Patiëntenpas

Bij uw eerste bezoek aan het Catharina Ziekenhuis laat u een patiëntenpas maken bij de Patiëntenregistratie (route 050) in de centrale hal van het ziekenhuis. Dat kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee (bij voorkeur uw paspoort).

Waarom de patiëntenpas?

U hebt de patiëntenpas nodig bij elk bezoek aan het Catharina Ziekenhuis. Met de pas meldt u zich in de toekomst aan bij de aanmeldzuil op de polikliniek of de functieafdeling.

Wat staat er op de patiëntenpas?

Op de patiëntenpas staan uw voorletters en achternaam, geboortedatum, de geldigheidsduur, uw patiëntnummer, uw persoonlijke barcode en uw foto. De geldigheidsduur is 10 jaar. De foto scannen we (via de chip) uit uw legitimatiebewijs of wordt ter plekke genomen bij bureau patienten registratie. Met uw toestemming plaatsen we de foto op de pas en koppelen we deze ook aan uw elektronische patiëntendossier binnen het Catharina Ziekenhuis. Dat is veilig omdat het de kans op het verwisselen van dossiers en de verwisseling van patiënten verkleint.

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden