Visual Evoked Potential (VEP) (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Visual Evoked Potential (VEP) (Folder)

U heeft een afspraak voor een Visual Evoked Potential (VEP) op de afdeling Klinische Neurofysiologie. Het is een onderzoek waarbij de snelheid van de zenuwgeleiding wordt geregistreerd.

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van lichtprikkels. Deze prikkels moeten zich met een bepaalde snelheid van de oogzenuw naar de hersenen verplaatsen. Een computer registreert deze snelheid via elektroden op de hoofdhuid en geeft deze op een beeldscherm weer.

Voorbereidingen

Als u een bril of contactlenzen draagt, moet u die óók tijdens het onderzoek dragen. Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd op de polikliniek Neurologie.

Het onderzoek

De laborante brengt met een wattenstokje scrubcrème aan en plakt daarna met pasta 4 elektroden tussen de haren op de hoofdhuid. Soms is het nodig de elektroden met lijm te bevestigen. Deze lijm wordt door lucht uit een slang droog geblazen. De laborante zal vlak voor het onderzoek beoordelen welke methode voor u geschikt is.

Tijdens het onderzoek kijkt u met één oog naar een bewegend schaakbordpatroon op het televisiescherm. Het andere oog is met een gaasje afgeplakt. De kamer wordt verduisterd en de laborante gaat in een aparte ruimte achter de apparatuur zitten.

Het onderzoek begint als uw ogen aan de duisternis gewend zijn. U krijgt via een intercom instructies van de laborante. Zo vraagt zij u om geconcentreerd naar een rode stip in het midden van het televisiescherm te kijken. Het is noodzakelijk om beide oogzenuwen te onderzoeken, zodat de neuroloog de resultaten van het onderzoek met elkaar kan vergelijken. Dit is voor u niet belastend.

Soms is het nodig om (ook) een test te doen met behulp van een flitslamp of een flitsbril. Dit wordt ter plaatse bekeken.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Nazorg

Na afloop verwijdert de laborante de elektroden met water of aceton. De uitslag krijgt u bij het volgende polikliniekbezoek van uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie of de polikliniek Neurologie. Als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen dient u tijdig contact met één van bovenstaande afdelingen op te nemen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Klinische Neurofysiologie
040 – 239 94 50

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Neurologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden