Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten? (Folder)

Maag-, Darm- en Leverziekten
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten? (Folder)

In deze folder leest u informatie over de gang van zaken op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) en over de zorgverleners met wie u te maken krijgt. Ook vindt u de websites van enkele patiëntenverenigingen en organisaties waar u terecht kunt voor meer informatie over MDL-aandoeningen.

U bent doorverwezen naar de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) in verband met een maag-, darm- en/of leveraandoening. Op deze polikliniek werkt een team van zorgverleners samen om u zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Er zijn meerdere zorgverleners waarmee u in contact kunt komen op de polikliniek, zoals een MDL-arts, een arts-assistent, een verpleegkundig specialist, een physician assistant en een MDL-verpleegkundige.

Gang van zaken

Als u een afspraak heeft, meldt u zich bij de polikliniekassistent aan de balie van de polikliniek Maag, Darm- en Leverziekten. Neem bij uw eerste afspraak altijd uw medicijnlijst mee. Ook na uw bezoek bij één van de zorgverleners meldt u zich weer bij de polikliniekassistent. Zij maakt voor u eventuele vervolgafspraken.

Wanneer u een nieuw recept nodig heeft voor een medicijn dat u gebruikt, kunt u contact opnemen met de polikliniekassistent. Zij zorgt ervoor dat het recept naar uw apotheek of naar uw huisarts gestuurd wordt. Wij verzoeken u dit voor 11.00 uur te doen, zodat we het dezelfde dag nog kunnen regelen. Anders wordt het een dag later.

De zorgverleners

De zorgverleners op de polikliniek MDL hebben regelmatig overleg met elkaar en stemmen uw behandeling en begeleiding op elkaar af. Bovendien onderhouden de zorgverleners van de polikliniek MDL contact met andere hulpverleners die bij uw behandeling/begeleiding betrokken zijn, zoals de thuiszorg, uw huisarts, de chirurg en de diëtist.

Hieronder staat beschreven welke zorgverleners u tegen kunt komen op de polikliniek MDL en wat hun werkzaamheden zijn.

De Maag-Darm-Leverarts

De Maag-Darm-Leverarts (MDL-arts) is verantwoordelijk voor de medische zaken. De arts stelt de diagnose op basis van de resultaten van meerdere onderzoeken. Een aantal onderzoeken wordt door de arts zelf uitgevoerd. Vervolgens zal de arts met u de behandeling bespreken en zo nodig medicijnen voorschrijven. Als er een vervolgonderzoek nodig is, zal de arts dit voor u aanvragen en de resultaten weer met u bespreken. Soms kan het nodig zijn om u door te verwijzen naar één van de andere zorgverleners die werkzaam zijn op de polikliniek MDL, zoals de verpleegkundig specialist, de physician assistant of de MDL-verpleegkundige.

De verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is een ervaren hbo-verpleegkundige met een tweejarige aanvullende opleiding op academisch niveau.

De verpleegkundig specialist is werkzaam in het overgangsgebied tussen verpleegkundige en medische zorg. De verpleegkundig specialist geeft hooggekwalificeerde directe zorg aan een bepaalde groep patiënten binnen een medisch specialisme, bijvoorbeeld voor de hepatitiszorg of chronische darmziekten. De verpleegkundig specialist voert zelfstandig, medische en verpleegkundige zorg uit. De verpleegkundig specialist functioneert binnen bepaalde richtlijnen en zorgkwaliteiten. Voor de medische taken werkt hij/zij onder toezicht van een MDL-arts, voor de overige taken heeft de verpleegkundig specialist een eigen verantwoordelijkheid.

Wat zijn de voordelen van de verpleegkundig specialist voor u?

De verpleegkundig specialist is een vast aanspreekpunt voor patiënten met chronische darmziekten, zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en hepatitis.

Als er opnieuw klachten zijn bij uw MDL-ziekte kan de verpleegkundig specialist snel nagaan hoe het met u gaat en aanvullend onderzoek verrichten. Zo nodig overlegt de verpleegkundig specialist met uw behandelend MDL-arts.

De verpleegkundig specialist kunt u telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. U kunt tijdens dit spreekuur bellen als u vragen of problemen heeft met uw ziekte en/of vragen heeft over uw medicijngebruik.

Arts-assistenten: aios en anios

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat er arts-assistenten werkzaam zijn. Dit zijn gekwalificeerde artsen in opleiding tot medisch specialist (aios) en gekwalificeerde artsen niet in opleiding tot medisch specialist (anios).

Beide groepen hebben de opleiding geneeskunde tot (basis)arts met goed gevolg afgesloten. Ze zijn arts en hebben een eigen zorgplicht en verantwoordelijkheid en zijn bevoegd en bekwaam. Ze werken echter altijd onder leiding en verantwoordelijkheid van een medisch specialist.

De physician assistant

De physician assistant heeft na een aantal jaren werkervaring in de zorg de opleiding hbo-master physician assistant gevolgd. Zij is opgeleid om voor bepaalde patiëntencategorieën medische taken over te nemen van de specialist.

De physician assistent MDL verricht medische handelingen die betrekking hebben op een medische verscheidenheid of specialisatie, zoals endoscopieën, screening op darmkanker en het vervolg.

Zij werkt altijd onder toezicht van een MDL- arts en functioneert binnen de afspraken van de arts die het toezicht uitoefent.

Wat zijn de voordelen van de physician assistant voor u?

De physician assistant werkt zelfstandig, maar onder toezicht van uw behandelend medisch specialist. Uw behandelend specialist blijft eindverantwoordelijk voor de hele behandeling. De physician assistant is gespecialiseerd in het verrichten van darmonderzoeken, het herkennen en verklaren van beelden en kennis van ziektebeelden. Bovendien ondersteunt ze u tijdens het voor- en natraject en neemt zij de aanvragen voor darmonderzoek via de huisarts voor haar rekening. Daarnaast begeleidt de physisian assistant op de polikliniek:

 • patiënten die darmpoliepen hebben;
 • patiënten die in een controleprogramma zijn opgenomen voor coloscopieën vanwege darmkanker;
 • patiënten die erfelijk belast zijn.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten. De polikliniekassistent maakt dan een nieuwe afspraak voor u.

Meer informatie

Voor meer informatie over MDL- aandoeningen kunt u terecht op onderstaande websites:

 • Maag Lever Darm stichting: www.mlds.nl
 • Crohn en colitis ulcerosa vereniging Nederland: www.crohn-colitis.nl
 • Nederlandse leverpatiënten vereniging:
  www.leverpatientenvereniging.nl
 • Nationaal hepatitis centrum: www.hepatitis.nl
 • Informatie over de Barrett slokdarm en behandeling: www.barrett.nl
 • Polyposis contactgroep: www.polyposis.nl
 • Stichting opsporing erfelijke tumoren: www.stoet.nl

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten.

Tot slot

Wilt u eraan denken om uw mobiele telefoonnummer door te geven aan de polikliniekassistent? Zij kan u dan via een sms een herinneringsmelding van uw afspraak sturen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)
040 – 239 97 50 (ma t/m vrij tussen 08.30 en 16.30 uur)

Verpleegkundig specialist
040 – 239 97 50 (ma t/m do tussen 09.00 en 10.00 uur)

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden