Vernauwing van de opening van de plasbuis (meatusplastiek) (Folder)

Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Vernauwing van de opening van de plasbuis (meatusplastiek) (Folder)

Bij u is sprake van een vernauwde opening van de plasbuis. De uroloog heeft in overleg met u besloten tot een operatie waarbij de opening van de plasbuis wijder gemaakt zal worden.

Voorbereiding op de operatie

Intakegesprek verpleegkundige

Als voorbereiding op uw operatie, krijgt u een afspraak bij de verpleegkundige voor een intakegesprek. Zij zal u informeren over de operatie en wat u hierna kunt verwachten. Ook zal zij de gegevens over uw gezondheid en medicijngebruik noteren in uw elektronisch dossier, zodat bij eventuele bijzonderheden op tijd actie kan worden ondernomen.

Pre-operatieve screening

Bij elke patiënt die een operatie ondergaat, bekijkt de anesthesioloog eerst of de operatie extra gezondheidsrisico’s oplevert. Dit noemen we pre-operatieve screening. Nadat u met de uroloog heeft afgesproken dat u geopereerd wordt, krijgt u een verwijzing naar de polikliniek Pre-operatieve screening. U kunt hier alleen op afspraak terecht. Bij de pre-operatieve screening vult u een vragenlijst in over uw medische geschiedenis. Daarna heeft u een gesprek met een arts of verpleegkundige die u vragen stelt. Dit gaat over uw gezondheid, medicijnen die u gebruikt, allergieën, doorgemaakte ziekten en eerdere operaties. Ook krijgt u uitleg over de vorm van verdoving (anesthesie). Afhankelijk van uw leeftijd en ziektegeschiedenis is het mogelijk dat de anesthesioloog u doorverwijst naar een internist, cardioloog of longarts voor aanvullend onderzoek. Gebruikt u medicijnen? Neem dan een overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt. De anesthesioloog spreekt met u af hoe u met uw medicijnen om moet gaan op de dagen rondom de operatie. Dit geldt ook voor bloedverdunners en pijnstillers. Tijdens het bezoek aan de pre-operatieve screening krijgt u de folder ‘Anesthesie’ van de arts of verpleegkundige. In die folder leest u meer over de vorm van verdoving die u krijgt en de gang van zaken op de dag van de operatie. Ook leest u in die brochure belangrijke informatie over hoe u die dag om moet gaan met eten, drinken en roken. De pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Aandachtpunten

 • U moet tijdens de operatie nuchter zijn om braken tijdens de operatie te voorkomen. In de folder “Anesthesie” leest u hier meer over.
 • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Meld dit dan aan de uroloog en bij de polikliniek Pre-operatieve screening. In overleg met de uroloog en de anesthesioloog moet u het gebruik van deze medicijnen eventueel enkele dagen voor de operatie stoppen.
 • Meld de uroloog ook als u andere medicijnen gebruikt.
 • Ongeveer een week voor de operatie wordt u gebeld om u te laten weten wanneer u geopereerd wordt en waar u zich kunt melden.
 • Heeft u op de dag voor uw opname koorts? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie.
 • Bent u zwanger, geeft dit dan door aan de uroloog.
 • Houdt er rekening mee dat u de dag na de operatie niet zelf naar huis mag rijden. Regel dus van te voren vervoer.
 • Na de operatie mag u niet teveel persen bij de ontlasting omdat er dan een nabloeding zou kunnen ontstaan. Als u vaak harde ontlasting heeft, bespreek dit dan met de uroloog.

De opname

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de afdeling. U wordt ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige wijst u de weg op uw kamer, bespreekt alle gegevens met u en meet uw temperatuur. De verpleegkundige zal ook uw medicatie in de computer invoeren, zodat deze eventueel besteld kunnen worden. Het is belangrijk dat u uw medicijnen en een recent medicijnenoverzicht meeneemt naar het ziekenhuis. Soms is het nodig om bloed af te nemen, bijvoorbeeld als u bloedverdunners gebruikt. U krijgt van de verpleegkundige een operatiehemd en een polsbandje met uw naam en geboortedatum.

De operatie

Als u aan de beurt bent, rijdt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamers. Daar neemt een OK-medewerker de zorg voor u over. Voordat de operatie begint, wordt door het hele operatieteam het ‘Time out’ moment genomen. Dit is een moment waarop het hele operatieteam stil staat bij uw operatie. Onder andere; uw naam, geboortedatum, welke operatie, welke vorm van verdoving en de operatiebenodigdheden worden gecontroleerd. Er worden u vragen gesteld die u misschien al eerder beantwoord heeft zoals: wie bent u, wat is uw geboortedatum, welke operatie krijgt u en aan welk lichaamsdeel wordt u geopereerd. Dit wordt gedaan om uw veiligheid te waarborgen.

Operatie bij de vrouw

De plasbuis bij de vrouw is relatief kort. Bij het uiteinde van de plasbuis, ter hoogte van de overgang naar de vagina, kan deze ernstig vernauwd zijn. Door de plasbuis op die plaats in te snijden en op een speciale manier te hechten kan de grootte van de opening weer teruggebracht worden naar de normale omvang. Mochten er verderop in de plasbuis ook nog vernauwingen zijn dan worden deze met een speciaal instrument (Otis) ook geopend  Dit is een kleine ingreep die circa 15 minuten duurt. De katheter wordt, als het niet te bloederig is, na enkele uren verwijderd en de hechtingen lossen vanzelf op.

Operatie bij de man

Bij een man kan de plasbuis ter hoogte van de uitmonding bij de eikel fors vernauwd zijn. Ontstekingen van de eikel die in het verleden optraden bij een vernauwde voorhuid kunnen de oorzaak hiervan zijn. Ook kunnen deze vernauwingen optreden na eerdere urologische operaties en/of onderzoeken die door de penis zijn gebeurd. Daarnaast kan forse overdreven en onverklaarbare littekenvorming ter plaatse van deze uitgang de oorzaak zijn van deze vernauwing. Deze vernauwingen in de plasbuis kunnen met een andere operatie (Otis) geopend worden.

Blijft deze vernauwing steeds terugkomen dan kan men een zogenoemde meatusplastiek doen. Bij een meatusplastiek wordt de vernauwing ruimer ingesneden waarna er een stukje slijmvlies van dieper uit de plasbuis ingehecht wordt. Dit laatste wordt gedaan om hernieuwde vernauwingen tegen te gaan. In zeldzame gevallen kan deze uitgangsplastiek nog uitgebreid worden waarbij een stukje huid wordt ingehecht in de plasbuis. Een meatusplastiek met inhechten van slijmvlies of huid duurt tussen 25 en 50 minuten.

Na de operatie

Na de operatie rijdt de operatieassistente u naar de uitslaapkamer. Hier wordt regelmatig gecontroleerd hoe het met u gaat. Ook wordt regelmatig uw bloeddruk gemeten. Als er geen bijzonderheden zijn, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar uw kamer. Als u op de afdeling komt, heeft u een infuus in uw arm. U heeft een katheter in de blaas waarmee de urine wordt opgevangen. In principe wordt de katheter na enkele uren verwijderd en kunt u dezelfde dag naar huis.

Leefregels

 • U mag op de dag van de ingreep niet zelf autorijden.
 • Om nabloeding te voorkomen kunt u het de rest van de dag het beste rustig aan doen. De dag na de operatie kunt u uw normale bezigheden weer hervatten.
 • Met name bij mannen kan er zolang er hechtingen zijn een sproeiende straal optreden. Zittend urineren voorkomt dan knoeipartijen.
 • De eerste dagen na de ingreep voelt u mogelijk een versterkte aandrang tot urineren en kan het urineren gepaard gaan met een pijnlijk, branderig gevoel.
 • Als u pijn heeft adviseren wij u om vier maal per dag 2 tabletten van 500 mg paracetamol te nemen. Als dit niet afdoende is, bel dan met de polikliniek Urologie.
 • Wij raden u aan om een tot maximaal twee liter vocht per dag te drinken (geen alcohol).
 • De dag na de ingreep mag u gewoon douchen. Het is aan te raden het wondje dagelijks goed te spoelen onder de douche. Baden wordt de eerste week afgeraden.
 • Tot een week na de operatie mag u niet fietsen.
 • Tot twee weken na de operatie mag u geen geslachtsgemeenschap hebben.

Controle

Als u naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee voor een controlebezoek bij de uroloog. Deze vindt vier tot zes weken na de operatie plaats.

Wanneer neemt u contact op met ons?

 • Als u niet meer kunt plassen;
 • Als u koorts krijgt boven de 38,5°C;
 • Als u bij het plassen veel bloed heeft met grote bloedstolsels;
 • Als u plotseling hevige buikpijn heeft die niet met de aanbevolen pijnstillers verdwijnt;
 • Als het bloedverlies na veertien dagen niet vermindert;
 • Bij ernstig brandende pijn tijdens het plassen;
 • Als u zich zorgen maakt of vragen heeft.

In deze gevallen belt u tijdens kantooruren met de polikliniek Urologie. Buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Verhinderd

Bent u op de afgesproken datum of tijd verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de polikliniek Urologie. Als u dit op tijd doet, kan een andere wachtende patiënt worden ingepland.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met polikliniek Urologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Urologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/urologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden