Wegnemen van biopten en/of mucocèle

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Wegnemen van biopten en/of mucocèle

U bent door de tandarts of huisarts verwezen naar Mondziekten-, Kaak- en Aangezichtschirurg (MKA-chirurg) voor het wegnemen van een biopten en/of mucocèle. Bij het wegnemen van een biopt gaat de MKA-chirurg gaat één of meerdere kleine stukjes weefsel verwijderen voor microscopisch onderzoek. De MKA-chirurg kan ook een mucocèle verwijderen. Dit is een slijmcyste die ontstaat door een verstopt speekselkliertje in de mond. In deze folder leest u hier meer over. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan hier beschreven is.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Voorbereidingen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, is het nodig om voor het onderzoek dit met de MKA-chirurg te bespreken of u moet stoppen met de bloedverdunners. Met acetylsalicylzuur, ascal, aspirine en andere aspirine-achtige medicijnen hoeft u meestal niet te stoppen. Dit geldt ook voor bloedverdunners die tot de zogenaamde NOAC’s en de DOAC’s behoren. 

Het onderzoek

Melden

Waar (afdeling) en wanneer moet patiënt zich melden.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

U krijgt een plaatselijke verdoving. Zodra de verdoving werkt worden één of meerdere stukjes weefsel uit uw mond verwijderd. De wondjes worden meestal gehecht. Na de het onderzoek kunt u het ziekenhuis verlaten. Het verwijderde weefsel wordt opgestuurd naar het laboratorium voor verder onderzoek.

Mogelijke risico’s en complicaties?
  • enig nabloeden (1 tot 2 dagen)
  • zwelling (maximaal na 2 tot 3 dagen)
  • temperatuurverhoging (3 tot 4 dagen)
  • aanzienlijke pijn (ongeveer 7 dagen)
  • beperkte mondopening (tot ongeveer 10 dagen)
  • enige slikklachten of pijn bij het slikken

Na het onderzoek

Verdoving

U heeft een plaatselijke verdoving gekregen. Deze verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het advies is om na het onderzoek zelf geen voertuig te besturen.

Nabloeding en zwelling

Na het onderzoek wordt er soms een gaasje op de wond gelegd. U moet een half uur het gaasje tegen het wondje aandrukken. Het dichtdrukken van de wond verkleint de kans op nabloeding.

Na afnemen van de biopten kan uw tong, wang en/of lip gaan zwellen. Dit is een normaal gevolg. Om zwelling te beperken kunt u direct na thuiskomst een coldpack in een theedoek of washandje gevuld met ijsblokjes tegen uw wang houden. U kunt afwisselend 15 minuten wel en 15 minuten niet koelen. Dit blijft u doen tot u naar bed gaat.
De eerste 2 tot 3 dagen kan uw wang en/of lip gezwollen zijn. Na 7 tot 10 dagen is de zwelling meestal verdwenen.

Pijn

Als de verdoving is uitgewerkt kunt u pijn hebben. U kunt daarvoor paracetamol innemen, volgens de op de verpakking aangegeven dosering.

Leefregels

Eten en drinken

U mag na het onderzoek gewoon eten en drinken. De eerste 24 uur na het onderzoek mag u niet roken en geen alcohol gebruiken.

Mondhygiëne

Voor een snelle genezing van de wond is een goede mondhygiëne belangrijk. U kunt uw tanden en kiezen gewoon poetsen, waarbij u wat voorzichtiger bent bij de wond. De eerste 24 uur mag u uw mond niet krachtig spoelen.

Hechtingen

De wond wordt meestal gehecht met oplosbare hechtingen. De hechtingen lossen in ongeveer 1 tot 3 weken op.

Uitslag van het weefselonderzoek

De uitslag van het weefselonderzoek is na ongeveer anderhalve tot twee weken bekend. U krijgt om dit te bespreken een telefonische afspraak of een afspraak op de polikliniek Mondziekten, Kaak-, en Aangezichtschirurgie.

Wanneer direct contact opnemen?

We adviseren u contact op te nemen met de polikliniek Mondziekten, Kaak-, en Aangezichtschirurgie als u last krijgt van:

  • koorts boven 39°C;
  • als de wond fors gaat bloeden;
  • een forse toename van zwelling en slikklachten.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Mondziekten, Kaak-, en Aangezichtschirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Mondziekten, Kaak-, en Aangezichtschirurgie
040-239 70 30

 

 

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden