Waar kunt u heen als u kanker hebt? (Folder)

Catharina Kanker Instituut
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Waar kunt u heen als u kanker hebt? (Folder)

Bij u is kanker geconstateerd. Tijdens of na uw ziekte kunt u te maken krijgen met situaties waar u geen raad mee weet. Dit kan ook van toepassing zijn als de behandeling al langer geleden is. Deze folder is bedoeld om u te informeren bij wie u met uw vragen en/of problemen terecht kunt.

U kunt problemen ondervinden op zowel lichamelijk, emotioneel, sociaal of spiritueel gebied. Het is niet altijd eenvoudig de draad daarna weer op te pakken. Niet alleen uzelf maar ook uw naasten krijgen veel te verwerken.

Waar kunt u terecht als u kanker hebt?

De meeste patiënten herstellen na verloop van tijd van de behandeling van kanker, vaak met steun van de omgeving. Toch kan een deel van de patiënten problemen houden op psychologisch, sociaal of maatschappelijk gebied. Om u als patiënt verder te kunnen helpen met individuele problemen is het goed om u te verwijzen naar een andere, gespecialiseerde hulpverlener. Hieronder vindt u een overzicht van hulpverleners die u via uw behandelend specialist of huisarts kunt raadplegen.

Overzicht hulpverleners binnen het Catharina Kanker Instituut

 • Verpleegkundig specialist/Gespecialiseerd verpleegkundige/Verpleegkundig consulente
  U kunt bij bovenstaande hulpverleners terecht voor mondelinge en schriftelijke informatie. Zo ook voor voorlichting rondom uw ziekte, de behandeling(en) en de gevolgen van beiden. Zij kunnen u begeleiden, bijvoorbeeld bij het maken van keuzes over de behandeling. Voor het bespreken van veranderingen in uw leven zowel op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied kunt u bij hen terecht. Ook bieden zij ondersteuning en begeleiding aan u als patiënt en uw naasten.
 • Medisch maatschappelijk werker
  U kunt bij de medisch maatschappelijk werker terecht met vragen en problemen die de diagnose (vaststelling) kanker met zich meebrengt. Dit kunnen vragen zijn zoals hoe vertel ik het mijn kinderen, of over het reorganiseren van rollen en taken binnen het gezin. Ook voor praktische problemen zoals werk, financiën, verzekeringen en aanvragen van voorzieningen in huis en huisvesting kunt u een beroep doen op maatschappelijk werk.
  Als er sprake is van emotionele- en/of relationele problemen, kunt u ook contact met maatschappelijk werk opnemen. Zij richten zich op het stabiliseren en waar nodig verhogen van de draagkracht, controle en zelfstandigheid.
 • Klinische psycholoog
  De klinisch psycholoog is een specialist op het grensvlak tussen psychologie en geneeskunde. De klinisch psycholoog richt zich op het (eerst) herstellen van de draagkracht, controle en zelfstandigheid van de patiënt. Vanzelfsprekend kan psychologische begeleiding nooit de medische zorg vervangen. De klinisch psycholoog kan u en uw partner bijstaan in het omgaan met kanker en de gevolgen daarvan. Problemen waar de klinisch psycholoog zich vooral op richt zijn: depressieve gevoelens, angst, wanhoop of hulpeloosheid, negatief zelfbeeld of lichaamsbeeld, acceptatieproblemen, onderdrukken van emoties, ontkenning van de ziekte, lichamelijke beperkingen, vermoeidheid, pijn, sociale en relationele problemen. Begeleiding door de klinisch psycholoog heeft weinig tot geen invloed op uw ziekteproces, maar kan wel een positieve bijdrage leveren aan hoe u omgaat met uw ziekteproces en aan uw psychisch welbevinden.
 • Geestelijk verzorger
  De diagnose kanker kan zeer ingrijpend zijn in iemands leven. Gedachten over het leven, relaties met anderen, het ouder worden en de dood hangen daar mee samen. Dit geldt ook voor zorgen over de toekomst, afhankelijkheid, verlies of de zin van het leven. Daarnaast kunnen ingrijpende keuzes die gemaakt moeten worden zorgen voor verwarring. En ook problemen waar geen direct antwoord op mogelijk is vragen om aandacht zodat voor de verlichting van de draaglast bronnen van kracht en hoop gezocht kunnen worden. De geestelijk verzorgers bieden begeleiding ongeacht geloofs- of levensopvatting en zijn bekend met religieuze rituelen.
 • Fysiotherapeut
  Voor problemen die te maken hebben met bewegen kunt u terecht bij de fysiotherapeut. Hierbij kunt u denken aan functiebeperkingen, vermoeidheid of een slechte conditie. De fysiotherapeut kan adviezen geven over het vaststellen van uw grenzen en het opbouwen van uw conditie. De fysiotherapeut begeleidt u bij het bewegen (oefenen en trainen). De duur, intensiteit en aard van de fysiotherapie behandeling is afhankelijk van uw doel, mogelijkheden en beperkingen.
 • Diëtist
  Een ziekte als kanker en de behandeling daarvan, kan veel van het lichaam vragen. Vaak is extra energie, vocht en zijn voedingsstoffen nodig om u in een goede conditie te houden. Zowel voor, tijdens en na de behandeling kunt u terecht bij een diëtist. U kunt er terecht met vragen over verminderde eetlust, misselijkheid en braken, smaak- en geurverandering, slik en kauwproblemen, gewichtsveranderingen en stoelgangproblemen. Meer informatie: www.voedingkankerinfo.
 • Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ)
  Ondersteunende en palliatieve zorg gaat verder dan de lichamelijke aspecten van de ziekte en behandeling. Ook het proces van verwerken, je leven aanpassen aan de ziekte en zingevingsvraagstukken verdienen aandacht en begeleiding. Dit om u en uw naasten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in deze moeilijke periode van uw leven. Voor vragen neemt u contact op met het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ) 040-2399111(vraag naar toestel 115770) of met uw behandeld arts.
 • Infopunt Leven met kanker
  In samenwerking met vrijwilligers van Inloophuis de Eik bieden wij in het Catharina Kanker Instituut een plek waar u en uw naasten terecht kunnen voor alle vragen op het gebied van ondersteunende zorg bij leven met kanker. U kunt ons infopunt vinden langs tegenover de balie van het Catharina Kanker Instituut. Meer informatie over het infopunt vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/infopuntlevenmetkanker.
 • Transferverpleegkundige
  Als er praktische problemen ontstaan in de thuissituatie tijdens en/of na de behandeling, bespreekt de transferverpleegkundige met u en uw naasten wat u aan zorg nodig heeft of denkt nodig te hebben. De transferverpleegkundige kan de benodigde vergoedingen en/of materialen via uw zorgverzekeraar regelen. Dat geldt ook voor het bestellen van benodigde verpleegartikelen voor thuis. Als thuiszorg niet mogelijk is, zoekt de transferverpleegkundige samen met u en uw naasten naar oplossingen.
 • Pijnverpleegkundige/pijnspecialist
  Een ziekte als kanker en de behandeling daarvan kunnen pijnklachten veroorzaken. De pijn kan verschillende oorzaken hebben en daarom kan ook de behandeling op verschillende manieren plaatsvinden. Soms is hierbij de deskundigheid van een pijnspecialist nodig. Een pijnverpleegkundige werkt samen met pijnspecialisten zoals anesthesiologen op de  pijnpolikliniek met als doel om de pijn te verminderen en hanteerbaar te maken.

Overzicht hulpverleners buiten het Catharina Kanker Instituut

 • Oedeem/lymftherapeut
  Voor problemen die te maken hebben met oedeem kunt u terecht bij de lymftherapeut. Lymftherapie kan gegeven worden door een huidtherapeut of een fysiotherapeut. Beide met extra scholing ‘lymfoedeem’. Lymfoedeem kan ontstaan na een operatieve behandeling van een kanker. De behandeling is voornamelijk gericht op het terugdringen of het niet doen toenemen van oedeem in bijvoorbeeld arm of been. Het doel is om het normaal functioneren van de ledematen zo goed mogelijk te herstellen met behulp van massagetechnieken en/of tapetechnieken en/of compressietechnieken.
 • Oncologische revalidatie (Libra)
  De ziekte kanker en de behandeling daarvan hebben voor veel patiënten aanzienlijke gevolgen op lichamelijk, psychosociaal gebied. Dit is een revalidatie programma waarin lichaamsbeweging en psychosociale begeleiding gecombineerd worden. Het doel is klachten te verminderen en het dagelijks functioneren te verbeteren. Over oncologische revalidatie is ook een aparte folder beschikbaar. Voor aanmelding voor oncologische revalidatie is een verwijzing nodig van uw behandeld specialist.
 • Care For Cancer (onderdeel Allerzorg)
  Care For Cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker. De care consultants zijn ervaren oncologieverpleegkundigen. Zij bezoeken patiënten thuis, beantwoorden vragen over de diagnose en de behandeling en geven praktische tips voor de thuis- en werksituatie. Daarnaast geven zij voorlichting over aanvullende zorgmogelijkheden en verwijzen door naar andere instanties. De diensten van Care For Cancer sluiten aan op de zorg van het ziekenhuis. Het doel is dat patiënten minder stress en onzekerheid ervaren en sterker staan in het ziekteproces.
  Care for For Cancer richt zich op patiënten, partner, eventuele kinderen, mantelzorgers en werkgevers. Over Care For Cancer is ook een aparte folder beschikbaar. Voor aanmelding voor Care For Cancer is een verwijzing nodig van uw behandeld specialist. 
 • Re-turn
  Programma: re-integratie en counseling
  Als u herstelt van kanker of behandeld wordt tegen kanker, dan is aan het werk gaan een uitdaging. Het brengt u veel: werken biedt afleiding en financiële zekerheid, het verlegt uw focus van ziek naar beter en u doet weer mee met de maatschappij. Maar weer aan het werk gaan na kanker of tijdens de behandeling roept ook vragen op: hoe bouw ik op, hoeveel kan ik werken, kan ik dat (nog) wel aan en wanneer begin ik? Uw werkplezier terugvinden is een zaak van werknemer en werkgever samen. Re-turn ondersteunt patiënten en hun naasten met specialistisch advies en begeleiding. Voor meer informatie: www.re-turn.nl
 • Stap.nu
  Programma: re-integratie en counseling
  Werken na kanker en persoonlijke begeleiding staan centraal bij Stap.nu. Deze organisatie heeft coaches en ervaringsdeskundigen die gespecialiseerd zijn in begeleiding bij werkhervatting en re-integratie na kanker. Stap.nu werkt vanuit een visie van denken in mogelijkheden en daarbij wordt vooral gekeken naar alles wat u nog wel kunt. Daarnaast helpt Stap.nu u om stap voor stap vertrouwen te krijgen in een toekomst waarbij angsten en onzekerheden worden overwonnen. Voor meer informatie: www.stap.nu
 • Inloophuis ‘de Eik’
  Het Inloophuis in Eindhoven is een laagdrempelige ontmoetingsplaats, waar een luisterend oor geboden wordt aan mensen met kanker, hun naasten en (eventueel) hun nabestaanden. Het inloophuis is vijf dagen per week geopend voor mensen die ‘gewoon’ even binnen willen lopen.
  Voor meer informatie: www.inloophuis-de-eik.nl. Van inloophuis de Eik zijn ook aparte folders beschikbaar.
 • Overige
  Gedurende uw ziekte en/of behandelperiode kunt u voor psychische of sociale ondersteuning ook contact opnemen met uw huisarts.
  Indien u dat wenst bestaat de mogelijkheid om zelf contact op te nemen met een patiëntenvereniging of met lotgenoten. Hiervoor kunt u bellen naar de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 – 022 66 22 of kijken op www.kwfkankerbestrijding.nl
  Ander aanbevolen websites:
  www.kanker.nl
  www.verwijsgidskanker.nl
  www.3goedevragen.nl

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met uw vaste aanspreekpunt of uw specialist.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden