Verwijzing naar een diëtist buiten het ziekenhuis (Folder)

Diëtetiek
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Verwijzing naar een diëtist buiten het ziekenhuis (Folder)

Wanneer een specialist van het Catharina Ziekenhuis u verwijst naar een diëtist, kunt u niet altijd bij een diëtist in het ziekenhuis terecht. Uw specialist weet voor welke indicaties u terecht kunt bij de afdeling Diëtetiek van het Catharina Ziekenhuis. Heeft u een andere indicatie dan verwijst de arts u naar een diëtist in de eerste lijn of een zelfstandig gevestigde diëtist.

Worden de kosten van behandeling door een diëtist vergoed?

De kosten van de behandeling door een diëtist op de polikliniek van het Catharina Ziekenhuis worden vergoed via uw zorgverzekering. Alleen de artsen van het Catharina Ziekenhuis kunnen u verwijzen naar een diëtist in het ziekenhuis, uw huisarts kan dit niet.

De kosten voor bezoek aan een diëtist van de thuiszorg of zelfstandig gevestigde diëtist worden betaald uit uw basisverzekering. De zorgverzekeraars hebben diëtisten gecontracteerd die volledig vergoed worden voor drie behandeluren op jaarbasis. Mogelijk heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht op een vergoeding van extra behandeluren, u kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Hoe vindt u een diëtist buiten het ziekenhuis?

Het is verstandig om bij uw huisarts te informeren welke diëtisten u kunt benaderen. Huisartsen werken vaak samen met eerstelijnsdiëtisten of zelfstandig gevestigde diëtisten in hun directe omgeving. Soms zijn deze diëtisten verbonden aan een huisartspraktijk.

Om zelf een diëtist bij u in de buurt te zoeken kunt u ook kijken op de volgende websites:

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar het secretariaat van de afdeling Diëtetiek.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Diëtetiek
040  – 239 88 69 (op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur)

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Diëtetiek vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/dietetiek


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden