E-mail privacybeleid

Het Catharina Ziekenhuis respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wij hebben dit privacybeleid uitgewerkt om onze verplichting betreffende uw privacy en de bescherming van uw gegevens aan te tonen.

Waarom ontving u een email van ons?
U ontvangt e-mail van ons als, (a) uw e-mailadres bij ons geregistreerd staat omdat u dit e-mailadres uitdrukkelijk hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie in de toekomst (“opt-in”), of (b) als u zich heeft ingeschreven of u heeft een bestaande verhouding met ons. Wij respecteren uw tijd en aandacht door het aantal mailings te beperken.

Hoe wij u privacy beschermen
Wij passen veiligheidsmaatregelen toe om ons systeem te beschermen tegen het verlies, het misbruik en de wijziging van gegevens.

Het delen en gebruik
Wij zullen individuele persoonlijke gegevens nooit delen met of verkopen of verhuren aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij gedwongen door een uitspraak van de rechter. De informatie die aan ons wordt opgegeven, is slechts beschikbaar voor werknemers die deze informatie beheren om met u contact op te nemen of om u e-mails te verzenden op basis van uw vraag om informatie, en voor dienstverleners voor het verzorgen van diensten met betrekking tot onze mededelingen aan u.

Hoe kunt u zich afmelden?
Ieder door ons verzonden geautomatiseerde e-mailbericht bevat een handige, geautomatiseerde manier om u van onze e-mailservice af te melden of om uw interesse te wijzigen. Als u dat wenst te doen, volg dan de instructies aan het eind van een door ons verzonden e-mailbericht. Als u ongevraagd ongewenste e-mail hebt ontvangen die u is verzonden via dit systeem, of waarvan u denkt dat hij via dit systeem is verzonden, gelieve dan een kopie van de e-mail te versturen met uw commentaar naar webmaster@catharinaziekenhuis.nl.

Wijzigingen aan het privacybeleid
Het Catharina Ziekenhuis houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 01 juni 2021.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden