RTA: Ouderen met niet-specifieke klachten op SEH

Een projectgroep binnen ketenorganisatie Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) heeft een zorgpad opgesteld voor ouderen met niet-specifieke klachten op de Spoedeisende Hulp. Hiermee is in het Maxima Medisch Centrum 1 april 2021 gestart. Na de zomervakantie starten ook het Catharina Ziekenhuis en het St. Anna Ziekenhuis met het zorgpad.

Het zorgpad Ouderen met niet-specifieke klachten op de SEH is onderdeel van een onderzoek waarin wordt gekeken of met de implementatie van het zorgpad de zorguitkomsten van deze oudere patiënten verbeteren, het zorgproces op de SEH efficiënter kan worden ingericht en of daarmee de doorlooptijd op de SEH wordt verkort. Daarnaast meten de onderzoekers de patiënttevredenheid.

Presentatie huisartsenkring Zuidoost-Brabant

Op 29 november 2019 tijdens kringvergadering van de huisartsenkring Zuidoost-Brabant, lichtten Harm Haak, internist acute geneeskunde Maxima Medisch Centrum en Eveline du Cloo, adviseur acute zorg NAZB, het onderzoek naar het zorgpad toe. Het werd goed ontvangen en aanwezige huisartsen deden goede suggesties om de huisarts nog beter te ondersteunen bij de verwijzing naar het zorgpad. Deze suggesties zijn door de projectgroep ter harte genomen en doorgevoerd.

Hoe verwijzen naar het zorgpad?

Het is even geleden daarom informeren wij u nog eens uitgebreider over de verwijzing naar het zorgpad ‘Ouderen met niet specifieke klachten op de SEH’: Op het moment dat de huisarts en/ of medisch specialist ouderengeneeskunde de patiënt van 70 jaar en ouder met acute niet-specifieke klachten én een opnamereden naar de SEH verwijst, komt de patiënt in aanmerking voor het zorgpad. De arts kan de patiënt met de diagnose ‘niet-specifieke klacht’ via bestaande kanalen zoals keteninformatiesystemen, telefonisch, per beveiligde e-mail of via ZorgDomein insturen. De medisch specialist op de SEH beoordeelt (i.s.m. de huisarts) of de patiënt in aanmerking komt voor het zorgpad. Op de SEH wordt de patiënt waar mogelijk door een zorgpad-/ SEH-coördinator opgevangen en begeleid en worden de patiëntgegevens verzameld. Daarnaast monitort de coördinator het proces rond de patiënt. De triagist of SEH-verpleegkundige neemt de (digitale) APOP-screening af om kwetsbaarheid te meten. De poortarts met ervaring in het zien van acute ouderen op de SEH (bijvoorbeeld SEH-arts, internist of geriater) onderzoekt de patiënt. Dan wordt de patiënt binnen een acceptabele tijd naar de juiste vervolgzorg verwezen.

Welk ondersteuning is er voor de huisarts?

Op basis van de suggesties die in de kringvergadering zijn gedaan, is het zakkaartje – wat de huisartsen helpt bij de verwijzing naar het zorgpad – opgenomen in de RTA App ZOB en is in ZorgDomein onder het specialisme Geriatrie en/ of Interne geneeskunde de verwijsafspraak zorgpad ‘Ouderen met niet specifieke klachten op de SEH’ opgenomen. Daarnaast  zijn digitale zakkaartjes (PDF) en papieren zakkaartjes beschikbaar. De zakkaartjes kunt u bestellen via het secretariaat netwerk acute zorg Brabant (secretariaat@nazb.nl).

De verwachting is dat de verwijzing naar het zorgpad de huisarts niet meer tijd kost, omdat de patiënt die aan de inclusiecriteria voldoet eenvoudig met een diagnose ‘niet-specifieke klacht’ kan worden verwezen.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met:

  • Marleen van der Velde, arts-onderzoeker Màxima Medisch Centrum: marleen.van.der.Velde@mmc.nl of   06 – 23 60 87 51
  • Harm Haak, internist acute geneeskunde en hoofdonderzoeker Màxima Medisch Centrum: h.haak@mmc.nl of 06 – 29 52 52 43
  • Floor Piqeur, arts onderzoeker Catharina Ziekenhuis: floor.piqeur@catharinaziekenhuis.nl of 040 – 239 71 52
  • Lisanne Hollander, SEH-arts Catharina Ziekenhuis: lisanne.hollander@catharinaziekenhuis.nl of 040 – 239 96 65
  • Secretariaat Netwerk Acute Zorg Brabant: secretariaat@nazb.nl of 013 – 22 12 332

 

 

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden