Voorlichtingsvideo’s Vaatchirurgie/Vaatlab (Video)

Vaatchirurgie / Vaatlab
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Voorlichtingsvideo’s Vaatchirurgie/Vaatlab (Video)

Thoracic Outlet Syndroom (TOS)

Thoracic Outlet Syndroom (TOS) is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij een vaatzenuwbundel in de schouderregio bekneld raakt. De klachten bestaan uit pijnklachten in de nek-schouder-arm regio, hoofdpijn, krachtverlies en gevoelsstoornissen (tintelingen). In het Catharina Ziekenhuis is een speciale TOS-poli waar mensen met klachten van het schoudergordel syndroom gezien worden door chirurg, neuroloog, pijnspecialist, fysiotherapeut, orthopeed en radioloog. Sommigen zijn gebaat bij een eerste rib resectie – het weghalen van de bovenste rib – waardoor de slagader, ader of zenuw uit zijn beknelling wordt gehaald.

Eerste ribresectie bij schoudergordel syndroom (TOS)

Halsslagaderoperatie

Een halsslagaderoperatie vindt plaats onder volledige narcose. Voor de operatie krijgt de patiënt een bloedverdunner om stolsels te voorkomen tijdens de operatie. Tijdens de operatie controleert de chirurg met een hersenfilmpje de doorstroom van het bloed naar de hersenen en de hersenactiviteit. Tijdens de operatie maakt de vaatchirurg een snee in de halsslagader en maak hij met een spateltje de slagader schoon bij de vernauwing. De chirurg verwijdert als het ware de binnenste laag van de vaatwand. Daarna wordt de slagader weer gehecht. Als alles goed gaat, mag de patiënt de volgende dag of de dag erna weer naar huis.

Vernauwde halsslager

Aanleggen van een shunt / kijkje op de afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis

Bij patiënten met een nierziekte die gaan hemodialyseren is het noodzakelijk om een goede toegang te hebben tot de bloedbaan. Er bestaan verschillende soorten toegangen. De voorkeur gaat uit naar een permanente toegang. Deze permanente toegang wordt de ‘shunt’ genoemd. De shunt is een verbinding tussen een slagader en een ader. Door een shunt wordt de ader steviger en dikker waardoor deze voor de dialyse makkelijk is aan te prikken. De shunt wordt door middel van een operatie gemaakt. In principe wordt de shunt aangelegd in de arm die u het minst gebruikt, vaak in de bovenarm. Is dit niet mogelijk dan wordt de shunt in de onderarm geplaatst.

Aanleggen van een shunt / kijkje op de afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis

Snelheid is van levensbelang bij een gebarsten aneurysma

Bij een gebarsten aneurysma is snelheid van levensbelang. Om snel een diagnose te kunnen stellen, zijn de betrokken afdelingen in het Catharina Ziekenhuis daarom op één spoedlaag bij elkaar gebracht. Op die manier kan in een zo kort mogelijke tijd de noodzakelijke operatie gestart worden. Dat betekent in de praktijk dat een patiënt via de Spoedeisende Hulp direct voor een CT-scan door wordt gestuurd naar de naastgelegen afdeling Radiologie. Van daaruit wordt de patiënt voor de spoedoperatie naar de tegenoverliggende OK gebracht.

Snelheid is van levensbelang bij een gebarsten aneurysma

© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden