Slim horloge waarschuwt meldkamer bij hartstilstand

Eindhoven – Een horloge dat een hartstilstand detecteert en de meldkamer belt met de locatie. Zo’n horloge wordt nu in samenwerking met de Hartstichting ontwikkeld en getest. Lukas Dekker, cardioloog bij het Catharina Ziekenhuis en hoogleraar aan de TU/e, is betrokken bij de studie. Dekker: “Bij een hartstilstand telt elke seconde. Met deze nieuwe baanbrekende technologie kunnen we meer levens redden.”

In Nederland krijgen 17.000 mensen jaarlijks te maken met een hartstilstand. Ondanks allerlei initiatieven zoals de inzet van automatische externe defibrillatoren (AED’s) en burgerhulpverlenersystemen, blijven de overlevingskansen beperkt. Niet altijd is er iemand in de buurt, mede daarom overleeft slechts 20 procent een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Niet alleen de fysieke impact is groot, ook de emotionele en maatschappelijke gevolgen zijn aanzienlijk. Na het overleven van een hartstilstand hebben mensen vaak blijvende schade, zoals een hersenbeschadiging, waardoor de kwaliteit van leven afneemt.

Het slimme horloge wordt in het ziekenhuis ingezet bij hartoperaties

Zonder getuigen geen overlevingskans
Om de lichamelijke, emotionele en maatschappelijke schade als gevolg van een hartstilstand tot een minimum te beperken, moet zo vroeg mogelijk na de hartstilstand worden begonnen met reanimatie via borstcompressies, beademing en defibrillatie. Nu zijn mensen met een hartstilstand nog altijd afhankelijk van getuigen die een ambulance bellen of burgerhulpverleners inschakelen die vervolgens een reanimatie en/of defibrillatie met een AED kunnen uitvoeren. Dekker: “Mensen die een hartstilstand krijgen op een plek waar geen omstanders zijn, hebben nu geen enkele kans om te worden gered. Een technologische oplossing die permanent gedragen kan worden, kan levens redden. Dit soort technologie is dringend nodig om de kans op overlijden of blijvende schade te verminderen.”

Hoe werkt het?
Het horloge maakt gebruik van de principes van een smartwatch, zoals sporters dragen, maar vereist meer geavanceerde algoritmen om nauwkeurige en betrouwbare detectie van hartstilstanden te garanderen. Daarom is de ontwikkeling van dit innovatieve horloge complex en veelomvattend. De smartwatch wordt om de pols gedragen en meet via sensoren die in het horloge verwerkt zijn de variaties in lichtreflecties door de pulsatiele bloedstroom (kloppen van het hart).

Lukas Dekker

Dekker: “Veel mensen kennen wel het groene lichtje aan de onderkant van een smartwatch. Om de methoden om een hartstilstand vast te stellen, testen we het horloge momenteel tijdens ingrepen in het ziekenhuis. Patiënten die deelnemen aan de studie dragen het horloge tijdens een ingreep aan het hart, zodat we de signalen kunnen vergelijken met een hartfilmpje en de bloeddrukmetingen.”

Technologie en de toekomst
Naast het technische aspect behandelt het onderzoek ook ethische vraagstukken. “We kijken zorgvuldig naar aspecten als acceptatie door het publiek. Denk bij dat laatste aan de vraag of je van mensen mag vragen om jarenlang een horloge te dragen dat iemand herinnert aan de kans op plotseling overlijden”, licht Dekker toe.

De potentie van deze nieuwe technologie is enorm. De Hartstichting is initiatiefnemer van het onderzoek en wil gezamenlijk met diverse partners vanuit diverse invalshoeken uitgebreid inzicht gegeven in de mogelijkheden en uitdagingen. Dekker: “Door de combinatie van geavanceerde technologieën, medisch, psychologisch en ethisch onderzoek hopen we de overlevingskansen bij hartstilstanden verder te verbeteren. Hoewel het nog een tijd gaat duren voordat een prototype klaar is dat mensen buiten het ziekenhuis kunnen dragen, zetten we met deze studie alvast een belangrijke eerste stap. Door middel van samenwerking en innovatie kunnen we wellicht een wereld creëren waarin levens gered worden.”

Het slimme horloge dat in het Catharina Ziekenhuis wordt getest
Het slimme horloge dat in het Catharina Ziekenhuis wordt getest

De BECA-studie, oftewel de Beating Cardiac Arrest-studie, wordt gefinancierd door de Hartstichting en omvat verschillende partners, waaronder de TU Eindhoven, de Universiteit Tilburg, Amsterdam UMC, Stan en Philips. Dit project financiert de Hartstichting vanuit de PPS-toeslag die de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) beschikbaar heeft gesteld aan de Hartstichting om publiek-private samenwerkingen te stimuleren.

Dit project wordt uitgevoerd binnen het Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC), een strategische samenwerking van het Catharina Ziekenhuis, de Technische Universiteit Eindhoven, Philips Eindhoven, Máxima MC en Kempenhaeghe slaap- en epilepsie centrum. Het doel van deze samenwerking is om medische innovaties in de gezondheidszorg te versnellen. Binnen e/MTIC zijn meer dan honderd promovendi aan het werk, samen met experts, artsen en wetenschappers van de deelnemende partners.

 

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden