Waterstof (H2)-ademtest (Folder)

Inwendige geneeskunde Laboratorium
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Waterstof (H2)-ademtest (Folder)

De waterstofademtest is een onderzoek waarbij de opname van een suiker (vaak lactose) door de darm wordt onderzocht. Dit gebeurt door in uitgeademde lucht de hoeveelheid waterstofgas (H2) te meten. Hiervoor ademt u op aanwijzing van de analist door een mondstuk.

Plaats

Het onderzoek vindt plaats in de ochtend bij de polikliniek Bloedafname.

Voorbereidingen

U mag de dag voorafgaande aan het onderzoek:

  • geen melk, peulvruchten, koolsoorten, uien, prei, radijs, paprika, asperges, knoflook, taugé, champignons en zemelen eten, omdat deze producten veel waterstof geven bij vertering;
  • vanaf 13.00 uur: geen alcohol meer drinken;
  • vanaf 19.00 uur: niet meer eten, u mag alleen nog water drinken;
  • vanaf 21.00 uur: niet meer roken en geen kauwgom meer eten, dit kan de testresultaten verstoren.

U mag de dag van het onderzoek:

  • als u een kunstgebit draagt, geen kleefpasta gebruiken;
  • in de ochtend van het onderzoek uw tanden niet poetsen, eventuele medicatie mag u met een slokje water innemen;

Gebruik vier weken vóór het onderzoek geen antibiotica. Antibiotica zorgt ervoor dat uw darmbacteriën verdwijnen. Het beste kunt u dit vooraf met uw arts overleggen.

Verloop

Tijdens de test moet u op de polikliniek blijven en mag u niets eten en drinken. Er worden in totaal zes ademmonsters afgenomen met een apparaat waardoor u moet uitademen. Na het eerste ademmonster krijgt u een suikeroplossing te drinken. Soms veroorzaakt dit kortdurende diarree, buikpijn of misselijkheid. Ervaart u diarree, buikpijn of misselijkheid? Meld dit aan degene die de test bij u afneemt. Vanaf dit moment dient u na 15, 30, 60, 90 en 150 minuten opnieuw uit te ademen door het mondstuk. U mag tussen de monsters door de polikliniek verlaten, als u maar op tijd terug bent voor de volgende.

Het onderzoek neemt de hele ochtend in beslag. Na de test mag u direct weer eten en drinken. Ook mag u uw vitaminepreparaten, laxeermiddel of antibiotica weer gebruiken.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u bij het volgende polikliniekbezoek van uw arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met het klinisch chemisch laboratorium.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Bloedafname
040 – 239 86 12

Routenummer(s) en overige informatie over het laboratorium kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden