Specialisten kijken live mee met bijzondere ingreep

Via een live-verbinding keek een groep specialisten van het Amsterdam UMC vanmiddag mee bij het plaatsen van een bijzondere spoelsonde in de dikke darm bij een patiënt met ernstige chronische obstipatie. Het ging om een percutane endoscopische colostomie (PEC). Bij 60 procent van de patiënten met ernstige obstipatie kan met zo’n sonde een operatie om een stoma aan te leggen, voorkomen worden.

Lennard Gilissen met op zijn hoofd een camera, waardoor hij rechtstreeks in verbinding staat met specialisten in het Amsterdam UMC.

MDL-arts dr. Lennard Gilissen van het Catharina Ziekenhuis voerde de behandeling uit. “Een mooie manier van kennisdelen”, aldus Gilissen, die een speciale camera droeg waardoor zijn collega’s 120 kilometer verderop precies konden volgen wat hij deed. “In het Catharina Ziekenhuis zijn we gespecialiseerd in het plaatsen van zogenoemde Percutane Endoscopische Gastrostomie-sondes, kortweg PEG-sondes en afgeleiden daarvan zoals PEG-J, PEJ en de vandaag geplaatste PEC. Vanuit heel het land komen patiënten naar ons centrum voor deze ingreep. Mooi dat ik op deze manier andere specialisten op dit gebied kan trainen.”

Het voordeel van zo’n sonde is dat deze onder de kleding, direct op de huid gedragen kan worden. De sonde kan bij een goede verzorging jarenlang worden gebruikt. Als de spoeling niet goed werkt of niet meer nodig is, kan de PEC eenvoudig verwijderd worden. Het gaatje naar de darm groeit vanzelf weer dicht. “Een PEC-sonde is vaak een laatste redmiddel voor een stoma. De techniek is gebaseerd op die van een PEG-plaatsing en duurt inclusief coloscopie 45 minuten”, legt Gilissen uit.

Creatief met sondes!

In het Catharina Ziekenhuis is veel ervaring aanwezig om ook patiënten met een  ‘afwijkende’ anatomie toch een (voedings)sonde te geven. “Denk dan bijvoorbeeld aan patiënten van wie door maagkanker de maag is verwijderd of patiënten die een maagverkleining of bypassoperatie hebben ondergaan. Vanwege onze ervaring en ‘creativiteit’ met sondes, worden inmiddels regelmatig patiënten vanuit andere Nederlandse ziekenhuizen verwezen als het daar niet lukt om deze sondes te plaatsen.”

Een voedingssonde is een uitkomst voor patiënten met slikstoornissen bij neurologische aandoeningen, zoals een CVA of ALS. Ook patiënten met passageklachten als gevolg van slokdarmkanker of om medicatie toe te dienen bij de ziekte van Parkinson komen in aanmerking. “Bij die laatste patiëntengroep plaatsen we een Duodopasonde”,  aldus Gilissen. De grootste groep die in het Catharina Ziekenhuis wordt behandeld, bestaat uit patiënten die langer dan vier tot zes weken sondevoeding nodig hebben.

Andere varianten

In het Catharina Ziekenhuis worden naast PEG en PEC ook varianten geplaatst zoals een PEG-J, waarbij de sonde wordt verlengd naar de dunne darm. Of een directe PEJ, waarbij een rechtstreekse verbinding wordt gemaakt met jejunum of dunne darm. 

Een speciaal team in het ziekenhuis is al enkele jaren actief om de zorg rond PEG-sondes continu te verbeteren. Dat team bestaat uit een MDL-arts, een PEG-verpleegkundige, endoscopie-verpleegkundige, diëtist, transferverpleegkundige en verpleegkundige neurologie/MDL. Patiënten ondergaan de plaatsing in principe altijd onder sedatie tijdens een dagbehandeling, vaak met hulp van een sedatiespecialist.

De zorg die het ziekenhuis op dit gebied verleent, is opgenomen in het Topklinische Zorgregister van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Dat betekent dat deze zorg niet alleen tot de beste zorg van Nederland behoort, maar ook innovatief is.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden