Zuurgraadmeting (Folder)

Maag-, Darm- en Leverziekten
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Zuurgraadmeting (Folder)

Uw arts heeft voorgesteld om bij u een zuurgraadmeting te laten doen en u hierover geïnformeerd. Een zuurgraadmeting wordt ook wel ’24-uurs-pH-meting’ genoemd. Het onderzoek wordt gedaan door een verpleegkundige van de afdeling Endoscopie. In deze folder vindt u meer informatie over de gang van zaken rondom het onderzoek. Het is goed u te realiseren dat de situatie in uw geval anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een 24-uurs pH meting?

Een 24-uurs pH meting is een onderzoek waarbij gedurende 24 uur met behulp van een dunne katheter (slangetje) en een kleine draagbare recorder de zuurgraad in de slokdarm wordt gemeten. Zo kan worden vastgesteld of en hoeveel zure maaginhoud vanuit de maag naar de slokdarm terugstroomt (reflux).

Soms wordt de 24-uurs pH meting gecombineerd met een ‘impedantie-meting’, waarbij ook de terugstroom van de niet-zure maaginhoud en het opboeren van lucht wordt gemeten.

De bevindingen van dit onderzoek zijn voor uw arts van belang om een goede behandeling in te kunnen stellen.

Voorbereiding

Het onderzoek kan alleen goed uitgevoerd worden als uw slokdarm en maag leeg zijn:

  • Als het onderzoek ’s ochtends begint, verzoeken wij u de dag voor het onderzoek vanaf 24.00 uur ’s nachts niet meer te eten en te drinken.
  • Als het onderzoek ’s middags begint, kunt u tot zes uur voor het onderzoek een licht ontbijt gebruiken (1 kopje thee met een beschuit). Wij verzoeken u hierna niet meer te eten en te drinken.
  • Als u zuurremmende medicijnen gebruikt zoals: Losec, Nexium, Pantozol, Pariet, Prezal, Zantac, Tagamet, of Rennies, dient u dit te melden aan uw arts op het moment dat de afspraak voor het onderzoek wordt gemaakt. Uw arts bepaalt of deze medicijnen gestopt moeten worden. Dit wordt genoteerd op de voorzijde van deze folder. Als uw arts bepaalt dat u moet stoppen met de zuurremmers, moet dit minstens zeven dagen voor het onderzoek gebeuren.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd op de afdeling Endoscopie.

Een verpleegkundige brengt een dunne katheter via de neus in de slokdarm. Tijdens het inbrengen mag u slokjes water drinken zodat de katheter gemakkelijk naar binnen glijdt. De meeste mensen ervaren het inbrengen van de katheter als onaangenaam maar niet als pijnlijk. De katheter blijft 24 uur zitten. Nadat de katheter op de juiste plaats is ingebracht, wordt deze aangesloten op een kleine draagbare recorder waarin alle gegevens gedurende 24 uur worden geregistreerd. Deze recorder draagt u met u mee aan een riem om uw middel. De katheter wordt met een pleister op uw neus en wang vastgeplakt om te voorkomen dat u het uithoest of uitniest.

U krijgt uitleg over de bediening van de draagbare recorder en het bijhouden van een dagboek. Dit is een formulier waarop u gedurende het onderzoek gegevens noteert over onder andere eten, drinken en pijnklachten. Breng dit formulier de volgende dag mee als het slangetje wordt verwijderd.

Bij dit onderzoek is het van belang dat u uw gewone dagelijkse bezigheden verricht. U mag eten en drinken en als dat van toepassing is naar uw werk.

Duur van het onderzoek

Het inbrengen van de katheter duurt ongeveer tien minuten. Het totale onderzoek neemt 24 uur in beslag.

Nazorg

De volgende dag wordt u op het afgesproken tijdstip op de afdeling Endoscopie verwacht. Een endoscopieverpleegkundige verwijdert de katheter, waarna het onderzoek klaar is en u naar huis mag.

De uitslag

De gegevens die door de draagbare recorder gedurende 24 uur zijn geregistreerd, moeten in de computer worden verwerkt, samen met de notities die u in het dagboek heeft gemaakt. Hierna wordt dit door een arts beoordeeld.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Kunt u om dringende redenen niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Endoscopie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie.

Tot slot

Wilt u denken aan het volgende?

  • Neem bij elk bezoek een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee.
  • Neem voor het onderzoek de aanvraag van de huisarts of specialist mee.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Endoscopie
040 – 239 87 85

Spoedeisende Hulp (SEH)
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Endoscopie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden