Sneldiagnostiek postmenopauzaal bloedverlies

Veel vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies maken zich ongerust over de oorzaak van dit bloedverlies. De periode van onzekerheid rondom diagnostiek wordt door de meeste patiënten als zeer belastend ervaren. Bij een verwijzing naar dit spreekuur op de polikliniek Gynaecologie streven we ernaar om patiënten binnen 2-3 dagen op de polikliniek een afspraak te geven. Tijdens dit consult verrichten we op indicatie direct aanvullend onderzoek:

  • Watercontrast echografie
  • Afnemen van een endometrium curettage ter histologische beoordeling van het endometrium

In januari 2020 zijn we gestart met dit spreekuur. De ervaring van het afgelopen jaar is dat ongeveer 80% van alle patiënten binnen twee dagen een uitslag krijgt met een verklaring voor het optreden van het postmenopauzale bloedverlies. Bij de andere 20% van de patiënten moet nog extra onderzoek plaatsvinden.

Verwijzen naar dit spreekuur

Dat kan via ZorgDomein. Vermeld u erbij dat het om verwijzing sneldiagnostiek traject postmenopauzaal bloedverlies gaat. Wij attenderen u op de NHG-richtlijn voor de indicatie verwijzing bij postmenopauzaal bloedverlies:

  • Bij een primaire episode indien endometriumdikte >4mm is en/ of afwijkende cervixcytologie.
  • Bij tamoxifen gebruik of onregelmatig bloedverlies bij hormoontherapie.
  • bij postmenopauzaal bloedverlies dat binnen 1 jaar recidiveert of persisteert ongeacht de endometriumdikte.

Het afnemen van de cervixcytologie blijft in de huisartsenpraktijk.

Contact

Neemt u bij vragen of het maken van een afspraak contact op met de polikliniek Gynaecologie op telefoonnummer: 040 – 239 9300


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden