Toevoegen KOPAC-score n.a.v. gynaecologisch uitstrijkje

Om goede zorg te kunnen leveren, is het voor ons ziekenhuis noodzakelijk dat de officiële uitslag (van PAMM) vanuit het bevolkingsonderzoek bij ons bekend is, inclusief KOPAC score. In de praktijk zien we dat dit in ongeveer de helft van de gevallen gebeurt. Dat betekent dat onze polikliniekassistenten uw assistenten gaan bellen om deze gegevens alsnog op te vragen. Graag verzoeken wij u dan ook om de officiële uitslag met KOPAC-score toe te voegen aan de verwijsbrief naar het ziekenhuis.

Ook van onderstaande waardevolle informatie zijn wij graag op de hoogte:

  • hrHPV test uitslag
  • De reden van de cytologie bepaling: screening of op indicatie
  • Cytologische voorgeschiedenis
  • Eventuele klinische bevindingen
  • HPV vaccinatiestatus
  • Risicofactoren (roken, HIV status, gebruik immunosuppressiva)
  • Gebruik van antistolling
  • Eventuele allergieën voor Jodium of Ultracaïne

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden