Verwijderen van goedaardige moedervlekken (Folder)

Dermatologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Verwijderen van goedaardige moedervlekken (Folder)

Binnenkort komt u naar de polikliniek Dermatologie van het Catharina Ziekenhuis voor het verwijderen van (een) goedaardige moedervlek(ken). In deze folder vindt u meer informatie over deze behandeling. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan hier beschreven is.

Bij moedervlekken is er sprake van een onschuldige stoornis waarbij de concentratie pigment producerende cellen (melanocyten) is verhoogd. De hoeveelheid cellen en mate waarin deze cellen pigment produceren, bepalen de kleur van de moedervlek. Meestal zijn het licht- tot donkergekleurde vlekjes of verhevenheden van de huid. De officiële medische term voor een goedaardige moedervlek is naevus naevocellularis. Vrijwel iedereen krijgt in zijn leven één of meerdere moedervlekken, het is een volstrekt normaal verschijnsel. De meeste moedervlekken ontstaan tussen het derde en twintigste levensjaar en kunnen tot het veertigste levensjaar toenemen in aantal. In sommige gevallen zijn de moedervlekken al bij de geboorte aanwezig. Deze worden ook wel aangeboren of congenitale moedervlekken genoemd. Het aantal moedervlekken wordt beïnvloed door erfelijke factoren en door de mate waarin de huid tijdens het levensjaar aan zonlicht is blootgesteld. Vooral zonexpositie in de eerste vijftien jaar is van belang in de ontwikkeling van moedervlekken. Omdat een goedaardige moedervlek geen abnormale of ongezonde afwijking is, hoeft ze niet behandeld te worden.

Wanneer u om cosmetische of andere redenen toch van uw verheven moedervlek af wilt, kunt u bij een van onze artsen terecht.

Consult

De arts onderzoekt tijdens het eerste consult of er sprake is van een goedaardige moedervlek. U kunt dan met de arts uw wensen, klachten en vragen bespreken. De arts zal u zo volledig mogelijk informeren over de behandeling, het te verwachten resultaat en de mogelijke complicaties. Bij twijfel over de aard van de moedervlek zal dit eveneens met u besproken worden.

Voorbereidingen

Foto’s

Vóór de behandeling maken wij foto’s voor in uw medisch dossier. Hiermee kunnen u en uw behandelend arts het resultaat na de behandeling goed beoordelen.

Stoppen met bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, dan vertelt de arts u op welk moment u met deze medicijnen moet stoppen. Stoppen met bloedverdunners is echter meestal niet nodig.

Stoppen met roken

Roken kan de wondgenezing verstoren, omdat hierdoor de bloedvaten vernauwen. Wij adviseren u daarom 4 tot 6 weken voor de behandeling met roken te stoppen en tot 2 weken na de behandeling niet te roken. Probeer in ieder geval het roken tot een minimum te beperken.

Stoppen met alcohol

Alcohol vergroot de kans op een bloeduitstorting of nabloeding. Daarom is het beter minstens 24 uur voor de ingreep geen alcohol te drinken.

Medicatie en allergieën

Het is belangrijk uw medicijngebruik van tevoren te melden aan uw arts. Dit geldt ook voor uw allergieën voor bepaalde geneesmiddelen of lidocaïne.

De behandeling

Het verwijderen van moedervlekken is een relatief eenvoudige ingreep en is voor u als patiënt weinig belastend. De te verwijderen moedervlekken worden eerst plaatselijk verdoofd door middel van een aantal prikjes. De prikjes zelf zult u wel voelen. De ingespoten verdovingsvloeistof kan een beetje branderig aanvoelen en soms zelfs ook als pijnlijk worden ervaren. Vooral de neus en oren zijn gevoelige gebieden. Het verdoven zelf duurt gelukkig maar enkele seconden.

De meeste moedervlekken kunnen verwijderd worden door ze af te schaven (shave-excisie) met behulp van een mesje, soms wordt er gebruikt gemaakt van warmte (electrochirurgie).

Er ontstaat een oppervlakkig schaafwondje dat afgeplakt wordt met een kleine hechtpleister. Als de ontstane wond erg bloedt of bij een grotere wond kan deze worden dichtgebrand of behandeld met een speciale vloeistof. De verdoving werkt ongeveer een uur door en de operatie is daardoor zo goed als pijnloos.

Na de behandeling

Op het schaafwondje ontstaat na enkele dagen een korstje; probeer dit korstje te laten zitten. Het korstje zal er op zijn tijd vanzelf vanaf vallen. De pleisters mogen een dag na de behandeling verwijderd worden. U mag dan ook weer gewoon douchen.

Over het algemeen heeft u na de verwijdering van moedervlekken weinig pijn. Indien u toch pijn ervaart, zal paracetamol voldoende verlichting geven.

Om het risico op verkleuring van de huid en pigmentvlekken te beperken, adviseren wij u tot 3 maanden na de behandeling de huid goed te beschermen tegen de zon. Dit doet u door zich goed in te smeren met een zonnebrandcrème minimaal SPF 30 met UVA-bescherming, niet in de directe zon te gaan en geen zonnebank te gebruiken.

Het resultaat

U kunt een litteken overhouden op de plaats waar de moedervlek zat. In het begin zal deze plek wat vurig rood of roze zijn. Na verloop van tijd vervaagt dit en is het litteken nauwelijks meer zichtbaar. Vraag uw arts om informatie over littekencrèmes en voorzorgsmaatregelen ter bevordering van de littekengenezing.

Littekens kunnen soms wat minder mooi genezen:

  • Hoe donkerder de huidskleur, hoe meer kans op verdikte littekens (hypertrofie of keloïd littekens).
  • Op locaties als het borstbeen, de schouders, de oorlellen en op de rug.
  • Bij kinderen in de groeispurt en bij zwangere vrouwen.
  • Overmatige blootstelling aan UV-stralen (zon en zonnebank!) heeft een nadelig effect op de wondgenezing en littekenvorming. In het gezicht genezen de littekens meestal snel en onopvallend.
  • Ook na een shave-excisie kan er een klein littekentje achterblijven.
  • Er is altijd een kleine kans dat de moedervlek terugkomt.

Complicaties en risico’s

Aan elke chirurgische ingreep zijn risico’s verbonden, zoals nabloeding en infecties. Als u zich echter goed aan de instructies van de arts houdt, is de kans hierop zeer klein. Het ontstaan van een bloeduitstorting en/of zwelling is een normaal gevolg van het weghalen van een moedervlek. Dit trekt na ongeveer een week weer weg.

Neem in ieder geval contact op met het ziekenhuis bij:
  • aanhoudend bloeden;
  • aanhoudende roodheid, fors toenemende zwelling van de behandelde huid en eventueel pus;
  • pijn, als de pijnstillers niet helpen of de pijn zelfs toeneemt;
  • ongerustheid of twijfel.

Deze informatie is ter voorbereiding en een aanvulling op het gesprek met de arts. Deze beschrijving kan echter nooit volledig zijn voor iedere individuele situatie. Cosmetische dermatologie is geen exacte wetenschap; u kunt aan deze informatie dan ook geen garanties ontlenen voor het eindresultaat van uw behandeling.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een coassistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

De arts zal uw eventuele vragen tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan dan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Heeft u na het lezen van bovenstaande tekst nog vragen? Neem dan gerust contact op met de polikliniek Dermatologie.

Contact

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Dermatologie
040 – 239 72 70

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Dermatologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/dermatologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden