Wondbehandeling met Negatieve Druk Therapie (Folder)

Chirurgie Orthopedie Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Wondbehandeling met Negatieve Druk Therapie (Folder)

Uw behandelend arts heeft in overleg met u besloten om uw wond te gaan behandelen met negatieve druk therapie. Dit wordt ook wel VAC-therapie (Vacuum Assisted Closure) genoemd. Dit is een behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van gecontroleerde onderdruk om de wondgenezing te bevorderen. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan hier beschreven is.

Hoe werkt de negatieve druktherapie?

 • Door vacuüm (negatieve druk) op de wond uit te oefenen worden de wondranden naar elkaar toe gebracht en hierdoor wordt het wondoppervlak kleiner.
 • Deze negatieve druk verbetert de doorbloeding van het weefsel. Er wordt granulatieweefsel gevormd waardoor de wond minder diep wordt.
 • De verbeterde doorbloeding zorgt voor een verhoogde toevoer van zuurstof en voedingsstoffen.
 • Door de afvoer van overmatig vocht, krijgen bacteriën en andere factoren die de wondgenezing remmen geen kans.
CHI-071 huid.png
Figuur 1: werkingsprincipe Negatieve Druk Therapie

Hoe wordt een vacuümverband aangelegd?

De volgende afbeeldingen laten u stap voor stap zien hoe het verband geplaatst wordt:

1. Na reiniging van de wond wordt het foamverband op maat geknipt en in de wond aangebracht.

CHI-071 stap 1.png

2. Het foamverband en de omgeving rond de wond worden afgesloten met een doorzichtig folieverband. Op deze manier wordt de wond luchtdicht afgesloten.

CHI-071 stap2.png

3. In het folie wordt een opening gemaakt (ter grootte van een 2 euro muntstuk) om een verbinding van het foamverband met de aanzuigpoort mogelijk te maken.

CHI-071 stap3.jpg

4. De vacuümunit wordt ingesteld en aangezet. Het verband zal zich geleidelijk luchtledig zuigen. Dit kunt u merken doordat het verband wordt samengetrokken en hard gaat aanvoelen.

CHI-071 stap 4.png

Wanneer het vacuümsysteem wordt aangezet, kunt u een licht trekkend gevoel ervaren. Dit verwijnt meestal na 10 tot 15 minuten. In sommige gevallen kan dit gepaard gaan met een lichte pijnsensatie. Indien dit het geval is, kunt u aan uw behandelend arts vragen om pijnmedicatie voor te schrijven. De ene patiënt ervaart de behandeling anders dan de andere patiënt.

Vragen en antwoorden

Hoe lang heb ik deze V.A.C.- therapie nodig?

De duur van de vacuümtherapie hangt af van het type en de ernst van uw wond, van het genezingsvermogen van uw lichaam, medicatiegebruik en van het gewenste resultaat. Uw behandelend specialist zal beslissen wanneer het doel bereikt is. Om uw wondgenezing niet te belemmeren is het zeer belangrijk dat u het advies van uw specialist goed opvolgt.

Hoeveel uren per dag moet het V.A.C-systeem ingeschakeld zijn?

De V.A.C.-therapie dient 24 uur per dag ingeschakeld te zijn. Anders profiteert de wond niet van de optimale werking en bestaat er een groter risico van complicaties. Indien het toestel niet meer functioneert, of een alarm niet kan worden uitgezet, of er een andere reden is waardoor de therapie niet kan worden voortgezet, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw thuiszorgorganisatie of uw zorgverlener tijdens uw ziekenhuisopname.

Hoe vaak moet het verband worden vervangen?

Dit is afhankelijk van het type, de grootte en de plaats van uw wond. Uw arts of zorgverlener zal met u het juiste schema voor de verbandwissels bepalen. In de meeste gevallen zal het verband 2x per week worden vervangen. In enkele gevallen wordt gekozen om dit 3x per week te doen.

Is het vervangen van het verband pijnlijk?

Sommige mensen ervaren ongemak tijdens de verbandwissel, afhankelijk van het type wond, de plaats ervan en uw gezondheidstoestand. Uw arts of zorgverlener kan u advies geven over pijnverlichting en indien noodzakelijk pijnmedicatie voorschrijven.

Hoe ziet het verband eruit tijdens de behandeling met V.A.C.-therapie?

Het vacuümverband of foamverband wordt samengedrukt tijdens de therapie. U zal zien dat het foamverband ‘kreukt’ en hard aanvoelt als de therapie is ingeschakeld. Indien u vaststelt dat het foamverband soepel en zacht wordt, is er iets fout met de therapie (zie ‘alarmsignalen’).

Kan ik rondlopen tijdens de V.A.C.-therapie?

Dit is afhankelijk van de plaats van de wond en de behandeling die uw arts heeft voorgeschreven. Maar in de meeste gevallen kan dezelfde mobilisatie plaats vinden als voor de therapie mogelijk was. U dient er wel rekening mee te houden dat de batterij van uw toestel voldoende is opgeladen.

Dient de pomp altijd rechtop te staan?

Het is aan te raden de vacuümpomp altijd rechtop of verticaal te houden om te voorkomen dat de gecollecteerde vloeistof niet in de filter van de opvangbeker komt.

Mag ik mij wassen met dit V.A.C.-systeem?

De doorzichtige folie is waterdicht. U kunt zich wassen of douchen met het verband op de wond en de slang dichtgeklemd, als u ervoor zorgt dat het verband er niet afweekt. Sluit wel zo spoedig mogelijk de vacuümpomp terug aan. Indien de folie vuil wordt, kunt u deze voorzichtig wassen met water en een zachte zeep. De vacuümpomp zelf mag niet nat worden.

Moet ik tijdens de V.A.C.-therapie continu in het ziekenhuis blijven?

Voor de behandeling met vacuümtherapie hoeft u niet in het ziekenhuis te verblijven. De thuiszorg wordt ingeschakeld en is 24 uur bereikbaar in geval van problemen. Doordat u thuis deze zorg krijgt, hoeft u tussendoor minder vaak voor controle naar het ziekenhuis.

Wat gebeurt er als het alarm van het systeem afgaat?

Aan het visuele alarm kunt u zien wat de aard van het probleem is. De meeste alarmen zijn relatief eenvoudig op te lossen. Dit is iets wat uw zorgverlener en/of thuiszorgverpleegkundige u kan uitleggen. In het hoofdstuk ‘Alarmen’ vindt u meer informatie over de verschillende alarmen.

Heeft het systeem een accu en hoe lang gaat deze mee?

De vacuümpomp heeft een accu. Als deze volledig is opgeladen kan de pomp ongeveer 8 uur zonder stroom, dit kan echter per pomp wat verschillen. Wij adviseren u om de pomp in elk geval in de avond en nacht op te laden. Overdag kunt u de pomp dan loskoppelen van de stekker. De oplaadtijd van een volledig lege pomp is ongeveer 6 uur.

Alarmen

Wat te doen bij alarmen bij VAC-therapie thuis?

Het geïntegreerde V.A.C.-systeem heeft zowel akoestische als visuele alarmen die de aard van het probleem aangeven. De meeste alarmen zijn eenvoudig op te lossen.

Soort alarm Actie
De opvangbeker is vol Dit alarm gaat af als de opvangbeker vol is of als de slang geknikt en geblokkeerd is. In deze situatie dient de volle opvangbeker verwijderd te worden en vervangen te worden door een nieuwe. Indien u de opvangbeker niet zelf kunt verwisselen, neemt u contact op met uw thuiszorgverpleegkundige.
 Er is een lek Het kan zijn dat u een fluitend geluid hoort wat erop wijst dat er lucht door de afdekfolie gaat. In deze situatie moet gekeken worden waar de luchtlekkage zich bevindt en kan het lek in de meeste gevallen gedicht worden met een nieuw stuk afdekfolie. Indien u het lek niet zelf kunt verhelpen, neemt u contact op met uw thuiszorgverpleegkundige
De batterij is bijna leeg Deze melding krijgt u 30 minuten voordat de accu helemaal leeg is. Sluit het systeem aan op de netstroom en controleer of de stekker goed in de pomp zit.
Blokkeringsalarm Controleer of beide klemmen openstaan en er nergens een knik in de slag zit. Indien dit het geval is, probeert u de knik op te heffen.
 Therapie inactief Als de knop Therapy ON/OFF per ongeluk wordt ingedrukt, kan de pomp worden uitgeschakeld. Zet de pomp opnieuw aan en start de therapie opnieuw. Het systeem keert automatisch terug naar de juiste instellingen.
 Systeemfout Er is een technisch probleem opgetreden. Schakel de pomp uit en aan. Helpt dit niet? Neem dan contact op met GD Medical Pharma (telefoonnummer: 040 – 303 10 99).

Wanneer moet u contact opnemen?

Neem in een van de volgende gevallen contact op met uw thuiszorgverpleegkundige. Indien nodig kunnen zij contact opnemen met uw contactpersoon verderop in de folder.

 • Bij tekenen van infectie:
  • U heeft meer pijn aan de wond.
  • De zwelling in en om de wond neemt toe.
  • Er komt meer vocht uit de wond.
  • De huid rond de wond wordt roder.
  • De wond begint te stinken.
 • Als de opvangbeker snel (binnen enkele minuten) volloopt met vers bloed. Stop in dat geval direct de pomp, druk de wond af en bel de arts.
 • Als de pomp meer dan 2 uur uitgeschakeld is geweest.
 • Als het alarm blijft gaan en u het probleem niet zelf kunt oplossen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040-239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Algemene Chirurgie
040 – 239 71 50

Polikliniek Plastische Chirurgie
040 – 239 71 20

Polikliniek Cardiothoracale Chirurgie
040 -239 86 80

Polikliniek Orthopedie
040 -239 71 80

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek vindt u op: www.catharinaziekenhuis.nl/contact


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden