RTA: Nieuw COPD formularium

Op dinsdag 29 september heeft de regionale transmurale longformulariumcommissie Zuidoost-Brabant met daarin vertegenwoordigers van het Elkerliek Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, Catharina Ziekenhuis, St. Anna ziekenhuis, huisartsenzorggroepen PoZoB, DOH en SGE, en apothekerszorggroep CaZo, een nieuw regionaal transmuraal COPD formularium vastgesteld. In de RTA ZOB app staat bij de werkafspraken, zowel onder ‘Longziekten’ als onder het tabblad ‘Algemeen’ een nieuw regionaal transmuraal COPD formularium.

Doel formularium

Het doel van dit formularium is het rationaliseren van het voorschrijfgedrag, verminderen van de veelheid aan devices en daarmee het verhogen van de therapietrouw van de COPD-patiënt. Daarnaast is een doel om doelmatig en kosteneffectief voor te schrijven. Door gezamenlijk duidelijke keuzes te maken en het aantal inhalatoren te beperken in een gemeenschappelijke werkwijze, draagt dit regionaal transmuraal formularium bij aan het verbeteren van de inname en kwaliteit van de medicamenteuze therapie en naar verwachting aan de behandeluitkomsten.

Voor welke patiënten?

Het COPD formularium is leidend voor nieuwe COPD-patiënten. Bestaande patiënten die adequaat behandeld worden met huidige medicatie hoeven niet actief worden omgezet. Is er bij bestaande patiënten echter aanleiding om de medicatie aan te passen, dan is het wenselijk om aan te passen conform dit formularium.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden