Sneltest in ambulance verbetert zorg bij een verdenking op hartinfarct

Eindhoven – Een nieuwe methode om eerder een hartinfarct op te sporen zorgt voor veel snellere behandeling. Duizenden patiënten per jaar worden in de regio Eindhoven op verdenking van een hartinfarct door de ambulancedienst gezien. Door in de ambulance op basis van een risicoscore al een inschatting te laten maken op een hartinfarct, worden patiënten nu direct naar het juiste ziekenhuis in de regio vervoerd. Hierdoor worden patiënten sneller en doelmatiger behandeld. Er is nu al (inter)nationale interesse in deze vernieuwde aanpak.

Een ‘stil’ infarct is een hartinfarct dat niet direct zichtbaar is op het hartfilmpje (ECG) en daardoor moeilijker te herkennen.  Het is van levensbelang om een ‘stil’ infarct snel op te sporen, omdat het kan leiden tot (levensbedreigende) hartritmestoornissen en hartfalen. In een groot onderzoek heeft het samenwerkingsverband van het Nederlands Hart Netwerk hiervoor een nieuwe risicoscore mede-ontwikkeld en getest. De studie genaamd TRIAGE-ACS is in de regio Eindhoven uitgevoerd in samenwerking met de ambulancedienst en de andere ziekenhuizen in de regio, namelijk Elkerliek, Anna en Máxima MC Veldhoven. Cardioloog dr. Pieter-Jan Vlaar van het Catharina Ziekenhuis is onderzoeksleider van de studie en legt uit: “De risicoscore bestaat uit een uitgebreide analyse van de patiënt, inclusief een sneltest op signaalstoffen die duiden op een hartinfarct. Tot voor kort was het enkel mogelijk om die signaalstoffen te meten in een groot ziekenhuislaboratorium. Door medische innovaties is het nu ook mogelijk om met een mobiel apparaat al in de ambulance te meten of er signaalstoffen in het bloed aanwezig zijn. Met deze sneldiagnostiek in de ambulance is er direct meer duidelijkheid bij een verdenking op een hartinfarct en kan daar gelijk op worden geanticipeerd.”

Gezondheidswinst

Deze vernieuwde aanpak zorgt ervoor dat het risico op een hartinfarct veel beter door de ambulancemedewerkers kan worden ingeschat. Omdat al in de ambulance een hoog risico op een hartinfarct wordt vastgesteld, krijgt de patiënt direct de zorg die hij of zij nodig heeft. Dit zorgt ervoor dat patiënten eerder behandeld worden en sneller veilig met ontslag kunnen. Het snel herkennen, handelen en behandelen van een hartinfarct is van groot belang. Vlaar: “Hoe sneller we er bij zijn, hoe minder schade het hart ondervindt. Elke seconde telt wanneer iemand een hartinfarct heeft.” De resultaten van het onderzoek zijn zojuist gepubliceerd in het toonaangevende medische tijdschrift ‘HEART’ en er is vanuit binnen- en buitenland veel interesse in de deze innovatie.

Elke seconde telt als iemand een hartinfarct heeft

Samenwerken

Alleen door samen te werken kun je de zorg voor patiënten verbeteren. Vlaar vervolgt: “Samenwerken is ook in dit onderzoek een sleutelwoord. De ziekenhuizen en de ambulancedienst hebben binnen het Nederlands Hart Netwerk niet alleen data gedeeld. We hebben de processen zorgvuldig op elkaar afgestemd en er is intensief contact geweest met de ambulancemedewerkers over deze nieuwe innovatie. Daar speelde Arjan Koks, physican assistant ambulancezorg, een grote rol in. Hij is de link tussen het ziekenhuis en de ambulancezorg. Mijn collega-cardioloog in opleiding Jesse Demandt heeft 150 ambulancemedewerkers getraind in deze nieuwe analysemethode. Ik ben er trots op dat we er samen voor hebben gezorgd dat we duizenden patiënten per jaar snel meer duidelijkheid kunnen geven en daardoor dus ook beter kunnen helpen.”

Subsidie ZonMW

Het onderzoek is  gedaan binnen de subsidie van 3 miljoen euro die het Catharina Hart- en Vaatcentrum heeft ontvangen van ZonMW. Met deze 3 miljoen euro kan het centrum zijn rol als koploper bij de ontwikkeling en implementatie van medische innovaties verder versterken. De subsidie wordt ingezet om onderzoek te doen naar technologische innovaties en beslissingsondersteuning op basis van kunstmatige intelligentie. Met name op het gebied van preventie, verbeterde uitkomsten en kostenbeheersing bij drie veel voorkomende hartaandoeningen: verstopte kransslagaderen, vernauwde aortaklep en boezemfibrilleren. Op deze manier komen specialisten tot de beste aanpak voor elke, individuele patiënt.

Met een sneltest kan in de ambulance op signaalstoffen worden gecontroleerd.

Nederlands Hart Netwerk

Het Nederlands Hart Netwerk is een samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders uit de eerste, tweede en derde lijn in de regio Zuidoost-Brabant. Hierbij zijn de cardiologen en verpleegkundigen van de vier hierboven genoemde ziekenhuizen en huisartsen van twee zorggroepen in de regio – PoZoB (Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg) en Stroomz (regio Eindhoven) – zeer nauw met elkaar verbonden om de hoogste kwaliteit van zorg te bieden voor patiënten met een hartaandoening. Om de gehele zorgketen sluitend te krijgen, zijn ook de overige zorgaanbieders (onder meer trombosedienst, thuiszorg, apothekers, ambulancedienst en diagnostische centra) betrokken bij het netwerk. Door gezamenlijk afspraken te maken over hoe de zorg het beste georganiseerd kan worden, wordt een continuüm van zorg gecreëerd.

Meer weten? Ga dan naar www.nederlandshartnetwerk.nl.

Pieter-Jan Vlaar (cardioloog), Arjan Koks (physican assistant ambulancezorg) en Jesse Demandt (cardioloog in opleiding)

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden