Uw medische gegevens, veiligheid en delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Catharina Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het Catharina Ziekenhuis toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.  Hiervoor is eenmalig uw toestemming nodig. U kunt deze toestemming geven in het patiëntenportaal MijnCatharina, bij de receptie in de centrale hal of online via het patiëntenportaal MijnCatharina, of op de polikliniek. U kunt uw toestemming ook altijd weer intrekken.
 

Geeft u toestemming?

Om medische gegevens digitaal uit te wisselen met andere zorgverleners is uw toestemming nodig.  De wet schrijft namelijk voor dat een zorgverlener of ziekenhuis zonder uw toestemming geen medische gegevens beschikbaar mag stellen aan andere zorgverleners. Uw keuze nemen we op in uw patiëntendossier, ook wanneer u ervoor kiest uw gegevens niet beschikbaar te stellen. Geeft u geen toestemming? Dan kunnen andere zorgverleners buiten het Catharina Ziekenhuis uw medische gegevens niet bekijken. Ook niet in noodsituaties. Dat betekent echter niet dat zorgverleners dan helemaal geen medische gegevens over u uitwisselen, of dat u minder goede zorg zou ontvangen. In het belang van uw behandeling kunnen gegevens via andere media (brieven, telefoon, CD-rom/DVD) worden uitgewisseld.

Waarom gegevens uitwisselen?

Met uw toestemming is het mogelijk dat:

 • uw specialist (buiten het Catharina Ziekenhuis) bij uw behandeling een completer beeld heeft van uw medische situatie;
 • onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd worden, waardoor sneller de juiste zorg geboden kan worden en onnodige afspraken voorkomen worden. Dit bespaart tijd én geld (eigen risico).

Welke gegevens van het Catharina Ziekenhuis zijn in te zien?

Het gaat vooralsnog om alle medische beelden die in uw huidige dossier staan zoals MRI-scans, röntgenfoto’s en bijbehorende verslagen. Ook uw persoonlijke gegevens: naam, adres, geboortedatum, leeftijd, geslacht en Burgerservicenummer (BSN) zijn in te zien.
In de loop van 2021 wordt dit uitgebreid met onder meer de volgende gegevens:

 • diagnoses;
 • bij ons bekende medicijnen en allergieën;
 • uitslagen van laboratoriumonderzoek;
 • bijzonderheden die belangrijk zijn voor een (waarnemend) arts of specialist.

Brieven en verslagen met betrekking tot operaties, psychiatrie, psychologie, seksuologie, maatschappelijk werk en kindermishandeling zijn niet zichtbaar. Bovendien mag een zorgverlener uw gegevens alleen inzien als er ook sprake is van een behandelrelatie en de gegevens voor uw behandeling relevant zijn.

Uitwisseling met wie?

Alleen zorgverleners kunnen – ieder voor hun specifieke deel – inzage krijgen in uw medisch dossier. Dit zijn zorgverleners van ziekenhuizen waarmee wij samenwerken en afspraken hebben gemaakt over de omgang met vertrouwelijke informatie. Deze zorgverleners kunnen uw belangrijkste medische gegevens alleen inzien als zij een behandelrelatie met u hebben, u toestemming heeft gegeven én het nodig is voor uw behandeling. Het gaat dus niet om uw zorgverzekeraar.

Op dit moment is het alleen mogelijk om gegevens beschikbaar te stellen met ziekenhuizen waarmee wij samenwerken, dit wordt in de toekomst uitgebreid.

Hoe geef ik toestemming?

Toestemming geven is heel eenvoudig. Ga naar het patiëntenportaal MijnCatharina en klik op het tabblad ‘mijn gegevens’. Bij het menu-item ‘Toestemmingen’ kunt u aangeven waar u wel/geen toestemming voor geeft.

 • Medicatie: Geeft u toestemming dat externe artsen (waaronder uw huisarts) via een portaal uw medicatiegegevens, inclusief relevante labwaarden, kunnen raadplegen?
 • Allergie: Geeft u toestemming dat externe zorgverleners (waaronder uw huisarts) uw relevante allergieën kunnen raadplegen?
 • XDS Gegevensuitwisseling: Geeft u toestemming relevante beelden en documenten beschikbaar te stellen aan andere zorginstellingen?
 • Zorgplatform: Geeft u toestemming zodat externe zorgverleners, die aangesloten zijn op het Zorgplatform, uw medische gegevens en diagnoses  m.b.t. medische specialistische zorg kunnen raadplegen?
 • Zorgverlenersportaal: Geeft u toestemming zodat externe zorgverleners inzage in uw elektronisch patiënten dossier (EPD) krijgen via het zorgverlenersportaal?
 • Tevredenheidsonderzoek: Wilt u benaderd worden voor (patiënt)tevredenheidsonderzoeken?

Heeft u uw keuze nog niet geregistreerd in het patiëntenportaal MijnCatharina? Dan kunt u dit ook in het ziekenhuis doorgeven. Bij de polikliniek of patiëntenregistratie vraagt één van onze medewerkers om uw toestemming voor gegevensuitwisseling, of u geeft het zelf aan hen door. Uw antwoord wordt geregistreerd in uw dossier.

Veelgestelde vragen

 1. Waarom moet ik toestemming geven?
 2. Ik heb (toch) al toestemming gegeven bij mijn huisarts of apotheek?
 3. Wat zijn de voordelen als ik toestemming geef?
 4. Wie kan mijn gegevens inzien als ik toestemming geef?
 5. Welke ziekenhuizen kunnen mijn gegevens inzien?
 6. Welke gegevens kunnen betrokken zorgverleners inzien?
 7. Hoe geef ik toestemming?
 8. Kan ik toestemming geven voor mijn partner, kind of iemand anders?
 9. Wat zijn de gevolgen als ik geen toestemming geef voor gegevensuitwisseling?
 10. Wat gebeurt er als ik niets doorgeef?
 11. Kan ik bepaalde delen van mijn dossier uitsluiten van gegevensuitwisseling?
 12. Hoelang is mijn toestemming geldig?
 13. Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?
 14. Wat moet ik doen als ik van huisarts, ziekenhuis of apotheek verander?
 15. Hoe zit het met de veiligheid en vertrouwelijkheid van mijn gegevens?
 16. Waar kan ik terecht met klachten over het gebruik van de gegevensuitwisseling?
 17. Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens aanpassen?
 18. Wat wordt er geregistreerd als ik MijnCatharina gebruik?
 19. Hoe maak ik veilig gebruik van MijnCatharina?

1. Waarom moet ik toestemming geven?

Als het Catharina Ziekenhuis onderdelen van uw patiëntendossier elektronisch beschikbaar wil stellen aan andere artsen, dan zijn wij wettelijk verplicht om daarvoor uw toestemming te vragen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om hier geen toestemming voor te verlenen. Als u geen toestemming geeft, profiteert u niet van de bovenstaande voordelen van digitale gegevensuitwisseling door het Catharina Ziekenhuis. Dat betekent echter niet dat zorgverleners dan helemaal geen medische gegevens over u uitwisselen of dat u minder goede zorg zou ontvangen. In het belang van uw behandeling kunnen gegevens via andere media (brieven, telefoon, CD-rom/DVD) worden uitgewisseld.

2. Ik heb (toch) al toestemming gegeven bij mijn huisarts of apotheek?

Uw huisarts en/of apotheek hebben u wellicht om toestemming gevraagd om de gegevens uit hun systemen met elkaar te delen (via het landelijk Schakel Punt, LSP). Echter is het in de Nederlandse wetgeving zo geregeld dat iedere zorgverlener zelf toestemming moet vragen aan zijn eigen patiënten voordat er gegevensuitwisseling plaats mag vinden. Om uw medische gegevens beschikbaar te mogen stellen, moet u ook aan het Catharina Ziekenhuis toestemming verlenen. Het is mogelijk dat ook andere zorginstellingen waar u wordt behandeld om uw toestemming vragen voor hun deel van uw gegevens.

3. Wat zijn de voordelen als ik toestemming geef?

Als u toestemming geeft, kunnen andere artsen die bij uw behandeling betrokken zijn delen van uw patiëntendossier inzien. Voor enkele aandoeningen werken wij in de regio samen met de andere ziekenhuizen om u de beste kwaliteit van zorg te bieden. Daardoor kan het voorkomen dat u wordt doorgestuurd naar een specialist in een ander ziekenhuis.

Hieronder leest u een voorbeeld ter illustratie:
Als u het Catharina Ziekenhuis toestemming heeft gegeven om gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, kan uw nieuwe specialist van het Máxima Medisch Centrum direct beschikken over de juiste beelden van de CT-scan.
Het is voor u dan niet meer noodzakelijk om dit onderzoek opnieuw uit te laten voeren. Dit betekent dat de nieuwe zorgverlener u sneller kan helpen omdat de informatie direct beschikbaar is. Ook worden onnodige afspraken voorkomen. Dit bespaart u tijd én geld (eigen risico), bijvoorbeeld omdat u niet opnieuw een nieuwe CT-scan hoeft te laten maken.

Als u geen toestemming geeft, profiteert u niet van de bovenstaande voordelen van digitale gegevensuitwisseling met het Catharina Ziekenhuis. Dat betekent echter niet dat zorgverleners dan helemaal geen medische gegevens over u uitwisselen of dat u minder goede zorg zou ontvangen. In het belang van uw behandeling kunnen gegevens via andere media (brieven, telefoon, CD-rom/DVD) worden uitgewisseld.

4. Wie kan mijn gegevens inzien als ik toestemming geef?

Niet alle zorgverleners mogen uw medische gegevens inzien. Alleen zorgverleners die u behandelen. En alleen als dit nodig is voor uw behandeling. Als u toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners toegang tot – een deel van – uw medische gegevens krijgen in het kader van uw behandeling. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen dus niet bij uw medische gegevens. Ook andere zorgverleners zoals een psycholoog of een fysiotherapeut kunnen uw gegevens bij het Catharina Ziekenhuis niet inzien.

5. Welke ziekenhuizen kunnen mijn gegevens inzien?

Er zijn landelijke afspraken gemaakt over het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan andere ziekenhuizen. Het streven is dat aan het einde van 2021 alle Nederlandse ziekenhuizen hierbij zijn aangesloten.

6. Welke gegevens kunnen betrokken zorgverleners inzien?

Indien u toestemming geeft kunnen zorgverleners de voor hen relevante delen van uw medische dossier inzien, zoals alle medische beelden die in uw huidige dossier staan zoals MRI-scans, röntgenfoto’s en bijbehorende verslagen. Ook uw persoonlijke gegevens: naam, adres, geboortedatum, leeftijd, geslacht en Burgerservicenummer (BSN)

In de loop van 2021 wordt dit uitgebreid met onder meer de volgende gegevens:

 • diagnoses
 • bij ons bekende medicijnen en allergieën
 • uitslagen van laboratoriumonderzoek
 • bijzonderheden die belangrijk zijn voor een (waarnemend) arts of specialist.

Brieven en verslagen met betrekking tot operaties, psychiatrie, psychologie, seksuologie, maatschappelijk werk en kindermishandeling zijn niet zichtbaar. Bovendien mag de betreffende zorgverlener uw gegevens alleen inzien als er ook sprake is van een behandelrelatie en de gegevens voor uw behandeling relevant zijn.

 

7. Hoe geef ik toestemming?

Toestemming geven is heel eenvoudig. In het patiëntenportaal MijnCatharina onder het tabblad ‘mijn gegevens’ bij het menu-item ‘Toestemmingen’ kunt u aangeven waar u wel/geen toestemming voor geeft. Bij de balie vraagt één van onze medewerkers om uw toestemming voor gegevensuitwisseling of u geeft het zelf aan hen door. Uw antwoord wordt geregistreerd in uw dossier.

8. Kan ik toestemming geven voor mijn partner, kind of iemand anders?

U kunt toestemming geven voor iemand anders mits u de wettelijke vertegenwoordiger bent. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel de ouder als het kind toestemming moet geven.

Indien de patiënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen (wilsonbekwaam), kunt u als vertegenwoordiger optreden voor de patiënt als u de echtgenoot, levensgezel, kind, broer of zus bent.

In dwingende volgorde kunnen onderstaande personen optreden als vertegenwoordiger:
– a. De curator of mentor (door rechter benoemd);
– b. De schriftelijk (door patiënt) gemachtigde;
– c. De echtgenoot of levensgezel;
– d. Ouder, kind, broer of zus.
Toestemming geven als wettelijk vertegenwoordiger kan alleen in het ziekenhuis bij de Patiëntenregistratie.

9. Wat zijn de gevolgen als ik geen toestemming geef voor gegevensuitwisseling?

Als u geen toestemming geeft, profiteert u niet van de voordelen van elektronische gegevensuitwisseling met het Catharina Ziekenhuis. Dat betekent echter niet dat zorgverleners dan helemaal geen medische gegevens over u uitwisselen of dat u minder goede zorg zou ontvangen. In het belang van uw behandeling kunnen gegevens via andere media (brieven, telefoon, CD-rom/DVD) worden uitgewisseld. Mogelijk loopt uw behandeling dan vertraging op.

10. Wat gebeurt er als ik niets doorgeef?

Dan gebeurt er niets. Uw toestemming blijft in uw dossier op ‘niet gevraagd’ staan en externe zorgverleners kunnen uw patiëntendossier niet inzien.

11. Kan ik bepaalde delen van mijn dossier uitsluiten van gegevensuitwisseling?

Nee, die mogelijkheid bestaat momenteel niet. Wel zijn uit voorzorg bepaalde dossiers altijd uitgesloten van de gegevensuitwisseling. Dat betreft brieven en verslagen met betrekking tot operaties (OK-verslagen), psychiatrie, psychologie, seksuologie, maatschappelijk werk en kindermishandeling.

12. Hoe lang is de toestemming geldig?

Uw toestemming blijft geldig, tenzij u deze zelf intrekt of wijzigt.

13. Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Hiervoor dient u zich persoonlijk te identificeren bij de balie of polikliniek van het Catharina Ziekenhuis. De medewerker registreert uw antwoord in uw patiëntendossier.

14. Wat moet ik doen als ik van huisarts, ziekenhuis of apotheek verander?

Het is van belang om wijzigingen altijd aan ons door te geven. Daarmee kunnen wij uw dossier actueel houden en kan alleen uw eigen zorgverlener uw gegevens inzien. Geef deze wijzigingen door in MijnCatharina, bij de medewerker van de polikliniek of bij Patiëntenregistratie in het ziekenhuis.

15. Hoe zit het met de veiligheid en vertrouwelijkheid van mijn gegevens?

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Onze systemen maken deel uit van een beveiligd netwerk. Uw privacy wordt op verschillende manieren beschermd:

 • zonder uw toestemming stellen wij uw gegevens niet digitaal ter inzage beschikbaar
 • een zorgverlener mag uw gegevens alleen opvragen als hij u behandelt én het nodig is voor uw behandeling. Een zorgverlener kan niet zomaar inloggen. Zijn computersysteem moet voldoen aan strenge beveiligingseisen en hij moet zich altijd identificeren bij inzage met een persoonlijke pas en pincode.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

16. Waar kan ik terecht met klachten over het gebruik van de gegevensuitwisseling?

 • Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoons- of medische gegevens door het Catharina Ziekenhuis kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van het Catharina Ziekenhuis. Dit kan via e-mail: fg@catharinaziekenhuis.nl of telefonisch: 040 – 239 84 89.
 • Bij klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Bureau Patiëntenbelangen. Ook overleggen we  met de functionaris gegevensbescherming. Dit kan via e-mail: klachten@catharinaziekenhuis.nl, telefonisch: 040 – 239 84 10 of schriftelijk: Antwoordnummer 298, 5600 VC Eindhoven.
 • U kunt als betrokkene ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

17. Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens aanpassen?

Uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres kunt u zelf wijzigen. Bent u net verhuisd? Als de gegevens verwerkt zijn in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) kunt u de adreswijziging ophalen via MijnCatharina. Zijn er overige wijzigingen? Geef deze aan ons door. Dat kan op de polikliniek waar u in behandeling bent of bij de balie Patiëntenregistratie in de centrale hal van ons ziekenhuis.

18. Wat wordt er geregistreerd als ik MijnCatharina gebruik?

Wij willen graag weten hoe vaak MijnCatharina wordt gebruikt. Daarom registreren wij – op een veilige manier – elke keer dat u inlogt. De gegevens die u invoert in MijnCatharina kunnen worden opgenomen in uw medisch dossier.

19. Hoe maak ik veilig gebruik van MijnCatharina?

 • Log uit op het moment dat u MijnCatharina niet meer actief gebruikt en sluit daarna de browser (internetpagina).
 • Ga zorgvuldig om met afdrukken die u maakt van uw gegevens.
 • Uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bewaar deze daarom op een veilige plek.
 • Sla uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord niet op in uw computer, ook al stellen veel computerprogramma’s dit voor. Iedereen die toegang heeft tot uw computer, kan in dat geval namelijk uw inlognaam en wachtwoord vinden.
 • Zet uw computer op slot (screensaver) als u ervan wegloopt. Voorbijgangers kunnen uw gegevens dan niet (direct) zien als u even weg bent van uw computer.
 • Gebruikt u draadloos internet (WiFi)? Zorg er dan voor dat uw internetmodem of router beveiligd is met een beveiligingscode (encryptie), zodat niet iedereen van uw internetverbinding gebruik kan maken. In de handleiding van uw apparatuur staat hoe u dit kunt doen.

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden