Zoledroninezuur (bisfosfonaten) bij postmenopauzale vrouwen (Folder)

Catharina Kanker Instituut
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Zoledroninezuur (bisfosfonaten) bij postmenopauzale vrouwen (Folder)

Uw behandelaar heeft met u besproken dat u in aanmerking komt voor behandeling met zoledroninezuur.

Wat is zoledroninezuur?

Zoledroninezuur behoort tot de groep geneesmiddelen die bisfosfonaten genoemd worden. Onderzoeken laten zien dat bij postmenopauzale vrouwen die borstkanker hebben de kans op het voorkomen van uitzaaiingen in de botten vermindert door toediening van zoledroninezuur . Ook bindt zoledroninezuur zich aan het calcium in het bot. Hierdoor remt het de afbraak van het bot. Naast dat het medicijn gebruikt wordt om de kans op uitzaaiingen te verkleinen, wordt het middel dus ook ingezet tegen botontkalking (osteoporose).

Voordat u kunt starten met zoledroninezuur

Wij vragen u om een brief af te geven aan uw tandarts zodat deze op de hoogte is van uw behandeling en hiervoor akkoord geeft door deze brief te ondertekenen.  

Tevens nemen we voor aanvang van de behandeling bloed af om te beoordelen hoe uw nierfunctie, calcium en vitamine D is. Deze dienen voldoende te zijn om met het infuus te kunnen starten.

Voor een goede gezondheid van het bot is voldoende calcium en vitamine D inname noodzakelijk. Wij vragen aan u wat de inname van calcium per dag is. Uw behandelaar schrijft u zonodig een combinatiemedicijn voor van calcium met vit.D..

Toediening van zoledroninezuur

U krijgt zoledroninezuur toegediend via een infuus. Dit wordt door een verpleegkundige bij u thuis gegeven. In totaal neemt de behandeling ongeveer een uur in beslag.

Zoledroninezuur wordt twee maal per jaar toegediend voor de duur van 3 jaar. U wordt elk half gecontroleerd door middel van een bezoek aan het ziekenhuis of wij nemen telefonisch contact met u op.

Enkele dagen voor deze controle laat u bloed prikken om te beoordelen of uw nierfunctie, calcium en vit D goed zijn zodat het infuus door kan gaan.  

Het is goed om op de dag van de toediening en de dag daarna goed te drinken circa 1,5 – 2 liter per dag.

Wat zijn de bijwerkingen?

De volgende bijwerkingen komen vaak voor, dat wil zeggen bij 1 op 10 mensen:

 • Hoofdpijn, een griepachtig ziektebeeld, koude rillingen, koorts, vermoeidheid, zwakte, slaperigheid, en bot-, gewrichts- en/ of spierpijn, spierkramp, spierstijfheid.
 • Misselijkheid en braken, verlies van eetlust, diarree.

Deze klachten verdwijnen vaak na enkele uren of maximaal binnen drie dagen. Bij de eerste twee infusies komen deze klachten vaker voor dan bij de vervolgtoedieningen. Soms helpt het om 1-2 uur vooraf 2 tabletten a 500 mg paracetamol in te nemen. Als er wel klachten komen, neem dan ook aan het einde van de dag  2 tabletten a 500 mg paracetamol in. U mag dit herhalen tot maximaal 4x daags 2 tabletten a 500 mg.

Deze bijwerkingen komen soms voor bij mensen:

 • Botbeschadiging (osteonecrose) van de kaak (zie Kaaknecrose).
 • Onregelmatige hartslag.
 • Allergische reactie: kortademigheid, zwelling van gezicht en keel.
Kaaknecrose ( botbeschadiging)

Een van de mogelijke, maar zeldzame bijwerking van zoledroninezuur is botbeschadiging van het kaakbeen. Dit wordt gekenmerkt door blootliggend bot in het kaakbeen. De medische term van botbeschadiging is osteonecrose. Dit komt voor bij 1 op de 10.000 gebruikers van deze geneesmiddelen. Risicofactoren hiervoor zijn: slechte mondhygiëne, roken, prednisongebruik, trekken van kiezen/tanden, plaatsen van implantaten en mond- en kaakchirurgie. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom adviseren wij u om bij twijfel over gezondheid van uw gebit, uw tandarts te raadplegen. 

Voorzorgsmaatregelen

Om de kans op botbeschadiging van de kaak zo klein mogelijk te maken, is het belangrijk dat u zorgt voor een goede gebitshygiëne:

 • Poets regelmatig uw tanden.
 • Spoel de mond goed na.
 • Poets met een zachte borstel.
 • Houd uw mond goed vochtig, door regelmatig wat te drinken.
 • Laat uw gebit elk half jaar controleren bij de tandarts.
 • Als u een kunstgebit draagt: zorg dat deze goed past.

Als dit voor u van toepassing is: stop met roken. Roken maakt de kans op botbeschadiging groter. Uw behandelaar kan u informeren over mogelijkheden voor ondersteuning bij het stoppen met roken. 

Bij klachten

 Mocht u last krijgen van de volgende klachten dan is het belangrijk contact op te nemen met de tandarts.

 • Pijn in de mond, aan de tanden en/of aan de kaak
 • Zwelling of niet genezende, pijnlijke plekken in de mond of kaak, infecties in de mond
 • Een verdoofd of zwaar of ongewoon gevoel in de kaak of aan de tanden of kiezen
 • Het los gaan zitten van een tand.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op met uw behandelaar, via MijnCatharina of via de poli oncologie: 040-239 66 22.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 9111
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Oncologie
040-239 66 22

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiotherapie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiotherapie

 

 

 

 

 

 


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden