor kunt u niet altijd direct worden geholpen. In sommige gevallen kunnen we niet anders dan uw behandeling te verplaatsen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden