Voorhuidplastiek of besnijdenis (Folder)

Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Voorhuidplastiek of besnijdenis (Folder)

De behandelend arts heeft u zojuist ingelicht over de operatie die u binnenkort zult ondergaan. In deze folder vindt u meer informatie over een voorhuidplastiek of besnijdenis. Wij hopen dat u zich met behulp van deze folder goed kunt voorbereiden. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier beschreven.

Waarom een operatie?

Bij u is een vernauwing van de voorhuid van de penis geconstateerd. Het is daardoor moeilijk, of het lukt zelfs helemaal niet, om de voorhuid over de penis terug te schuiven. Dit is meestal een aangeboren aandoening. Op latere leeftijd kan het echter ook ontstaan door littekenvorming bij terugkerende ontstekingen. Dit kan verschillende problemen veroorzaken, zoals ontstekingen van de eikel of voorhuid, pijn tijdens de erectie en de geslachtsgemeenschap of moeilijkheden bij het plassen. Ook kan het zijn dat de vernauwde voorhuid de penis als het ware afknelt, waardoor zwelling en stuwing ontstaat. Tenslotte kunnen hygiënische overwegingen ook een reden zijn voor een voorhuidplastiek of een besnijdenis.

Voorbereidingen

In overleg met uw behandelend specialist kunnen sommige medicijnen tijdelijk gestopt worden.

De operatie gebeurt onder algehele narcose of met een plaatselijke verdoving. Als de operatie onder narcose gebeurt, dan brengt u eerst een bezoek aan de polikliniek Pre-operatieve screening.

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

Opname

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de afdeling die met u is afgesproken.  U kunt dezelfde dag weer naar huis. Het kan voorkomen dat u om medische redenen moet worden opgenomen op een verpleegafdeling. Als dit voor u van toepassing is, wordt u hierover ingelicht.

De operatie

Tijdens de operatie wordt de te nauwe voorhuid rondom de penis verwijderd of ingesneden en worden er enkele hechtingen geplaatst. Deze hechtingen zijn oplosbaar en verdwijnen vanzelf na ongeveer zeven dagen. De voorhuid zal zich daarna achter de eikel bevinden. Het litteken dat u aan de operatie overhoudt, is klein en geneest over het algemeen zeer goed. De ingreep zelf duurt 20 tot 30 minuten.

Na de operatie

Op de wond krijgt u een vettig en een droog gaasje. Daaroverheen komt een drukkend verband, dat u de volgende dag weer kunt verwijderen. De verpleegkundige geeft u uitleg over de verzorging thuis. De huid van de penis zal rondom gezwollen, verkleurd en pijnlijk zijn. Dat is normaal en niet verontrustend. De eerste zwelling zal na ongeveer één week verdwijnen.

Na de ingreep kunt u enkele dagen een pijnlijk gevoel houden wat u kunt bestrijden met pijnmedicatie op voorschrift van de arts. Het plassen geeft over het algemeen geen problemen. Het volledige herstel varieert van patiënt tot patiënt. U zult merken dat u niet meteen helemaal fit bent. Dit komt door de nawerking van de verdoving. In overleg met uw behandelend arts mag u enkele weken geen geslachtsgemeenschap hebben en niet in bad. Wel mag u weer douchen en is het belangrijk dat u zich daarna goed afdroogt. Zodra u zich goed voelt, mag u weer aan het werk.

Complicaties

Het spreekt vanzelf dat de arts alles in het werk stelt om risico’s tot een minimum te beperken. Toch bestaat er altijd een geringe kans op een nabloeding of een wondinfectie. In dat geval moet eveneens u contact opnemen met de polikliniek Urologie.

Wanneer neemt u direct contact op

  • als u thuis ernstige pijn krijgt die in hevigheid toeneemt;
  • als de penis steeds dikker wordt;
  • als er pus of bloed uit de wond komt;
  • als u koorts krijgt boven de 38,5 graden Celsius.

Tijdens kantooruren belt u met polikliniek Urologie. Buiten kantooruren belt u de Spoedeisende Hulp (SEH).

Vergoeding

Vraag bij uw zorgverzekeraar na of u de behandeling vergoed krijgt. Soms vergoeden zij slechts een deel van de behandeling, afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Wilt u voorafgaand aan uw behandeling een prijsopgave ontvangen, dan kan de polikliniekmedewerker deze voor u aanvragen. Als er een machtiging nodig is, dan vraagt de arts deze voor u aan bij uw zorgverzekeraar. De arts bespreekt dit met u. Meer informatie over machtigingen leest u in de folder ‘Machtiging en aanspraakbeperking’.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met polikliniek Urologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Urologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/urologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden