Zweetklierontsteking (Folder)

Chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Zweetklierontsteking (Folder)

Deze brochure is in eerste instantie bedoeld voor mensen die onderzocht of behandeld gaan worden vanwege een ontsteking van de zweetklier. In medische termen spreken we hierbij van een hidradenitis. De brochure geeft u informatie over de oorzaken en klachten van een ontsteking aan de zweetklier en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. Roept deze brochure vragen op over uw behandeling, stel deze dan gerust aan uw specialist en/of huisarts.

Ligging en functie van de zweetklieren

CHI048 A.jpg
Doorsnede van de huid

Over het gehele lichaam bevinden zich zweetklieren die een rol spelen bij het transpireren of zweten. Dit zijn de eccrienezweetklieren. Daarnaast bestaat nog een tweede soort, de apocriene zweetklieren, die zich alleen in de oksels en liezen bevinden. Apocriene zweetklieren produceren vaker zweet met afvalstoffen. Dat is aangenaam voor bacteriën op de huid die dan de geur veroorzaken.

Zweetklierontsteking

De apocriene zweetklieren kunnen ontstoken raken. Die ontsteking heet hidradenitis. Het is een onschuldige maar vervelende afwijking, die soms operatief moet worden behandeld. Een zweetklierontsteking kan plotseling (acuut) ontstaan waarbij zich een abces vormt, of kan chronisch (aanhoudend) zijn met afwisselend meer en minder klachten. Een abces is een met pus (etter) gevulde zwelling. De ontsteking kan beperkt blijven tot een klein gebied of zich langzaam uitbreiden over een groter gebied in de oksel of lies.

Symptomen

Er ontstaat een zwelling, roodheid en pijn, vooral in een oksel of liesstreek. Soms ontwikkelt zich daarna een abces, dat kan doorbreken, waarbij de pus vrijkomt. Het probleem kan zich uitbreiden over meer zweetklieren, waardoor een groter gebied van roodheid en zwelling ontstaat.

Diagnose en onderzoek

De arts stelt zijn diagnose aan de hand van uw klachten en de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek. Aanvullend onderzoek is in het algemeen niet nodig. Onderscheid kan worden gemaakt in een acute (plotselinge) ontsteking met abcesvorming en een chronische (aanhoudende) vorm met afwisselend meer en minder klachten.

Behandelingsmogelijkheden

Afhankelijk van de situatie kunnen uw klachten conservatief (niet operatief) worden behandeld met leefregels en eventueel medicijnen of met een operatie.

Conservatief

Bij een lichte vorm van ontsteking kan deze conservatief worden behandeld. Soms wordt hierbij een antibioticakuur voorgeschreven. Het is belangrijk dat u de volgende leefregels in acht neemt:

 • Houdt de oksels en de liesgebieden dagelijks goed schoon;
 • Dep deze gebieden goed droog na het wassen;
 • Gebruik een ‘zeepvrije’ zeep of douchegel;
 • Gebruik geen poeders in de oksels of de liezen;
 • Draag geen strak zittende of schurende kleding;
 • Gebruik alleen deodorant die geen transpiratieremmer (antitranspirant) bevat.

Operatie

Als de ontsteking zich beperkt tot een klein gebied wordt meestal het aangedane huidgebied verwijderd tijdens een kleine poliklinische operatie. U wordt hierbij plaatselijke verdoofd. Betreft het een groter gebied of zijn er ontstekingen op meer plaatsen, dan kan het nodig zijn de operatie op de operatiekamer uit te voeren. De operatie vindt dan plaats onder plaatselijke of algehele verdoving. De arts bespreekt dit met u. Voor deze ingreep is een dagopname nodig op de afdeling Kortverblijf en Dagverpleging.

De duur van de operatie is meestal minder dan een uur. Dit is afhankelijk van de omstandigheden. Tijdens de operatie verwijdert de arts het huidgebied met de ontstoken zweetklieren. Afhankelijk van de grootte van ontsteking kan de arts besluiten de wond te verkleinen met enige hechtingen of geheel open te laten. Meestal wordt de wond niet geheel dichtgemaakt om te voorkomen dat bacteriën onder de huid worden ingesloten en zo een nieuwe ontsteking kunnen veroorzaken. Een nadeel van deze ‘open wondbehandeling’ is dat het litteken uiteindelijk wat minder mooi kan zijn.

Bij zeer uitgebreide, meestal lang bestaande problemen die niet op andere wijze tot rust te brengen zijn, kan besloten worden tot een plastisch chirurgische operatie. Hierbij wordt het gehele ontstoken gebied in de oksel of lies verwijderd, waarna het wonddefect wordt bedekt met het huidtransplantaat. Deze grotere ingreep is slechts zelden noodzakelijk. In deze folder wordt hier niet verder op ingegaan.

Bij een abces is een spoedoperatie nodig. Onder plaatselijke verdoving maakt de arts een snee in het abces zodat de pus goed weg kan stromen en de abcesholte goed kan worden schoongespoeld. De wond wordt meestal open gelaten.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo zijn ook bij deze operaties de normale kans op complicaties aanwezig, zoals een nabloeding of wondinfectie.

Bij deze ingreep is de kans op een infectie groter, omdat er al een infectie aanwezig is. Het is mogelijk dat de ontsteking in de zweetklieren zich uitbreidt naar de omgeving, ondanks de operatie. Daardoor kan een volgende operatie noodzakelijk zijn.

Na de operatie

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht (ook als u plaatselijk verdoofd bent). Als u pijn heeft of misselijk bent, kunt u de verpleegkundige vragen u hier medicijnen tegen te geven. Wanneer uw bloeddruk en ademhaling goed zijn en u bent goed wakker gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Als de ingreep onder plaatselijke verdoving is uitgevoerd, zal deze een tot twee uur later weer uitgewerkt zijn. Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u wat pijnklachten hebben, waarvoor u pijnstillers zoals paracetamol kunt gebruiken.

Deze zijn te koop bij apotheek of drogist. Het is raadzaam om deze pijnstiller al vóór de ingreep in huis te hebben. De pijn verdwijnt meestal binnen enkele dagen.

Weer naar huis

Na een operatie van de zweetklieren kunt u over het algemeen dezelfde dag naar huis. Van belang is dat u koortsvrij bent, en de wond rustig is. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle. Eventuele hechtingen worden na ongeveer een week verwijderd op de polikliniek Algemene Chirurgie. Meestal is de wond binnen drie tot vier weken helemaal dicht.

Leefregels na de operatie

Douchen/baden
 • Zolang de wond open is, moet u vanaf de dag na de ingreep het wondgebied dagelijks twee- tot driemaal douchen of wassen met ‘zeepvrije zeep’ (pH neutraal). Met behulp van de douchekop moet u de wond goed spoelen. Daarna moet u het wondgebied droog deppen en met een gaasverband bedekken.
 • Zwemmen wordt afgeraden aangezien het water doorgaans niet schoon genoeg is. Dat geldt ook voor saunabezoek. 
 • U mag pas weer baden als de wond dicht is.
 • De volgende leefregels blijven voor u ook op de lange termijn van belang:
  • Houdt de oksels en de liesgebieden dagelijks goed schoon;
  • Dep deze gebieden na het wassen goed droog;
  • Gebruik een ‘zeepvrije’ zeep of douchegel;
  • Gebruik geen poeders in de oksels of de liezen;
  • Draag geen strak zittende of schurende kleding;
  • Gebruik alleen deodorant die geen transpiratieremmer (antitranspirant) bevat.
Fietsen/autorijden
 • Geen beperkingen
Medicatie
 • Pijnstilling (indien afgesproken door de anesthesist) thuis verder gebruiken tot en met de tweede dag na de operatie;
 • Hierna kunt u indien nodig een milde pijnstiller gebruiken zoals paracetamol (3-4 daags 1000 mg)
Voeding
 • Geen beperkingen
Sporten/lichamelijke activiteit
 • Geen beperkingen
Werken
 • Het ongemak en eventueel pijn bepalen het moment van werkhervatting.

Wanneer contact opnemen

In de volgende situaties moet u onmiddellijk contact opnemen:

 • Bij een nabloeding;
 • Bij roodheid en/of zwelling van het operatiegebied
 • Als u koorts krijgt, boven de 38.5 graden.

Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek Chirurgie. Buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp

Vragen

Hebt u nog vragen stel deze dan gerust aan uw behandelend chirurg, de verpleegkundige op de afdeling of uw huisarts. Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling waar de behandeling plaatsvindt. Wanneer zich thuis ná de operatie problemen voordoen neem dan contact op met de afdeling Kortverblijf & dagverpleging, of met de polikliniek Algemene Chirurgie.

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Kortverblijf & dagverpleging.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Chirurgie
040 – 239 71 50

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/chirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden