Vliegtest (Folder)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Vliegtest (Folder)

Uw behandelend arts heeft u ingelicht over het onderzoek dat u moet ondergaan: de vliegtest. Bij deze test wordt onderzocht of u een vliegreis kunt maken. In deze folder leest u wat de vliegtest inhoudt en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd. U kunt zich dan goed voorbereiden. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan in deze folder wordt beschreven.

Wat houdt dit longfunctieonderzoek in?

Bij dit onderzoek wordt gemeten of de hoeveelheid zuurstof in uw bloed hoog genoeg is én blijft tijdens een vliegreis. Om dit te kunnen meten, bootsen we de omstandigheden van de cabine in een vliegtuig na.

Voorbereidingen

  • Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.
  • U mag gewoon eten en drinken.
  • U mag uw medicijnen blijven gebruiken.
  • Als u bloedverdunners gebruikt, meld dit dan aan de longfunctieanalist.
  • Wij vragen u om een ruimzittend t-shirt aan te trekken. Onder het shirt worden de draden van het ECG-apparaat aangesloten.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de polikliniek Longgeneeskunde. U wordt meegenomen naar één van de onderzoekskamers. U neemt plaats in een makkelijke stoel. U wordt met plakkers op de borst aangesloten aan een ECG-apparaat zodat wij uw hartritme kunnen bewaken. Uw t-shirt mag u hierbij aanhouden. Verder krijgt u een zuurstofmetertje aan uw vinger.

De longfunctieanalist neemt door middel van een prik in de pols eerst wat bloed af. Hierna neemt u een mondstuk in de mond. Dit mondstuk is verbonden met een ballon die gevuld is met lucht die vergelijkbaar is met de omstandigheden in een vliegtuigcabine. Op uw neus krijgt u een neusklemmetje. Vervolgens ademt u gedurende 20 minuten uit de ballon. Dit gebeurt op een normaal rustig ademtempo.

Na maximaal 20 minuten neemt de longfunctieanalist wederom bloed af uit uw pols. Afhankelijk van de verkregen waardes in het bloed, vervolgen wij de test met toediening van extra zuurstof. Indien noodzakelijk wordt er nog een derde bloedafname uitgevoerd. Dit is tevens het einde van de vliegtest. U wordt losgekoppeld van de apparatuur en mag weer naar huis.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Uitslag

De uitslag van de test krijgt u van uw behandelend arts bij het volgende polikliniekbezoek.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Longgeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Longgeneeskunde
040 – 239 56 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Longgeneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden