RTA: Fundus screening

De richtlijn diabetische retinopathie (NIV 2018) biedt deze handvatten. In deze richtlijn is de (frequentie) van de screening gerelateerd aan een eenduidig classificatiesysteem waarin de gradering van de fundusafwijking wordt benoemd en/ of de kwetsbaarheid van de patiënt.

Onderhavige RTA is een afgeleide van deze richtlijn. De doelstellingen van de RTA: Zorgprofessionals handvatten bieden voor de screening van diabetische retinopathie.

  • Procesoptimalisatie en verminderen van ongewenste praktijkvariatie waarbij voldaan wordt aan de huidige stand van de wetenschap.
  • Een eenduidig classificatiesysteem. Hierdoor zijn de consequenties voor het vervolg van de uitslag eenvoudig te traceren.

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden